Konkurs architektoniczny na projekt obiektu Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
 • Superjednostka Szymon Majcherczyk
Skład zespołu:
 • Szymon Majcherczyk  
 • Marcin Brataniec  
 • Barbara Majcherczyk  
 • Zbigniew Piotrowicz  
 • Katarzyna Klus  
 • Łukasz Makos  
 • Dominika Ropek  
 • Ula Krzyżak  
 •  
 • http://www.s111.eu 
OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA

Budynek w mieście i parku

Biblioteka UW wraz z ogrodem, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Elektrowni Powiśle tworzyć będą w przyszłości nadwiślański kompleks naukowo – kulturalny. Projektowany budynek Centrum zatapia się w park umożliwiając niezakłócone przejście po nim w różnych kierunkach. Jednocześnie łagodnie opadający stok jest tarasem widokowym na prawobrzeżną część Warszawy. Dach jest parkiem, dziką łąką w środki miasta – kontynuacją parku nabrzeża Wisły. Z dachu można wejść do budynku, przez dach można zaglądać do budynku, przez dach możną przejść z miasta wprost nad wodę. Dach z nocną iluminacją przez świetliki stanowi „landmark” dla wjeżdżających do centrum mostem Świętokrzyskim.

Powiązania z otoczeniem

Elewacja od strony nabrzeża Kościuszkowskiego koresponduje z gabarytem zabudowań elektrowni oraz wytwarza wielkomiejską aurę tego fragmentu Wybrzeża Kościuszkowskiego. Taras projektowanego budynku przechodzi ponad nadrzeczną drogą awaryjną na wysokości zapewniającej przejazd samochodów ciężarowych. Jest nadwieszony nad rzeką, która ukształtowana jest tym miejscu w mini zakole mogące pełnić rolę przystani. Propozycja zagospodarowania nadbrzeża Wisły, a w szczególności taras wraz z pomostem do eksperymentów na wodzie, nie jest warunkiem realizacji inwestycji. Od południa znajduje się parking dla gości centrum konferencyjnego, wjazdy dla samochodów dostawczych do hali wyładowczej oraz wjazd na parking pracowniczy, który może być zagospodarowany w inny sposób albo stanowić rezerwę pod przyszłą rozbudowę. Od północy budynek styka się Parkiem Odkrywców. Park Odkrywców rozciąga się również na całą powierzchnie dachu CNK.

Park Odkrywców i Park Nadwiślański

Podstawową zasadą w kształtowaniu zieleni jest maksymalne nie ingerowanie w naturalną szatę roślinną. Zachowuje się istniejący drzewostan w całości. Wprowadza się dodatkowe nasadzenia w celu odtworzenia naturalnej flory nadrzecznej. Wytyczono aleje spacerowe od ulic prostopadłych do Wybrzeża Kościuszkowskiego, które dzielą teren na kwartały tematyczne. Kwartały zostaną zasiane trawą z domieszką kwiatów - w każdym kwartale inne. W sezonie kwartały będą koszone naprzemiennie. Urządzenia i eksponaty zostaną ustawione wzdłuż alei albo na trawnikach.
OPIS KONCEPCJI BUDYNKU

Architektura

Gabaryty - Wysokość:12 m z dominantą wahadła Faucoulta w narożniku północno – zachodnim oraz kopułą planetarium w części środkowej. Dach o spadku 4,80% łagodnie opada w kierunku Wisły. Budynek 3 kondygnacyjny, z dwoma poziomami parkingów podziemnych.

Położenie - Budynek usytuowany jest równolegle do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie naprzeciwko zabudowań dawnej Elektrowni Powiśle. W zamyśle CN Kopernik w przyszłości będzie tworzyło kompleks kulturalno - naukowy wraz z planowanym w tych budynkach muzeum sztuki. Budynki można połączyć kładką dla pieszych na poziom patia, z którego po dachu można przejść nad Wisłę.

Części - Budynek składa się z dwóch modułów: A i B oddzielonych dwupoziomową Agorą. Na poziomie + 4,5 m znajduje się zielona agora – patio częściowo zadaszone. Dolna agora na poziomie +- 0,00 m rozprowadza gości do poszczególnych części budynku. Poniżej na poziomie – 6 m usytuowany jest hall wejściowy dla gości przyjeżdżających autobusami, samochodami oraz korzystających z komunikacji publicznej w podziemnym przystanku Wisłostrady. Wszystkie kondygnacje łączy kubatura planetarium, a komunikacyjnie klatka schodowa z zestawem wind.

Wejścia - Główne wejście do budynku – z Wybrzeża Kościuszkowskiego między modułem A i B pod kulą planetarium. Dodatkowe wejścia wzdłuż ulicy. Wszystkie wejścia prowadzą do podłużnego foyer, w którym znajdują się: sklep - księgarnia z zapleczem, kafejka „pod wahadłem”, W foyer mieści się główny trzon komunikacyjny łączący podziemny hall wejściowy, strefę wejścia z kasami biletowymi i punktem informacyjnym na poziomie +-0,00 oraz agorę – patio na poziomie +4,5m. Do przestrzeni foyer mogą wejść przechodnie z ulicy. Tutaj można zapoznać się z działalnością Centrum, a nawet podglądnąć część ekspozycji w hali głównej. Jest tu miejsce jest na działalność komercyjną wspomagającą główne cele

Centrum Nauki - Z foyer prowadzą 4 bramy wejściowe do głównej hali ekspozycji, które można dowolnie zamykać i otwierać. Z foyer można przejść do planetarium oraz do modułu B. Planetarium ma niezależna kontrolę dostępu. Można do niego wejść wyodrębnionym korytarzem z płyt szklanych z foyer albo bezpośrednio z hali ekspozycji przez agorę. Do modułu B można się dostać dwoma wejściami z agory. Dodatkowe niezależne wejście zewnętrzne - z narożnika południowo – zachodniego. Do obu modułów i planetarium prowadzą również wejścia z poziomu górnej agory - patio na poziomie +4,5m. Istnieje możliwość korzystania z cafeterii – restauracji przez gości zewnętrznych. Wejście dla nich - bezpośrednio z ogrodu albo tarasu. Zaplecze cafeterii ma niezależną windę towarową na poziom dostaw: - 6m.
Wystawy - Zasadnicza część ekspozycji, w tym wystawy stałe, mieszczą się na parterze w głównej hali wystawowej o wysokości dochodzącej do 12m. Przestrzeń wystaw zmiennych rozciąga się w części wychodzącej na taras nad Wisłą. Instalacje i doświadczenia mogą być przeprowadzane na tarasie i na platformie pływającej poniżej. Na wystawy czasowe przeznaczone są powierzchnie na 1 piętrze – antresoli, oraz na 2 piętrze wokół wahadła Faucoulta. Z antresoli na 1 piętrze można wyjść na patio - agorę zewnętrzną. Jest tu możliwość urządzania wystaw, happeningów na wolnym powietrzu. Na poziomie 2 piętra wokół wahadła Faucoulta znajduje się punkt obserwacyjny z widokiem na miasto.

Wahadło Faucoulta - Wahadło znajduje się w szklanym stożku przenikającym strop 1 i 2 piętra. Koniec wahadła zatacza kręgi na parterze na placu na zewnątrz budynku. Ruchome wahadło jest zarówno elementem ekspozycji wewnętrznej Centrum jak i atrakcją w parku, punktem kulminacyjnym na placu.

Konstrukcja

Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Moduł konstrukcyjny w osiach prostopadłych do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie co 15m. Budynek podzielony jest na 10 sekcji z dylatacją pomiędzy częścią B i agorą. Warstwy stropodachu leżą na sprężonych prefabrykowanych płytach kanałowych o grubości 40cm i rozpiętości modułu 15m. Niektóre płyty są wyjęte w celu poprowadzenia podłużnych świetlików doświetlających halę oraz pomieszczenia warsztatowe. W głównej hali wystawowej - sprężone prefabrykowane ramy żelbetowe o rozpiętości 30m podparte na krańcach zdwojonymi słupami żelbetowymi. Słupy podpierają z jednej strony antresolę 1 piętra; z drugiej - pomiędzy słupami biegnie rampa komunikacyjna pełniąca rolę usztywniającą. Rozstaw słupów w pozostałej części dostosowany jest do przebiegu tunelu Wisłostrady z zachowaniem modułu 15m w kierunku podłużnym. Słupy spoczywają na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych tunelu. Słupy podtrzymujące strop parteru i kondygnacji - na zagęszczonej siatce modularnej 7,5m x 7,5m albo 7,5m x 15m z podciągami żelbetowymi. Nadwieszenie narożnika północno zachodniego - zrealizowane za pomocą stalowej kratownicy przestrzennej zakotwionej do wzmocnionych słupów konstrukcji podstawowej. Konstrukcja kuli planetarium – stalowa zawieszona do podciągów żelbetowych modułu podstawowego.

Materiały wykończeniowe

Szklenie - Zestawy szklane albo tafle o wymiarach w module 2,5 m x 4m, bezramowe.Mocowanie dolne i górne ukryte w ościeżach okien i witryn. Niektóre okna otwieralne - obrotowe w pionie, w ramach stalowych. Słupki okien wstęgowych - za taflą szkła od strony wewnętrznej. Standardowe dwuteowniki stalowe malowane w kolorze czarnym matowym.

Ściany zewnętrzne - Ściana warstwowa, żelbetowa, z rdzeniem z twardej wełny mineralnej, wylewana z szalunków na miejscu budowy lub prefabrykowana. Ściany impregnowane, nie malowane.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl