Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch. Andrzej Bulanda  
 • arch. Włodzimierz Mucha  
 • arch. Jacek Chyrosz  
 • arch. Gaweł Tyrała  
 • doc. arch. Caterina Naglieri  
 • stud. Cecylia Brandt-Jeżo  
 • stud. Jadwiga Gajczyk  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/  
 •  

OPIS KONCEPCJI

Budynek Urzędu Miasta Konstancin-Jeziorna stać się ma silnym rozpoznawalnym znakiem w przestrzeni miasta. Znakiem miejsca i aspiracji nowoczesnego Konstancina – Jeziorny – wyjątkowym miastem, czerpiącym z bogatej wielowiekowej tradycji, ale też utrwalonym charakterze miasta uzdrowiska. Atrakcyjność przestrzeni publicznej towarzyszącej budynkowi powinna sprawić, że nie będzie on traktowany jedynie, jako funkcja budynek - urząd. Zaproponowana współczesna atrakcyjna i przyjazna przestrzeń miejska, przestrzeń aktywizująca najbliższy zaniedbany obszar miasta, ma sprawić, że chce się w niej przebywać niezależnie od bycia interesantem Urzędu. Przestrzeń, której atrakcyjność związana z formą, architekturą i oferowanym programem dodatkowym potrafi przyciągnąć nie tylko mieszkańców Konstancina Jeziorny, ale także turystów, dla których oferta programowa wykracza poza mury budynku i urzędu.

1. IDEA

Demokratyczny współczesny budynek administracyjny – Poszukiwanie odniesień lokalnych w specyfice Konstancina: las sosnowy, zieleń, woda, weranda jako element charakterystyczny architektury konstancińskiej. Wszystkie te elementy znalazły swoje odniesienie w prezentowanym projekcie.


Budynek przyjazny, współczesny, wielofunkcyjny. Urząd z dodatkowymi funkcjami - animacja życia kulturalnego w i wokół budynku. Funkcje usługowe niezwiązane bezpośrednio z działalnością merytoryczną Wydziałów Urzędu w powiązaniu z otoczeniem tworzą mikroklimat miejsca. Budynek silnie związany z zielenią – miasto ogród - „otwarte ogrody”. Ratusz, jako Centrum aktywności lokalnej – punkt spotkań / miejsce integracji mieszkańców, urzędników, radnych, kuracjuszy, członków lokalnych stowarzyszeń. Przestrzeń publiczna przestrzeń ogólnodostępna, wejściowa i zamknięta obrysem budynku w formie wewnętrznego dziedzińca wejściowego z funkcjami biurowymi i uzupełniającymi, a następnie holu wejściowego z galerią (przestrzenią ekspozycyjną) na piętrze przed salą posiedzeń Rady Miasta, otwierającą się na hol wejściowy, z przestrzeniami wystawienniczymi i otwarciem widokowym na Konstancin-Jeziornę.

Budynek znak – rozpoznawalny w przestrzeni i panoramie miasta jednoznaczny w odbiorze, oparty na prostej typologii, współczesny, zmienny przez swą wielowarstwową elewację z wyeksponowaną kolumnadą, jako symbolem otwartości Urzędu, wyeksponowany w nocy z zastosowaniem współczesnych technik świetlnych, może być budynkiem totalnym, rzeźbą świetlną, która razem z placem i symboliczną wieżą Organizuje przestrzeń wokół siebie spinając najbliższe przypadkowe otoczenie. Swą innością elewacyjną nie nawiązuje dialogu z sąsiadami. Jest szczególny, niepowtarzalny jak historyczny zamek ze swym dziedzińcem i obwarowaniami. Masywność i totalność elewacji kontrastuje z otwartością przestrzeni otwartej przed pod i wewnątrz budynku. Przenikanie się przestrzeni zewnętrznej z dziedzińcem i przestrzenią wewnętrzną, sekwencje dojścia do budynku przez plac wylewający się na zewnątrz, lejowate wciągające pod ratuszową, niezwiązaną bezpośrednio z budynkiem głównym, stanowi kompleks przestrzeni silnie ze sobą współgrających. Budynek urzędu organizują trzy place:
Plac Wejściowy przed wejściem głównym, regularny plac w strefie głównego wejścia do Urzędu, podkreślony wieżą ratuszową, flagami, herbem Konstancina-Jeziornej i współczesną fontanną podnoszącą rangę placu. Plac Ratuszowy od strony ulicy Piaseczyńskiej, o uformowanej tektonice posadzki i powiązany ze strefą funkcji dodatkowych Urzędu, stanowiący silny element miejski oraz Plac Wejściowy, stanowiący strefę najścia pieszego od strony Konstancina. Elementem spinającym te place jest wieża zegarowa będąca w przestrzeni miasta, silnym elementem identyfikacji miejsca, z funkcją punktu informacji turystycznej i zegarem. Razem z wieżą kościoła w Konstancinie i kominem Starej Papierni, stanowić ma element sylwety miasta determinujący miejsca ważne publicznie.

Herb Konstancina – Jeziorny – Powaga i otwartość, siła i lekkość, majestat urzędu i demokracja władzy są tymi skojarzeniami, które chcieliśmy wyeksponować w strefie wejścia, podnosząc jego rangę. Motyw ten pojawi się na murze zewnętrznym jak i na ścianie wewnątrz holu głównego.

Architektura ponadczasowa, modularna, prosta w odbiorze, czytelna, jednoznaczna, przyjazna, dająca poczucie otwartości i skromności wymaganych od urzędów publicznych. Współczesny detal znajdujący odniesienie w architekturze Konstancina Jeziorny (współczesna weranda miasta), wysoka jakość materiałów elewacyjnych i zagospodarowania terenu. Użycie materiałów naturalnych, szczerych, kojarzących się z lokalnym pejzażem.

Dostępność – budynek posiada różne strefy dostępności:
- funkcje biurowe dostępne (0, +1)
- funkcje biurowe niedostępne i o limitowanym dostępie (+1) – w tym sala posiedzeń Rady Miasta i Burmistrz;
- funkcje usług dodatkowych (0) dostępne z podcienia placu miejskiego z możliwością przejścia przez hol główny;
Podział ten pozwolił na związanie budynku z różnymi sprzężonymi ze sobą funkcjonalnie placami wokół budynku opisanymi powyżej.

Wieża jako symbol - wieża zegarowa Ratusza- zaprojektowana jako współczesna wieża miejska. Stanowi również najbardziej eksponowany nośnik informacji miejskiej – strefa „pustki” wieży jako miejsce reklamy miasta. Wieża zegarowa zaprojektowana została, jako niezależny element kompozycji przestrzeni wokół Ratusza, z kilku powodów: symbolicznego, funkcjonalnego, identyfikacyjnego i wreszcie kompozycyjnego.
● Symbolicznego – w tradycyjnym symbolicznym podejściu, ratusz identyfikowany był z jego wieżą zegarową,
● Funkcjonalnego – niezależna wieża pozwala na wydzielenie z budynku Ratusza funkcji informacji turystycznej i miejskiej, jako niezależnego, bezobsługowego punktu w wieży z interaktywną mapą Konstancina – Jeziornej oraz miejsca bezobsługowej wypożyczalni rowerów typu Veturilo.
● Identyfikacyjnego –wieża jako symbol identyfikacji przestrzennej, jako jeden z trzech akcentów przestrzennych sylwety Konstancina – Jeziornej ( wieża ratuszowa, wieża kościelna, komin Starej Papierni.
● Kompozycyjnego – bo wokół wieży skomponowane są wszystkie przestrzenie otwarte wokół Ratusza - stanowi zwornik trzech sprzężonych placów wokół budynku Ratusza.

2. PROGRAM

Hol wejściowy
wejście główne do budynku znajduje się w skrzydle głównym Ratusza - południowo-zachodnim, na osi podłużnej budynku. Hol wejściowy zajmuje przestrzeń dwóch kondygnacji i wycina z budynku strefę ogólnodostępną. W holu znajduje się recepcja z wymaganymi stanowiskami obsługi klientów wraz z informacją urzędu. Punkt wyposażony będzie w automatyczny system kolejkowy.

Hol przecięty jest galerią na poziomie I p., stanowiącą strefę wystawienniczo-ekspozycyjną oraz strefę foyer przed salą Rady Miasta, ze strefy tej można przejść do biur Urzędu o ograniczonej dostępności (dostępność kontrolowana) a także do biura Burmistrza.

Elementem kompozycji holu jest prosta, otwarta klatka schodowa i przeszklone windy, łączące hol z poziomem +1. Duży świetlik dachowy rozświetla hol od góry, natomiast od strony przeszkleń pomiędzy blokami biurowymi hol doświetlony jest poprzez przeszklone ściany, wprowadzające światło do wnętrza oraz otwarcie na zielone przestrzenie pomiędzy biurami.

Dostęp do holu głównego zaprojektowano, jako dwustronny – wejście główne od strony placu „ratuszowego” i wejście pomocnicze, na osi wejścia głównego, od strony parkingów zlokalizowanych w południowo-zachodniej części działki. W holu zlokalizowano również funkcje pomocnicze: gastronomię, kiosk oraz dwie salki rozmów.

Rada Miasta znajduje się na poziomie +1 i jest połączona funkcjonalnie z foyer tej kondygnacji, stanowiąc Galerię Rady Miasta. Foyer zaprojektowano, jako centralną przestrzeń piętra Ratusza otwartą na plac, stanowiącą salon Ratusza, zlokalizowaną pomiędzy strefą Burmistrza i salą posiedzeń Rady Miasta. Z racji na usytuowanie w podcieniu budynku na poziomie +1 jest punktem widokowym na dziedziniec zieleń, wodę, atrakcje.

Biura – ogólnodostępne zlokalizowano na poziomie 0, a biura z kontrolą dostępu zlokalizowano na kondygnacji +1, z możliwością dogodnej komunikacji i pełnej kontroli dostępu. Skrzydło C – warunkowo dostępne; skrzydła A i B – części niedostępne dla interesantów.
Przestrzenią wspólną wydziałów jest galeria piętrowa z dostępem do okien od strony zielonych wnętrz jak i wewnętrznego holu.
Struktura poszczególnych wydziałów odpowiada założeniom programowym Inwestora. Modułowe ściany systemowe dają możliwość elastycznego wydzielenia pomieszczeń biurowych w zależności od aktualnych lub zmieniających się potrzeb.
Archiwum główne urzędu zlokalizowano w skrzydle centralnym, na poziomie +1.

Gastronomia w skrzydle południowym zlokalizowano bar z możliwością wyjścia letniego na zewnątrz, i otwarty na część holu głównego. Dostawy i wywóz nieczystości z poziomu terenu.

Dostęp niepełnosprawnych budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normatywami.

Obsługa komunikacyjna dojazd do budynku od al. Piaseczyńskiej lub od strony północnej drogą lokalną.

Dojście do budynku budynek dostępny pieszo z komunikacji miejskiej. Dojście główne od strony Konstancina - ulicą Piaseczyńską.
Wejścia do funkcji usługowych zlokalizowanych w parterach znajdują się w podcieniach. W czasie pracy Urzędu zapewniono bezpośrednie przejście do podcieni z holu głównego.

Parkingi - zaprojektowano 38 miejsc parkingowych na terenie. W całości pokrywa to zapotrzebowanie na miejsca parkingowe wynikające ze wskaźników planistycznych
(25 mp/1000m2PU usług i 15 mp/1000m2 biura).

Odpoczynek i rekreacja – Urząd Miasta to nie tylko urząd, ale i miejsce odpoczynku i aktywnej autonomicznej przestrzeni publicznej, która dzięki odpowiedniej kompozycji przestrzeni wytwarza swój własny świat. Jest to miejsce wejścia do Urzędu, ale i plac miejski ze wszystkimi przejawami ulicznego życia i aktywności, odpoczynek, koncerty, pokazy, manifestacje. Ratusz zaprojektowany, jako współczesny budynek wielofunkcyjny będący nie tylko tradycyjnym urzędem, ale też generatorem i animatorem różnorodnej aktywności miejskiej jest miejscem współczesnym. W zależności od pory roku miejsce to może być placem pełnym stolików i odpoczywających osób lub lodowiskiem. Wieczorami i w święta, gdy UM jest zamknięty na placu ratuszowym odbywać się mogą pokazy teatralne i filmowe. Współczesna przestrzeń publiczna musi być przyjazna i aktywna przez 24h/dobę, kreując życie miasta.

Zieleń – jest jednym z najważniejszych elementów kompozycji terenu. Zielona oś przebiegająca od wieży zegarowej aż do końca północno-zachodniej odnogi działki stanowi niezależny program otwarty dla działalności kulturotwórczej miasta. Specjalna strefa zielona, z programem gier i zabaw miejskich oraz zaproponowany pawilon aktywności miejskich daje możliwość organizowania różnych plenerowych imprez społecznych i komercyjnych. Plac „wejściowy” wyznacza z jednej strony strefę pasa ulicy Nowopiaseczyńskiej z bufetem zieleni (nasady drzew), a z drugiej strony wydziela go bujny żywopłot przesłaniający prywatne ogródki przydomowe sąsiadów. Zieleń pomiędzy i wokół skrzydeł biurowych – precyzyjnie zaprojektowana zieleń o charakterze pejzażowym, tworząca przyjazną strefę pracy biur. Zieleń pomiędzy skrzydłami biurowymi, poprzez ukształtowanie tereny w formie łagodnej skarpy obniżającej się w stronę holu głównego ratusza, tworzy wrażenie „wpływania „ poprzez przeszklenia do wnętrza holu, gdzie kończy się zielonymi drzewkami wewnętrznymi. Zieleń we wnętrzu budynku - w holu głównym przewidziano zieleń donicową dla stworzenia wrażenia przenikania się zieleni zewnętrznej i wewnętrznej.

Woda w strefie wieży ratuszowej wodę wprowadzono w formie współczesnej fontanny, podnoszącej rangę Urzędu, wzbogacającej program strefy wejścia głównego, uatrakcyjniającej przestrzeń, poprawiający warunki odpoczynku w lecie oraz atrakcyjność funkcji.

Ekonomia eksploatacji - Innowacyjność - zaawansowane technologie instalacyjne i BMS oraz ekonomika rozwiązań funkcjonalnych, a także system ogniw fotowoltaicznych elewacji ścian zewnętrznych, wykorzystanie do celów grzewczych pomp ciepła, wpłyną na obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji i do minimum zredukują koszty ponoszone na zaspokojenie potrzeb energetycznych. Skala zastosowania sterowania i inteligencji budynku może być przedmiotem szczegółowych decyzji Inwestora na etapie projektowania inwestycji. Budynek zostanie uzbrojony w okablowanie umożliwiający późniejszą rozbudowę systemów inteligentnego zarządzania w zależności od możliwości finansowych Inwestora i bilansów kosztów eksploatacyjnych. Istotnym czynnikiem obniżającym koszty eksploatacji jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tym Ciepła ziemi, energii słonecznej, wykorzystanie wód deszczowych. Filozofia budynku ekologicznego nakazuje skorzystanie z tego typu źródeł odnawialnych, zwłaszcza w budynku publicznym, co ma wydźwięk promocyjny i propagandowy. Nakłady finansowe poniesione na tego typu instalacje przewyższają póki co nakłady na źródła konwencjonalne przy obecnym poziomie cen źródeł energii. Tendencja światowa jest inna. Budynki ekologiczne są ekonomiczne, dodatkowo mogą liczyć na dostępne źródła refinansowania tych wydatków w ramach np. programów unijnych. Taka szczegółowa analiza opłacalności powinna zostać wykonana na etapie realizacyjnym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl