Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 125, działka nr 103/2.
II Nagroda

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Andrzej Bulanda  
 • Włodzimierz Mucha  
 • Jacek Chyrosz  
 • Jadwiga Gajczyk  
 • Maciej Kaufman  
 • Gaweł Tyrała  
 • Michał Brzychcy  
 • Cristian Ortega Muñoz  
 •  
 • Konstrukcja:  
 • Piotr Pachowski  
 •  
 • Instalacje sanitarne:  
 • Marek Janiszewski  
 •  
 • Akustyka:  
 • Ewa Więckowska-Kosmala  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • Marek Wróblewski  
 •  
 • Kosztorys:  
 • Tomasz Broniarek  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/  
 •  

OPIS

• Pełne wykorzystanie parametrów urbanistycznych działki (zabudowa, wysokość)
• Wielofunkcyjny Plac wejściowy od ul. Św Jerzego (wejście do szkoły, do foyer koncertowego, miejsce odpoczynku i aktywności plenerowej.
• Wycofanie linii zabudowy do granicy sąsiedniej szkoły w ramach dopuszczalnych parametrów urbanistycznych.
• Ochrona istniejących drzew
• Stworzenie atrakcyjnego znaku w przestrzeni miejskiej jednoznacznie kojarzonego z salą koncertową obiektem kultury i edukacji
• Szkoła zintegrowana przestrzennie z częścią koncertową pozostająca niezależną funkcjonalnie
• Podporządkowanie rozwiązań przestrzennych parametrom akustycznym
• Stworzenie otwartych chronionych przestrzeni wielofunkcyjnych na dachach (dziedziniec dachowy, taras frontowy)
• Stworzenie wydzielonej strefy szkolnej I stopnia na poziomie +2
• Ekologia zastosowanie źródeł odnawialnych (grunt, słońce) obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji budynku
• Stworzenie Sali teatralnej jako zmiennej przestrzeni wielofunkcyjnej rozszerzającej formy artystycznej prezentacji i ofertę programową szkoły
• Czytelna segregacja i minimalizacja ruchu w szkole (rodzice, uczniowie, nauczyciele)
• Proste jasne wnętrza i piętrowe przestrzenie pracy i odpoczynku

Zagospodarowanie terenu

Zabudowa wypełnia ¾ działki pozostawiając otwartą przestrzeń w formie wejściowego placu do zespołu od strony ul. Św Jerzego. Takie ukształtowanie bryły budynku pozwala na uratowanie górnego szpaleru istniejących drzew który po niezbędnych zabiegach sanitarnych stanowią dodatkową atrakcje placu wejściowego- przestrzeni bufora między przestrzenią ulicy a wejściem do budynku z podcienia.

Wycofana linia nowej zabudowy śledzi linię zabudowy istniejącej szkoły wprowadzając ład przestrzenny w tym rejonie. Plac wejściowy utrzymuje dzisiejszą rzędną nasypu i łączy się z poziomem ulicy 28 czerwca. Od ulicy Wierzbięcice prowadzą na plac schody. Plac pełni funkcje przestrzeni przed szkołą, przestrzeni aktywności plenerowej, odpoczynku w czasie przerw w koncertach, parkingu rowerowego staje się nową aktywną uporządkowaną przestrzenią publiczną. Obsługa komunikacyjna od ulicy Wierzbięcice w postaci wjazdu do garażu podziemnego (70) w miejscu dzisiejszej bramy oraz wjazdu zapleczowego z 5 miejscami postojowymi. Ukształtowanie terenu wykorzystuje naturalną rzeźbę ternu i różnice poziomów. Gabaryty budynku wykorzystują w pełni przyjęte w DUICP zróżnicowaną wysokość dopuszczalnej zabudowy.

Program funkcjonalny

Wejście główne do szkoły i foyer koncertowego z placu wejściowego, na granicy stref recepcja. Szkoła Skrzydło szkolne wzdłuż ulicy Wierzbięcice, na parterze funkcje wspólne , poczekalnia, jadalnia, kuchnia na I Pietrze dyrekcja od drugiego pietra w górę klasy lekcyjne wraz z tarasami i dziedzińcami dachowymi. Wydzielenie szkoły I stopnia w niezależny bezpieczny i chroniony blok. Pokój nauczycielski i pokój spotkań z rodzicami połączony przestrzennie z foyer. Sale perkusyjne wydzielone ze względów akustycznych na poziomie -1 tu też szatnia. Sale koncertowe zlokalizowano na poziomie -1do +1.

Centralne miejsce zajmuje sala koncertowa do której wchodzimy z poziomu parteru i poziomu -1 dolne foyer z szatniami i sanitariatami. Tu znajdują się też wejścia do sal egzaminacyjnych, garderoby. Sala teatralna wejście z poziomu parteru z możliwością niezależnego wejścia z poziomu ulicy. Sala kameralna nad podcieniem wejściowym, przeszklona manifestująca aktywność na zewnątrz. Wokół sal otwarte przestrzenne foyer oraz kładki szkolne z połączeniem wzrokowym. Ozdobne schody na -1 i +1 z poziomu 0. Kawiarnia z możliwością otwarcia na plac i Sklep muzyczny. Całość dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pokoje gościnne z niezależnym dostępem na poziomie +1.

Materiały zewnętrzne elewacyjne – cegła w postaci ażurowych ścian na dwóch elewacjach jako znak obiektu i ekran akustyczny w wielkogabarytowymi przeszkleniami, beton, tynk na elewacji wschodniej i wewnętrznych.

Materiały wewnętrzne wykończeniowe – tynk, drewno, panele akustyczne gipsowo drewniane szkło, beton.

Akustyka

Pomieszczenia objęte specjalistycznym opracowaniem oraz założenia akustyczne.

Sala koncertowa – koncerty symfoniczne, koncerty solowe, kameralne, chóralne, imprezy słowno- muzyczne.
• kubatura akustyczna (po korekcie ukształtowania ≥ 9 m3) liczona na jednego słuchacza + wykonawcę łącznie dla koncertów symfonicznych,
• czas pogłosu - Tmid500-100Hz = 1.5s
• czas wczesnego zaniku EDT mid500-100Hz -0.9 Tmid 500-100Hz
• zakres wskaźnika przejrzystości dźwięku - -2dB ≤C80≥ 4dB
• stosunek basów, ciepło brzmienia 1.1 ≤ BR ≤ 1.3
• jaskrawość Br. ≥ 0.85
• Siła dźwięku G mid500-100Hz ≥ 0
• Wsparcie sceny STI 250-2kHz≥ -14dB
• Udział energii bocznej LEF ≥ 20%Czas opóźnienia wczesnych odbić ITDG ≤ 20ms
• równomierność rozkładu poziomu dźwięku na widowni i estradzie – odchyłka poziomu ciśnienia we wszystkich miejscach nie będzie przekraczać 6dB dla częstotliwości z zakresu 500Hz-1000Hz w odniesieniu do wartości średniej

Ukształtowanie i adaptacja akustyczna - celem jest stworzenie optymalnych warunków dźwiękowych dla wykonywania wszystkich utworów z literatury muzycznej w pełnym ich brzmieniu, poprzez właściwy pogłos, selektywność artykulacji, szlachetność dźwięku oraz balans jego wszystkich częstotliwości.

Przyjęte rozwiązanie akustyczne sali koncertowej:
• podwieszony na całej powierzchni widowni sali akustyczny skomponowany z drewnianych elementów rozpraszający dźwięk,
• podwieszenie nad estradą drewnianych reflektorów akustycznych, odpowiednio nachylonych i wyprofilowanych w stosunku do źródeł dźwięku na estradzie Zapewniają rozprowadzenie energii pierwszych odbić równomiernie na całej powierzchni widowni,
• ściany sali – kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych o zróżnicowanych parametrach dźwiękowych: reflektorów odbijających dźwięk, paneli rezonansowych pełnych, szczelinowych, dyfuzorów rozpraszających dźwięk,
• demontowalne, drewniane elementy ścienne( parawany) kształtujące przestrzeń estrady dla stworzenia zróżnicowanych warunków dźwiękowych,
• demontowalne drewniane podesty dla muzyków,.
• podłoga estrady drewniana legarowa, rezonansowa,
• podłoga widowni– klepka drewniana,
• fotele drewniane dobrane pod kątem parametrów akustycznych dla sal koncertowych.

Sala kameralna - koncerty solowe, kameralne, imprezy słowno-muzyczne.
• kubatura akustyczna (po korekcie ukształtowania – > 8 m3 liczona na jednego słuchacza + wykonawcę łącznie)
• czas pogłosu - Tmid500-100Hz = 1.2s
• czas wczesnego zaniku EDT mid500-100Hz - 0.9 Tmid500-100Hz
• zakres wskaźnika przejrzystości dźwięku -2dB ≤C80≥ 4dB
• stosunek basów, ciepło brzmienia 1.1 ≤ BR ≤ 1.3
• jaskrawość Br. ≥ 0.85
• siła dźwięku G mid500-100Hz ≥ 0
• wsparcie sceny STI250-2kHz ≥ -14dB
• udział energii bocznej LEF ≥ 20%
• czas opóźnienia wczesnych odbić ITDG ≤ 20ms
• równomierność rozkładu poziomu dźwięku na widowni i estradzie – odchyłka poziomu ciśnienia we wszystkich miejscach nie będzie przekraczać 6dB dla częstotliwości z zakresu 500Hz-1000Hz w odniesieniu do wartości średniej

Ukształtowanie i adaptacja akustyczna - celem jest stworzenie optymalnych warunków dźwiękowych dla wykonywania wszystkich utworów z kameralnej literatury muzycznej, poprzez właściwy pogłos, selektywność artykulacji, szlachetność dźwięku oraz balans jego wszystkich częstotliwości.

Przyjęte rozwiązane akustyczne sali kameralnej:
• podwieszony na całej powierzchni widowni sali akustyczny skomponowany z drewnianych elementów rozpraszających dźwięk,
• podwieszenie nad estradą drewnianej płaszczyzny (reflektora – ekranu akustycznego), odpowiednio nachylonego i wyprofilowanego w stosunku do źródeł dźwięku na estradzie. Zapewnia rozprowadzenie energii pierwszych odbić równomiernie na całej powierzchni widowni,
• ściany sali – kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych o zróżnicowanych parametrach dźwiękowych: reflektorów odbijających dźwięk, paneli rezonansowych pełnych, szczelinowych, dyfuzorów rozpraszających dźwięk.
• szklana ściana przesłaniana dźwiekochłonno-izolacyjnymi roletami
• podłoga estrady drewniana legarowa, rezonansowa
• podłoga widowni – klepka drewniana
• fotele drewniane dobrane pod kątem parametrów akustycznych dla sal koncertowych.

Sala teatralno-koncertowa – koncerty i widowiska słowno-muzyczne, projekcja filmowa
• kubatura akustyczna po korekcie ukształtowania ≥ 6m3 liczona na jednego słuchacza,
• czas pogłosu - T30 = 0.6 - 1.0s, zróżnicowany w zależności od wykorzystania Sali, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125-4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem +/- 200%
• zakres wskaźnika przejrzystości dźwięku – C80 >0
• optymalny wskaźnik czytelności dźwięku – C50 >0
• wskaźnik transmisji mowy STI >0.65
• równomierność rozkładu poziomu dźwięku na widowni i estradzie – odchyłka poziomu ciśnienia we wszystkich miejscach nie będzie przekraczać 6dB dla częstotliwości z zakresu 500Hz-1000Hz w odniesieniu do wartości średniej

Ukształtowanie i adaptacja akustyczna - celem jest stworzenie wnętrza bezkierunkowego w sensie akustycznym (zmienne relacje między wykonawcami i odbiorcami dźwięku (słuchaczami).

Przyjęte rozwiązanie akustyczne sali teatralno-koncertowej:
• podwieszony na całej powierzchni sali akustyczny sufit złożony z kompozycji paneli dźwiękochłonnych i rozpraszających dźwięk,
• ściany sali – kompozycja równomiernie rozłożonych na całej powierzchni drewnianych paneli akustycznych o zróżnicowanych parametrach dźwiękowych: dźwiękochłonnych, rezonansowych pełnych, szczelinowych, dyfuzorów rozpraszających dźwięk.
• ściany - zwieszane bannery akustyczne dla uzyskania zmienności czasu pogłosu
• podłoga sali drewniana legarowa, rezonansowa, możliwość pokrycia fragmentów wykładziną
• estrada i widownia drewniana, demontowalna
• fotele drewniane dobrane pod kątem parametrów akustycznych dla sal teatralnych.

Reżysernia dźwięku i światła obsługujące sale
• czas pogłosu Topt = 0.25s, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ÷ 4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoliniowej,
Adaptacja akustyczna:
• sufit - podwieszony dźwiękochłonny
• podłoga-wykładzina dywanowa
• ściany - kompozycja dźwiękochłonnych paneli

Sale perkusyjne
• czasy pogłosu - Topt = 0.2s - 0.3s (uzależnione od kubatury akustycznej uzyskanej po korekcie ukształtowania), wyrównany w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ÷4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoliniowej.
Adaptacja akustyczna:
• sufit i ściany - kompozycja specjalnie dobranych średnio i niskoczęstotliwościowych drewnianych ustrojów akustycznych.
• podłoga – wykładzina dywanowa

Sale organowe. Sale audycji egzaminów i prób i sale do ćwiczeń muzycznych.
Sale dla chórów i orkiestry big bandu.

• czasy pogłosu – Topt = 0.4s÷0.8s, (uzależnione od charakteru muzyki i kubatury akustycznej wnętrza uzyskanej po korekcie ukształtowania), stałe w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ÷ 4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoliniowej.
Adaptacja akustyczna:
• sufit – kompozycja drewnianych elementów dźwiękochłonnych i rozpraszających dźwięk,
• podłoga – parkiet drewniany
• ściany – kompozycja drewnianych ustrojów rezonansowych pełnych, perforowanych i szczelinowych, dyfuzorów.

Studia nagrań
• Proporcje po ukształtowaniu zgodne z krzywą Bolta i wymaganiami EBU.
• Czas pogłosu – Topt = 0.3s÷0.4s, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125÷4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±15% od charakterystyki prostoliniowej,
Adaptacja akustyczna:
• sufit + ściany - kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych, rezonansowych pełnych i szczelinowych i dyfuzorów.
• podłoga – parkiet drewniany

Sale rytmiki
czas pogłosu – Topt = 0.3s, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ÷ 4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoliniowej.
Adaptacja akustyczna:
• sufit – podwieszony dźwiękochłonny na bazie prasowanej wełny mineralnej
• podłoga – deski na legarach,
• ściany - lustra na podkładzie izolacyjnym
• ściany – kompozycja drewnianych ustrojów dźwiękochłonnych, szczelinowych, perforowanych.

Budowlana ochrona przed hałasem – przewiduje się następujące źródła uciążliwości akustycznej: ruch komunikacyjny ulic w otoczeniu projektowanego obiektu (ruch tramwajowy, samochodowy i autobusowy) i związany z dojazdami do szkoły (70dB) zewnętrzne i wewnętrzne elementy i urządzenia instalacyjne - poziomy hałasu po wprowadzonych zabezpieczeniach nie będą przekraczały dopuszczalnych wartości dla środowiska i pomieszczeń obiektu wielofunkcyjny hall, kawiarnia, stołówka - (70-80 dB) sale do produkcji muzycznej (do 90dB)

Budowlane zabezpieczenia przeciwhałasowe. Dla spełnienia normatywnych i indywidualnych wymagań we wszystkich chronionych pomieszczeniach obiektu oraz spełnienia wymagań środowiskowych z punktu widzenia ochrony przed hałasem należy wprowadzić do obiektu szereg budowlanych zabezpieczeń akustycznych:
• Efektywne zabezpieczenie pomieszczeń budynku szkoły przed przenoszeniem się dźwięków materiałowych i powietrznych z otaczających ulic, głównie 28 Sierpnia (tramwaje, ruch samochodowy i autobusowy) poprzez celową amortyzację, dylatacje i fundamentowanie, dobór odpowiednich masywnych przegród zewnętrznych, okien oraz wprowadzenie pochłaniającej dźwięk elewacji skomponowanej z cegły i dźwiękochłonnych materiałów,.
• Pomieszczenia ze źródłami zakłóceń (maszynownie techniczne) zlokalizowane poza obrysem pomieszczeń szczególnie chronionych,
• Przegrody stropowe, ścienne, okna, drzwi wewnętrzne (podwójne z przedsionkiem izolacyjnym we wszystkich pomieszczeniach do produkcji muzycznej) i zewnętrzne dobrane pod kątem wymaganej akustycznej izolacyjności właściwej,
• Pełne wyizolowanie akustyczne z budynku sal koncertowych, sali teatralno- koncertowej, oraz pozostałych sal do produkcji muzycznej,
• W wyizolowaniu sal ćwiczeń muzycznych wg zasady ‘pudełko w pudełku’ wewnętrzne ściany izolacyjne jednocześnie kształtujące akustycznie wnętrza (likwidacja równoległości ścian przeciwległych),
• Podłogi pływające, elementy wibroizolacyjne hałaśliwych urządzeń technicznych,
• Materiały i ustroje dźwiękochłonne w pomieszczeniach przebywania większej ilości ludzi (halle, kawiarnia, stołówka, korytarze) i w hałaśliwych pomieszczeniach technicznych.

Wytyczne zabezpieczeń przed hałasem wywołanym działaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji c.o. i c.w.
• urządzenia instalacyjne wyposażone w efektywną fabryczną wibroizolację elementów wirujących,
• Ekranowanie zewnętrznych urządzeń i elementów instalacyjnych dla spełnienia hałasowych wymagań w środowisku, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska,
• system klimatyzacji zapewniający niezależną obsługę poszczególnych pomieszczeń chronionych (bez przesłuchów dźwiękowych),
• efektywne tłumienie w sieci instalacji klimatyzacyjnej dla zapewnienia dopuszczalnego poziomu dźwięku od zakłóceń instalacyjnych,
• kanały klimatyzacyjne wykonane w wersji akustycznej,
• przewody rurowe c.o. i wod.– kan. mocowane do ścian i stropów przy pomocy systemowych fabrycznych wieszaków i uchwytów, zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na ustrój budowlany,
• przejścia instalacji przez ściany i stropy wykonane w tulejach, a przestrzeń pomiędzy przewodem (rurą) a tuleją uszczelniona akustycznie,
• prędkości powietrza w kanałach nie będą przekraczać:
• w kanałach głównych 6 m/s,
• w kanałach poziomych przed tłumikiem końcowym 3m/s,
• w kanałach przechodzących w obsługiwanych pomieszczeniach 0.5 - 1.5 m/s, w zależności od odległości od słuchacza,
• przewody elastyczne w pomieszczeniach na zakończeniach, pomiędzy przepustnicą końcową a nawiewnikiem / wywiewnikiem wykonane w wersji tłumiącej hałas.

Instalacje sanitarne

Przewiduje się zaopatrzenie w ciepło poprzez pompy ciepła (woda-woda) z dolnym źródłem w postaci pionowych sond gruntowych, w wodę z sieci miejskiej wodociągowej, w energię elektryczną z sieci SN poprzez stację transformatorową, łączności telefonicznej z sieci TP SA lub innego operatora, zrzut ścieków sanitarnych i wód opadowych do kanalizacji miejskiej. Przewiduje się ogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych oraz chłodzenie (klimatyzowanie) pomieszczeń koncertowych, gastronomicznych i biurowych. Pomieszczenia tylko ogrzewane wyposażone będą w instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego, natomiast pomieszczenia wymagające także usuwania zysków ciepła w instalacje grzewczo-chłodnicze z czterorurowymi klimakonwektorami. System grzewczochłodniczy zrealizowany z dolnego źródła ciepła i chłodu w postaci gruntowych sond pionowych zlokalizowanych na całej działce inwestycji, dodatkowo doposażony w dachowe baterie słoneczne do podgrzewu cwu, aczkolwiek inwestycyjnie droższy, pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym elementem istotnym przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu jest wyeliminowanie kłopotliwych akustycznie urządzeń do produkcji czynnika chłodniczego.

Wentylacja pomieszczeń odbywać się będzie poprzez higieniczną, mechaniczną instalację nawiewno-wywiewną z intensywnością 30-35 m3/h osobę z odzyskiem ciepła. Odrębnie wentylowane będą węzły sanitarne i pomieszczenia zaplecza socjalnego. Centrale wentylacyjne zlokalizowane będą na dachu budynku. Wentylacja i oddymianie garaży realizowane będzie wspólną instalacją strumieniową z wyrzutem powietrza nad dach. Gospodarka wodno-ściekowa w obiekcie ogranicza się w zasadzie do obsługi zaplecza socjalno-higienicznego i rozwiązana będzie w sposób tradycyjny uwzględniający miejscowe warunki podłączenia do uzbrojenia miejskiego. Pomieszczenie wodomierza zlokalizowane będzie na kondygnacji podziemnej na poziomie -1. Ciepła woda przygotowywana będzie w wymienniku zasilanym z miejskiej sieci cieplnej bądź systemu pomp ciepła dodatkowo z wykorzystaniem dachowych baterii słonecznych. Wody opadowe z dachów odprowadzone będą rurami spustowymi do zbiornika retencyjnego i dalej podłączone do kolektora miejskiego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przewiduje się instalacje wodne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Gospodarka elektroenergetyczna oparta będzie o źródła zewnętrzne energii (sieć energetyki zawodowej) a dla specjalnych odbiorów wymagających ciągłości zasilania dodatkowo przewidziano zasilacz rezerwowy oraz baterie UPS podtrzymujące systemy łączności. Przewiduje się wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej na poziomie -1. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne instalacje teletechniczne (telefoniczna, komputerowa, kontroli dostępu, alarmowa, CCTV, monitoring stężeń CO i LPG w garażu itp.) i pożarowe (SSP, DSO). Pionowe przewody instalacyjne rozprowadzone będą w wydzielonych szachtach, a poziome w kondygnacjach podziemnych i na poszczególnych kondygnacjach w sufitach podwieszonych. Całość pracy wszystkich instalacji nadzorowana i sterowana będzie przez system BMS.

Konstrukcja

Budynek, ma w rzucie kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 44-50m x 54,5-64,5m (z „wklęśniętym” jednym bokiem). Jest to budynek średniowysoki (18m), posiadający 4 kondygnacje naziemne i 2 kondygnacje podziemne. Konstrukcja nośna budynku żelbetowa ścianowa, częściowo szkieletowa, monolityczna. Podpory w postaci słupów i pasm ściennych rozmieszczono w rozstawach 5,1-6,3m x 7,2-8,1m. W budynku znajdują się trzy sale koncertowe. Duże audytorium z amfiteatralną widownią, o wymiarach w rzucie 18,9m x 26,3m, zlokalizowano w środkowej części budynku w wysokości kondygnacji -1, 0 i +1 (od poz. -3,6m do +7,2m). Średnia sala o wymiarach 12x25m, znajduje się w wysokości kondygnacji „0” i „+1” (między poziomami 0,0m i +7,2m), zaś najmniejsza sala koncertowa, zlokalizowana w wysokości kondygnacji +1 i +2 (miedzy poziomami +3,6m i +10,8m) ma rzut o wymiarach 9,3mx17,3m.

Wszystkie sale koncertowe oraz okalające je klasy muzyczne, obudowano ścianami żelbetowymi. Dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, sale muzyczne zaprojektowano o podwójnej konstrukcji, przedzielonej wibroizolacją i izolacją akustyczną (system „box in box”): na stropach pod salami przewidziano ułożenie na matach wibroizolacyjnych, pływającej podłogi żelbetowej oraz oparcie na niej wewnętrznych ścian – murowanych- perforowanych lub lekkich akustycznych, o konstrukcji szkieletowej, oddzielonych od żelbetowych ścian nośnych izolacją akustyczną lub pustką powietrzną.

Pod stropami sal podwieszone zostaną sufity akustyczne. Widownia amfiteatralna , oparta na ramach monolitycznych żelbetowych, prefabrykowana. Minimalna grubość nośnych przegród żelbetowych, ze względów akustycznych wynosi 20 cm. Nad główną salą koncertową umieszczono 3 kondygnacje z salami dydaktycznymi: konstrukcję kondygnacji +2, stanowią poprzeczne belki- ściany żelbetowe, oparte na podłużnych ścianach sali koncertowej. Na belkach- ścianach oparto szkieletową konstrukcję kondygnacji +3 i +4, umieszczając nad centralną częścią atrium o wymiarach 12 x 25m, okolone salami dydaktycznymi. Stropy miedzy kondygnacyjne żelbetowe, monolityczne płytowe, grubości 25cm, oparte na słupach i ścianach. Nad salami koncertowymi stropy belkowe, monolityczne: nad dużą salą koncertową oparte na poprzecznych belkach- ścianach. W oparciu o wstępne badania gruntowe założono możliwość bezpośredniego posadowienia budynku na płycie fundamentowej gr. ok. 80cm.

Należy przewidzieć ewentualną konieczność odcięcia budynku przeponą podziemną (oddylatowaną ścianą szczelinową) od ulicy z tramwajami- dla ograniczenia przenoszenia drgań przez grunt na fundamenty i ściany piwnic. Zasadność takiej przepony wymaga analizy wpływu drgań na etapie projektu budowlanego. Urządzenia techniczne, zlokalizowane na dachu wymagają ustawienia na wibroizolatorach i obudowania akustycznego. Z uwagi na głębokość posadowienia i lokalizację budynku bliską granic działki, należy przewidzieć w trakcie realizacji budynku, tymczasową obudowę wykopu w postaci np. ścianki berlińskiej lub stałą obudowę palisadą lub ścianą szczelinową. Materiały konstrukcyjne: beton C30/37, stal klasy AIIIN. Klasa odporności ogniowej konstrukcji – „B”.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl