Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie
III Nagroda równorzędna

<<< powrót
  • Marcin Adamczewski, Karol Pasternak, Piotr Maciaszek, Adrianna Bartniczuk, Diana Kwiatkowska, Tomasz Mikoś
Skład zespołu:
  •  
Uzasadnienie sądu konkursowego

Trzecią nagrodę równorzędną przyznano za spójną i atrakcyjną wizualnie próbę zespolenia przestrzeni placu za pomocą posadzki o rysunku siatki trójkątów (nawiązanie do funkcji kościoła ewangelickiego jako punktu 0 siatki geodezyjnej Warszawy). Posadzka obejmuje cały plac w granicach trzech pierzei zabudowanych i zielonej pierzei północnej (Ogród Saski), jezdnie i chodniki umieszczono na podobnym poziomie, symbolicznie i funkcjonalnie przyznając pierwszeństwo ruchowi pieszemu. Ten odważny pomysł nie został jednak satysfakcjonująco rozwiązany w detalu (plastikowe przegrody). Również inne detale nie zostały przemyślane, sprawiają wrażenie niedopasowanych skalą i przypadkowych (np. kamienna wydma na rogu Mazowieckiej i Kredytowej czy instalacja/rzeźba na rogu Mazowieckiej i Traugutta o niezdecydowanej skali i lokalizacji). Jednorodność i otwartość zaproponowanej przestrzeni można traktować jako zaletę (integracja przestrzeni placu i gmachów), ale i wadę — oznakę braku zdecydowania, nieumiejętności hierarchizacji przestrzeni.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl