Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wschodniej części Wyspy Pomorskiej
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Wytwórnia Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
  • Piotr Zarzycki,  
  • Izabela Jędrzejek,  
  • Patrycja Kowalczyk,  
  • Paweł Owczarek,  
  • Mateusz Sikorski  
  •  
  •  
  • http://wytworniapp.com/  
  •  

Założenia kompozycji urbanistycznej i idei projektu

Ze względu na szczególną lokalizację oraz na zabudowę na działkach sąsiednich i na rangę projektowanego obiektu założono, że nowoprojektowany budynek będzie pełnił funkcję identyfikatora przestrzeni. Swą formą i usytuowaniem będzie stanowił zwieńczenie zabudowy sąsiedniej - mariny. Urbanistycznie zakłada się, że projektowany obiekt swoją wysokością ma być zbliżony do wysokości istniejących budynków mariny, dzięki czemu nie będzie konkurował z nobliwym sąsiedztwem uniwersytetu. Założeniem było stworzenie obiektu prostego w formie, eleganckiego, stanowiącego akcent w przestrzeni. Jednocześnie celem było uniknięcie agresywnych form wyrazu architektonicznego zarówno w stosunku do bryły jak i kolorystyki. Projektowany obiekt ma docelowo porządkować przestrzeń wprowadzać nową jakość, a nie zupełnie ją zdominować. Forma budynku ma na celu kadrowanie przestrzeni oraz zamykanie osi widokowych. Projektowany budynek przez swoją dobrą formę ma dopełnić okoliczną zabudowę, być kropką nad i. Funkcjonalnie obiekt ma odpowiadać wymaganiom nowoczesnego budynku wielofunkcyjnego. Projektowany budynek może pełnić funkcję biurową, mieszkalną oraz gastronomiczną. Rzut został tak zaprojektowany, aby można było wpisać na poszczególnych piętrach apartamenty i powierzchnie biurowe.

Budynek składa się z prostej 3 kondygnacyjnej bryły. Kondygnacja parteru jest uwolniona w sposób maksymalny tak, aby nie zasłaniać widoku przechodniom na budynek uniwersytetu. Nie duża zabudowa parteru obiektu ma służyć także wglądom widokowym w marinę i stworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej. Na poziomie parteru znajduje się strefa wejściowa do budynku z podziałem na lewe i prawe skrzydło bryły. Na parterze zlokalizowano lobby oraz kawiarnię z salą konsumpcyjną na poziomie zero oraz na antresoli. Komunikacyjnie budynek oparty jest na jednym trzonie mieszczącym jedną klatkę schodową służąca ewakuacji oraz dwie windy obsługujące dwie funkcjonalnie odrębne części budynku, część biurową i mieszkalną.

Biura zostały zaprojektowane we wschodniej części budynku. Rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne mają zapewniać elastyczną aranżację przestrzeni biurowych dostosowaną do wymagań i potrzeb firmy. Zachodnią część budynku przeznaczono na część apartamentową. Mieszkania zgodnie z aktualnymi za potrzebowaniami zaprojektowano w formie jednoprzestrzennych studio. Poniżej poziomu ogólnodostępnego placu zaprojektowano częściowe podpiwniczenie budynku. Na tym poziomie zaprojektowano garaż podziemny.

Ekskluzywna lokalizacja działki, jej małe wymiary a co za tym idzie nie duże gabaryty samego budynku powodują, że zarówno apartamenty jak i powierzchnie biurowe będą stanowiły „towar luksusowy”. Projektowany obiekt ma się stać wizytówką firmy, miejscem łączącym funkcje biurowe z mieszkalnymi. Wizytówką, która nowoczesną architekturą podkreśla, śmiałe aspiracje właścicieli. Projektanci nie zgadzają się z aktualną tendencją zamykania się w strzeżonych osiedlach, tworzenia enklaw, do których tylko właściciele mają dostęp, tworzenia wyjętych z przestrzeni publicznej założeń urbanistycznych - społecznie niedostępnych przestrzeni. Z tego powodu projekt zakładając zlokalizowanie na działce ekskluzywnego budynku jednocześnie oddaje dużą część poziomu parteru dla mieszkańców, turystów Wrocławia. Zlokalizowanie ogólnodostępnego placu na poziomie zero, połączonego funkcjonalnie z kawiarnią w budynku spowodowało, że przestrzeń wyspy stanowić będzie miejsce spotkań i interakcji ludzi, co było celem projektu. W taki sposób projekt zakłada połączenie społecznych potrzeb z ekonomicznymi wymaganiami inwestycji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl