Konkurs na opracowanie koncepcji wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach
Wyróżnienie 4

<<< powrót
  • Wytwórnia Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
  • Piotr Zarzycki,  
  • Izabela Jędrzejek,  
  • Patrycja Kowalczyk,  
  • Paweł Owczarek,  
  • Mateusz Sikorski  
  •  
  •  
  • http://wytworniapp.com/  
  •  

UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY KOMPOZYCJA IDEOWA

Założeniem kompozycji funkcjonalnej było stworzenie różnorodnej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla szerokiego grona użytkowników w dużym przedziale wiekowym, unikalnej w swojej okolicy i regionie.

Funkcje zgromadzone na terenie opracowania mają funkcjonować w przestrzeni otwartej bez konieczności budowy dodatkowych obiektów kubaturowych. Wiodącą funkcją projektowanego zespołu jest kąpielisko odkryte mieszczące basen sportowy, rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowe funkcje stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców miasta oraz regionu. Urozmaicenie zespołu atrakcjami ma na celu zaktywizowanie kompleksu wielofunkcyjnego także poza miesiącami letnimi.

Dopełnieniem rozbudowanej funkcji basenowej będą: park linowy, boiska do siatkówki plażowej, skatepark, siłownia zewnętrzna, polany piknikowe i ogniskowe, pole namiotowe, place zabaw. W okresie zimowym istnieje możliwość lokalizacji otwartego lodowiska w miejscu boisk plażowych. Wszystkie atrakcje zostały podzielone na dwa etapy. Istnieje również możliwość wprowadzania innych funkcji lub wprowadzanie funkcji systematycznie w czasie rozwoju ośrodka i zwiększania jego atrakcyjności. Teren został zaprojektowany tak, aby stworzyć w podstawowym etapie kręgosłup założenia, a wprowadzanie innych funkcji może być rozłożone na mniejsze pod etapy. Nowe atrakcje mogą być wprowadzanie niezależnie i nie kolidując z pracą ośrodka.

Dla wzbogacenia funkcji całorocznej w budynku przewidziano sale wielofunkcyjną, która może być salą gastronomiczną bądź wynajmowana na spotkania, wesela, wieczory kawalerskie i panieńskie lub inne spotkania kulturalno – integracyjne. Główne rozmieszczenie funkcji na terenie projektowanego ośrodka wielofunkcyjnego miało na celu maksymalne wykorzystanie istniejących uwarunkowań działki, co wpłynie na obniżenie budżetu. Między innymi projektuje się przebudowę istniejącego budynku. W miejscu niecki basenowej projektowany jest parking natomiast zagłębienie pozostałych niecek będzie wykorzystane pod lokalizację projektowanych basenów.

Rozmieszczenie funkcji zakłada etapowanie realizacji, część 2 zlokalizowano w południowym fragmencie obszaru opracowania. Taka lokalizacja pozwoli bezkonfliktowo w późniejszym terminie realizować pozostałe atrakcje ośrodka, bez konieczności ingerencji zrealizowaną i funkcjonującą część basenową 1 etapu.

Ponadto istotnym dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa połączenia komunikacyjnego nowoprojektowanego ośrodka z centrum miasta oraz zapewnienie możliwości zaparkowania dla użytkowników kompleksu. W tym celu projektuje się drogę dojazdową szerokości 5 m z możliwością poruszania się rowerów oraz chodnik 2 m szerokości.

Forma

Inspiracją dla formy projektowanego zespołu wielofunkcyjnego było jego bezpośrednie sąsiedztwo w postaci pięknej przyrody, okolicznych lasów a także ukształtowanie terenu, które lokalizuje zespół niejako na otwartej polanie zagłębionej w terenie. Kompozycja terenu ma na celu podkreślenie naturalnych atutów miejsca. Różnice terenu podkreślono platformami i tarasami, gdzie było to niezbędne teren został skorygowany tworząc zespół ścieżek umożliwiających komunikację także osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo w wybranych miejscach stworzono nasypy ziemne, które tworzą naturalne amfiteatry dla widzów, a także mniejsze wzniesienia. Wykorzystano istniejące ukształtowanie terenu oraz jego potencjał dodając wzniesienia i górki tworząc zarazem bardziej kameralne przestrzenie. Ważnym elementem zagospodarowania terenu jest połączenie nasypów z zielenią niską (trawniki), średnio wysoką ( krzewy, trawy, roślinność łąkowa) oraz wysokiej (drzewa). W zakresie zieleni wysokiej gatunki drzew projektowane są tak, aby pasowały do otaczającego krajobrazu i współgrały z gatunkami występującymi w sąsiadującym lesie:

Całość kompozycji wykorzystuje różnorodne materiały, faktury i kolory. Nagromadzenie wielu zróżnicowanych struktur będzie stanowiło o wizualnej atrakcyjności miejsca. Celem było stworzenie miejsca niebanalnego, wyróżniającego się względem podobnych ośrodków, które będzie atrakcyjne dla użytkowników nie tylko na jeden pobyt, ale także dla wielokrotnie odwiedzających. Dobór różnych materiałów ma oddziaływać na rożne zmysły człowieka i pobudzać go do poznawania miejsca.

Zróżnicowanie struktur, materiałów i kolorów planuje się uzyskać poprzez nawierzchnie z wykorzystaniem piasku, żwiru, kory, płyt betonowych, trawy, porostów, bluszczu, niskich krzewów, powierzchni bezpiecznych.

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Ze względu na fakt, że istniejący na działce budynek kubaturowy jest wystarczający powierzchniowo dla potrzeb nowoprojektowanej funkcji, przewiduje się jego pozostawienie i przebudowę. Adaptacja istniejącego obiektu ma na celu dostosowanie go do aktualnych wymagań prawnych, funkcjonalnych i estetycznych.

Funkcja

Podział funkcjonalny wnętrza istniejącego budynku został zaprojektowany pod kątem wymagań nowych funkcji. W części wschodniej zaprojektowano rozbudowę obiektu w formie kas z możliwością obsługi pieszych, a także bezpośredniej sprzedaży biletów kierowcom samochodów.

Pierwsze dwa przęsła istniejącego budynku przeznaczono na salę wielofunkcyjną. Duża przestrzeń sali będzie funkcjonowała, jako sala konsumpcyjna małej gastronomi oraz sala wielofunkcyjna. Istnieje możliwość wynajmowania tej powierzchni na imprezy prywatne, szkolenia lub prowadzenia w sali na przykład zajęć edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci, wynajmowanie Sali na imprezy okolicznościowe poza sezonem funkcjonowania zespołu basenów lub wieczorami. Sala ma powierzchnię około 160 m2. Możliwość wynajmu pozwoli na niezależne finansowanie ośrodka.

Zespół zaplecza gastronomicznego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sali. Przewiduje się możliwość gotowania posiłków z częściowo przygotowanych produktów lub podgrzewanie gotowych potraw przywożonych przez firmę cateringową. W dalszej części istniejącego budynku od strony południowej zaprojektowano zespół sanitarno-higieniczny dla użytkowników. Zespół będzie dostępny zarówno z zewnątrz jak i z sali wielofunkcyjnej.

W kolejnych przęsłach od strony południowej przewidziano zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne pracowników zespołu wielofunkcyjnego, z szatniami, toaletami, natryskami i pomieszczeniem socjalnym.

W części zachodniej istniejącego budynku przewidziano obszerne pomieszczenia techniczne mieszczące między innymi magazyn chemii oraz kotłownię.

W końcowym przęśle istniejącego budynku projektuje się mieszkanie opiekuna obiektu z niezależnym wejściem z zewnątrz.

Forma

Projektując nowy układ funkcjonalno-przestrzenny zaplanowano także znaczne zmiany w wizerunku obiektu. Biała, lekka horyzontalna rama podkreśla dominujący poziomy kierunek, jasny kolor będzie wyróżniał obiekt na tle ciemnozielonego tła jaki w naturalny sposób stanowi ściana lasu. Na ścianach obiektu przewidziano otwory okienne podporządkowane nowemu układowi funkcji. W sali wielofunkcyjnej przewiduje się obszerne witryny szklane z możliwością ich całkowitego rozsunięcia i otwarcia się w kierunku tarasów zewnętrznych w okresie letnim. Na elewacjach projektuje się pionowe pasy o zróżnicowanej szerokości o kolorystyce niebieskiej nawiązującej to wiodącej funkcji zespołu – kąpieliska. Rozedrgane kolorowe pasy będą korespondować z dynamicznym i równie kolorową kompozycją zagospodarowania terenu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl