Konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn.„Rewitalizacja fragmentu obszaru Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej”
I Nagroda

<<< powrót
  • FORUM Architekci Lose Goncerzewicz s.j
  • Autorska Pracownia Projektowa Konarzewski
Skład zespołu:

ZADANIE III - Opracowanie koncepcji rozbiórki i budowy usługowej kamienicy narożnej przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

Kamienica przy ulicy Chrobrego 21 flankuje przestrzeń placu przy Bramie Wałowej, jest ważnym śladem dawnej tożsamości miasta. W ekspozycji wraz z Bramą stanowi jeden z ważniejszych symboli Stargardu. Odbudowa kamienicy stanowić będzie zaczyn do przywrócenia ulicy Bolesława Chrobrego należytej roli w strukturze miasta.

W związku ze znaczącą degradacją obiektu planuje się jego rekonstrukcję z odtworzeniem historycznego kształtu i detalu elewacji oraz zachowaniem zabytkowego fragmentu sieni wejściowej wraz ze ścianami nośnymi, sklepieniami i posadzką. Ponad sienią planuje się realizację obiektu z wykorzystaniem współczesnych technologii budowlanych.

Na parterze obiektu zlokalizowano dwa lokale usługowe, dostępne niezależnie z ulic. Wejście do części biurowej poprzez historyczną sień, z której dostępna jest odtworzona klatka schodowa, dźwig oraz przejście do pomieszczeń technicznych i pomocniczych. Klatka schodowa zlokalizowana w miejscu klatki historycznej, o geometrii dostosowanej do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, ze stolarką okienną i drzwiową wiernie odtwarzającą stolarkę pierwotną. Zgodnie z wytycznymi regulaminowymi nie przewiduje się podpiwniczenia obiektu.

Aranżacja pięter obiektu w oparciu o centralny, reprezentacyjny hol recepcyjny, z pośrednim doświetleniem i widokiem na bramę Wałową poprzez przeszklenia otaczających go pokoi biurowych. Aranżacja holu oraz pomieszczeń pomocniczych pozwala na wydzielenie na najwyższej kondygnacji zespołu sali terapii zajęciowej i użytkowania jej w godzinach niezależnych od funkcjonowania całego obiektu.

Zdecydowano o obniżeniu o 50cm względem stanu obecnego stropu najwyższej kondygnacji w celu lepszego wykorzystania doświetlenia pomieszczeń oknami w poziomie gzymsu koronującego, pierwotnie usytuowanych w poziomie posadzki. Obniżenie stropu umożliwia również uzyskanie nominalnej wysokości pomieszczenia na całej powierzchni rzutu.

Wnętrza obiektu zaprojektowano w sposób uczytelniający strukturę budynku, eksponując odtwarzane elementy substancji zabytkowej i podporządkowane im elementy współczesne konstrukcji i instalacji. Z racji publicznej funkcji obiektu, znaczenia dla rewitalizacji miasta i ekspozycji zaprojektowano iluminację elewacji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl