Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Michal Bernasik Architekt
Skład zespołu:
  •  
Uzasadnienie sądu konkursowego:

Nadrzędnym założeniem projektowym wyróżnionej pracy jest stworzenie wielofunkcyjnego placu śródmiejskiego. Koncepcja zakłada odważne uporządkowanie zieleni z zachowaniem najcenniejszych okazów drzew. Wartością pracy jest uwzględnienie pobliskich przestrzeni publicznych, w tym placu Piłsudskiego oraz sieci placów miejskich otaczających Ogród Saski. Zaletą jest także uwzględnienie bardzo korzystnej lokalizacji placu Małachowskiego na początku „traktu sztuki” proponowanego w projekcie planu miejscowego, z jego historycznym dziedzictwem i potencjałem kulturotwórczym.
Należy zauważyć i docenić w pracy ujednolicenie obszaru rozczłonkowanego placu Małachowskiego, formalne i funkcjonalne powiązanie obiektów tworzących plac, a także odsłonięcie i podkreślenie historycznych pierzei. Intrygująca jest koncepcja podkreślenia lokalizacji i wartości kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy (projektu Szymona Bogumiła Zuga), wybitnego dzieła epoki Oświecenia. Przyjęcie bryły kościoła jako architektonicznej dominanty odpowiada chronologii powstawania obiektów architektonicznych przy placu Małachowskiego (do 1825 roku placu Ewangelickiego). Zastosowanie współczesnej, minimalistycznej, płaskiej nawierzchni placu z symbolicznym wzorem podkreśla też obecność innych bardzo wartościowych obiektów architektonicznych tworzących plac: gmachu Państwowego Muzeum Etnograficznego (projektu Henryka Marconiego), gmachu Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki (projektu Stefana Szyllera), kamienicy Edwarda Raczyńskiego (projektu Jana Heuricha młodszego). Kompozycja z kościołem jako dominantą, z jednoczesnym wskazaniem na inne wartościowe obiekty, wydobywa relacje i współbrzmienia w obrębie architektury tego miejsca. Uporządkowana, powściągliwa w formie przestrzeń placu stanowi zaproszenie do wyjścia, zapełnienia placu, staje się ciekawą inspiracją do poszukiwania nowych skojarzeń z historią, kulturą duchową i materialną.
Mimo wielu zalet praca nie mogła konkurować do nagrody z powodu braków formalnych.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl