Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich we Wrocławiu, na terenie osiedla Nowe Żerniki.
III Nagroda

<<< powrót
 • Aleksandra Doniec
Skład zespołu:
 • Aleksandra Doniec  
 • Piotr Michalski  
 • Sandra Piasek  
 • Katarzyna Sobuś  
 • Mateusz Sum  
 • Marcin Wajda  
 •  
 •  
 • http://pracownia33.pl/  
 •  

Obszar opracowania zlokalizowany jest na niezabudowanej działce znajdującej się w obrębie projektowanego osiedla Nowe Żerniki. Zgodnie z założeniami, ma ono stać się modelowym osiedlem mieszkaniowym przekładającym wartości historycznej wystawy WUWA na współczesne potrzeby mieszkańców Wrocławia.

Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który warunkuje obowiązującą linię zabudowy od strony zachodniej działki, wzdłuż jednej z ważniejszych osi założenia – parku.

Planowany park, będący jednocześnie główną zieloną przestrzenią rekreacyjną osiedla, stał się punktem wyjściowym w procesie projektowym, wpływając na sposób kształtowania - gradację poszczególnych stref w projektowanym kwartale.

Projektowana zabudowa ma być miejscem, gdzie spotykać się będą trzy pokolenia użytkowników – mieszkańcy domu opieki, osoby wynajmujące mieszkania oraz dzieci – wychowankowie przedszkola. Takie zróżnicowanie użytkowników osiedla daje interesujące efekty w projektowaniu przestrzeni mieszkalnych i wspólnych, jednoczących mieszkańców, gdzie rozgrywać się mogą unikalne scenariusze codzienności.

W zachodniej części kwartału - najbardziej publicznej, znajdują się wejścia do punktów usługowych oraz Domu Dziennej Pomocy, czyli miejsc planowanych jako ogólnodostępne. Równolegle do parkowej alei, ale w dystansie pozwalającym oddzielić się od wglądu przypadkowych przechodniów, znajdują się dwie główne bramy – wejścia na teren osiedla, które funkcjonują jako otwarte, wspólne dla wszystkich mieszkańców hole wejściowe. Hole są kluczowym elementem projektowanej zabudowy. Łączą w sobie przestrzeń wejściową zarówno do kwartału, jak i samych mieszkań – tutaj zlokalizowano klatki schodowe prowadzące do mieszkań z serwisem opiekuńczym i na wynajem. Znajdują się tu także skrzynki na listy, parking dla rowerów i pomieszczenia pomocnicze. Wewnętrzne ściany holi wyróżnione są zieloną mozaiką. Dzięki zagęszczeniu użytecznych funkcji i wprowadzaniu przez nie użytkowników do wnętrza kwartału i zabudowy, będą przez nie przewijać się mieszkańcy każdej grupy wiekowej. Hole będą pulsować o każdej porze dnia, a użytkownicy będą spotykać się tutaj i poznawać nawzajem, z czasem tworząc sąsiedzkie więzi i, w konsekwencji, mikro-społeczność, identyfikującą ten konkretny kwartał zabudowy.

Szerokie przejścia umożliwiają również przejazd przez wnętrze kwartału i dojazd do miejsc postojowych ograniczonych jedynie dla domu opieki i osób niepełnosprawnych części mieszkalnej. Jest to również przejazd przeciwpożarowy. Miejsca postojowe dla przedszkola zlokalizowano w zewnętrznym pasie drogowym.

Przestrzenią podzieloną na strefy i działającą jak zielony bufor są obszerne atria wewnątrz bloku urbanistycznego. Połączone są one ze sobą i zewnętrzem bramami oraz częścią parteru poprzez szeroką przestrzeń Klubu Seniora. Atrium zachodnie, pomiędzy usługowym parterem, a ścianą przedszkola, jest częścią półpubliczną, przeznaczoną dla mieszkańców i gości z zewnątrz. Znajduje się tutaj zieleń, ławki i stoliki, można odpocząć i porozmawiać z sąsiadami czy odwiedzającą rodziną. Stąd wchodzi się do przedszkola, a także, poprzez dwie szerokie bramy, do drugiego atrium - wschodniego, którego charakter, ze względu na ograniczoną dostępność jest półprywatny. Kameralne atrium wschodnie zawiera w sobie place zabaw i przestrzeń wypoczynkową. Można do niego również wejść poprzez poprowadzone na przestrzał, klatki schodowe mieszkań. Podwyższony parter kondygnacji mieszkalnej izoluje od siebie przestrzeń atrium.

Elewacje zostały zróżnicowane ze względu na funkcję oraz lokalizację – wnętrze i zewnętrze różnią się od siebie. Na zewnątrz materiałem wykończeniowym jest jasna i ciemna płytka klinkierowa, balkony i okna typu portfenetr mają balustrady stalowe z ciemnymi, ażurowymi tralkami. Wewnętrzna elewacja jest minimalistyczna, wykończona białym tynkiem, balustrady balkonów pełne, tynkowane na biało, balustrady portfenetrów szklane. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV od zewnątrz czarna, wewnątrz biała, dwa rozmiary okien.

W części mieszkań z serwisem, która zlokalizowana jest przy głównej osi dzielnicy, podział na elewacji jest regularny, wyznaczony poprzez wzór perforacji i balkonów spiętych w ciemne ramy wyłożone ciemnoszarą płytką klinkierową. W miarę przechodzenia w głąb osiedla układ okien i drzwi się zmienia w mniej regularny i rozproszony. Związane jest to także ze zmieniającą się funkcją budynku. Wnętrze holi wyłożone ceramiczną mozaiką w zielonym kolorze tworzącą graficzny wzór.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl