Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich we Wrocławiu, na terenie osiedla Nowe Żerniki.
II Nagroda

<<< powrót
 • Maćków Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
 • Zbigniew Maćków  
 • Olga Kanecka  
 • Katarzyna Mrzewa  
 • Michał Nykiel  
 • Michał Zawadzki  
 •  
 • współpraca:  
 • Agnieszka Bober  
 • Justyna Turowska  
 •  
 •  
 • http://www.mackow.pl/  
 •  

Opis koncepcji architektonicznej projektowanej zabudowy, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.

Podstawowym założeniem przyjętym przy projektowaniu kompleksu dwóch budynków będących przedmiotem konkursu, było zaprojektowanie przyjaznych przestrzeni do życia dla dwóch odmiennych grup użytkowników tak, aby nie kolidowały ze sobą, jednocześnie nie izolując jednych od drugich.

Budynek z serwisem opiekuńczym dla osób starszych został zaprojektowany jako budynek niski, przyjazny użytkownikom. Dlatego zamyka się w trzech kondygnacjach, jedynie od strony zachodniej dodano jedną kondygnację więcej - aby w ten sposób stworzyć obudowę urbanistyczną dla zielonej osi całego obszaru. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia użytku wspólnego takie jak bar-stołówkę oraz główną salę klubową a także usługi mogące również służyć użytkownikom z zewnątrz – Dzienny Dom Pomocy i usługi dodatkowe – fryzjer, kosmetyczka, pralnia. Część usługowa jest dostępna od strony ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż terenu 10ZP czyli w zachodnim skrzydle budynku. W poziomie parteru budynek ten ma kontakt z dziedzińcem wewnętrznym - z przestrzeni wspólnych można poprzez zadaszony taras, który ciągnie się wzdłuż całej elewacji wyjść do ogrodu.

Na pierwszym i drugim piętrze rozmieszczono moduły mieszkalne jedno- i dwupokojowe, są one zblokowane po dwa-trzy tworząc nieregularny wzór. Pomiędzy blokami znajdują się na poziomie +1 mini-ogródki, które poprzez przeszkloną elewację od strony korytarza doświetlają go dziennym światłem. Korytarz zaprojektowano tak, aby nie był jedynie monotonnym ciągiem komunikacyjnym; poprzez poszerzenie go na pewnych odcinkach uzyskano „kieszenie” stwarzające możliwość spotkań w mniejszym gronie . Nieregularna, „porowata” struktura rzutu kondygnacji mieszkalnej ma za zadanie rozbić skalę budynku, sprawić że dla użytkownika będzie on bardziej domowy niż hotelowy. Należy wyraźnie podkreślić, że „korytarze” w tym budynku pełnią nie tylko funkcję komunikacyjną, są jednocześnie przestrzenią integracyjną, czymś w rodzaju wspólnego podwórka dla mieszkańców tego domu, stąd ich nietypowe kształty i niestandardowe rozmiary.

Budynek ten będzie miał konstrukcję żelbetową, ściany parteru żelbetowe wylewane, z ociepleniem i wykończeniem betonowymi płytami elewacyjnymi. Piętra wyższe będą miały ściany zewnętrzne z wypełnieniem ceramicznym, ocieplone wełną mineralną, wykończone drewnem elewacyjnym z modrzewia syberyjskiego.

Dziedzińcową zabudowę działki dopełnia zaprojektowany we wschodniej pierzei budynek z mieszkaniami na wynajem. Ma on sześć kondygnacji mieszkalnych, oraz wbudowany parking podziemny. Budynek obsługują cztery klatki schodowe dostępne zarówno od strony dziedzińca jak i od strony ulicy biegnącej wzdłuż wschodniej elewacji, większość mieszkań jest dwustronnych (wschód – zachód), we wszystkich zaprojektowano wydzielone kuchnie , w każdej łazience przewidziano miejsca na wannę oraz pralkę. Wszystkie pokoje dzienne umiejscowiono od strony zachodniej. Aby zoptymalizować ekonomikę budynku, zaprojektowano jedynie trzy typy okien, mieszkania są powtarzalne w pionie tak, aby zminimalizować ilość pionów instalacyjno-wentylacyjnych. Konstrukcja budynku będzie żelbetowa, ściana zewnętrzna z wypełnieniem bloczkami ceramicznymi , docieplenie styropianem i pokryte tynkiem mineralnym, barwionym w masie na kolor biały. Cokół tego budynku od poziomu 0.00 do poziomu +2.00 wykończony będzie podobnie jak parter budynku z serwisem opiekuńczym elewacyjnymi płytami betonowymi.

Zwarta, wysoka bryła budynku z mieszkaniami na wynajem jest przeciwwagą dla „rozłożystego” budynku dla osób starszych. Zlokalizowany został na działce tak, aby pozostawić jak najwięcej miejsca pod budynek dla osób starszych a jednocześnie wykorzystać maksymalnie dopuszczoną w tym obszarze działki większą (20m) wysokość zabudowy. W budynku tym zgodnie z wymogami konkursu zaprojektowano przedszkole; znajduje się ono na poziomie dziedzińca, w południowo-wschodnim narożniku projektowanego kwartału. Jest ono dostępne z hallu klatki schodowej budynku pod wynajem, można dostać się do niego zarówno bezpośrednio od ulicy (windą z poz. 0.00 lub schodami) jak i od strony dziedzińca. Dodatkowo zaprojektowano bezpośredni dostęp z zewnątrz do zaplecza bloku żywieniowego, aby skrócić drogę dla dostawy cateringu. Główne funkcje przedszkola są zorganizowane wokół wewnętrznego patio, które może być wykorzystywane jako przedłużenie strefy zabawy. Sale pobytowe dzieci mają południową ekspozycję, wykorzystują optymalnie możliwość doświetlenia światłem dziennym.

Dziedziniec, będący sercem całego układu pełni wielorakie funkcje, ma też różne strefy. Część dziedzińca otoczona parterem budynku dla osób starszych jest przynależna do tego budynku i pełni rolę ogrodu dla jego mieszkańców. Ta część dziedzińca znajduje się bezpośrednio na poziomie terenu. Wokół ogrodu można poruszać się po okalającym go zadaszonym tarasie. Z racji tego, iż obszar ten znajduje się rodzimym gruncie, zaprojektowano tam wysoką zieleń, która będzie strefą częściowego wyizolowania wizualnego i akustycznego pomiędzy budynkami. Druga część dziedzińca jest wyniesiona 2m powyżej terenu z racji zlokalizowanego pod nią garażu. Ta część jest powiązana z budynkiem z mieszkaniami na wynajem – tu znajduje się przedszkole, część jego placu zabaw, wejścia do klatek schodowych i plac zabaw budynku pod wynajem. Jest więc to strefa większego ruchu i większej aktywności - na uskoku dziedzińca w związku z tym dodatkowo zaprojektowano swoistą barierę akustyczną – ściankę połączoną z zielonym dachem. Dach ten jednocześnie daje przedszkolnemu oraz „osiedlowemu” placowi zabaw część zacienioną i osłoniętą przed deszczem. Dwie płaszczyzny dziedzińca są ze sobą połączone rampą oraz schodami terenowymi; są jednym organizmem ale z własnymi niezależnymi ”ekosystemami”, które spełniają potrzeby obu grup użytkowników. Rozwiązania przestrzenno-architektoniczne zastosowane na dziedzińcu sprawiają, że budynki są ze sobą powiązane, dają możliwość współużytkowania całości wszystkim mieszkańcom, a jednocześnie pozwalają żyć im obok siebie w korzystnej dla obu stron symbiozie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl