Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie
I Nagroda

<<< powrót
  • Biuro Architektoniczne „Limba” s.c. Anna i Juliusz Husarscy
Skład zespołu:
  • Arch. Anna Husarska  
  • Arch. Anna Czajka  
  • Arch. Julia Szatko  
  • Stud. Arch. Jan Borowicz  
  •  
  •  
  • http://arch-limba.pl  
  •  

Idea i forma budynku

W zamierzeniu projektantów, całość budynku i ukształtowanie otaczającego terenu ma nawiązywać do treści muzycznych. Budynek w swojej formie nasuwać ma skojarzenia z instrumentami, takimi jak fortepian, organy, harmonia. Służy temu zabieg wprowadzenia na elewacjach oraz na posadzkach naprzemiennych ciemnych i jasnych pasów, przypominających klawisze.

Poza tym zabiegiem estetycznym, forma budynku jest bardzo prosta i zdyscyplinowana. Kształt wydłużonej prostopadłościennej bryły podyktowany został wymiarami działki budowlanej. Budynek przykrywa jeden długi dach dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia 30 stopni. Z głównej bryły dachu dwuspadowego wysuwają się od strony południowo-wschodniej oraz północno- zachodniej dwa ryzality, przykryte dachem o jednakowym spadku, przy czym frontowy ryzalit stanowi bryłę hallu wejściowego a strop posiada pasowe przeszklenia, podkreślające reprezentacyjność wejścia.

Na elewacjach przeplatają się pasy, czyli „klawisze” w kolorze białym, ceglanym wraz z pasami przeszkleń, i w podobnej stylistyce utrzymane są ciągi piesze, gdzie zachowano układ pasów- „klawiszy” za pomocą różnych kolorów kostki brukowej- od jasnoszarej do czarnej.

Od strony południowej, najbardziej reprezentacyjnej, od ulicy, widoczna jest ściana szczytowa budynku, za którą znajduje się sala koncertowa. Otrzymała ona okładzinę z tzw. „starej cegły”, co nawiązuje do charakteru zabytkowej zabudowy miasta. Pionowy układ ozdobnych wątków ceglanych ma nasuwać skojarzenie z piszczałkami organowymi. Poprzez zastosowanie dawnych materiałów i form projekt wyraża szacunek dla tradycji i kultury, której kwintesencją jest muzyka.

Układ funkcjonalny

Sytuacja w terenie.


Budynek usytuowano w granicach zabudowy, zgodnie z podłużnym układem działki, na osi północ-południe. Na terenie niebudowlanym, od strony ul. Bankowej umieszczono wjazd na działkę, oraz parkingi, w wymaganej ilości określonej w Planie zagospodarowania. Wjazd ten służy również zaopatrzeniu technicznemu od strony zachodniej budynku, dla potrzeb kawiarni oraz do transportu instrumentów bezpośrednio do kompleksu sali koncertowej. Wzdłuż wschodniej granicy działki usytuowano ciąg pieszy, który łączy wejście od ulicy Bankowej z wejściem od strony Centrum miasta. Umożliwia to dojście do hallu głównego zarówno od strony parkingów, głównym wejściem, jak i od strony pierzei wschodniej, która jest skomunikowana ze „starym” budynkiem Szkoły. Zaprojektowano tam drugie równoważne wejście do hallu, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli Szkoły. Przed wejściem głównym od strony południowej, jak i od strony północnej budynku przewidziano miejsca do spędzania czasu na zewnątrz, zieleń i ławki. Całość przestrzeni parkingów i dojazdów zaproponowano w tzw. „trawobruku” dla zwiększenia powierzchni zielenina działce.

Funkcje wewnętrzne.

Projektowany obiekt składa się z dwóch części funkcjonalnych: sali koncertowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla artystów, oraz z części szkolnej zawierającej pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne. W budynku zaprojektowano również dwa małe dziedzińce wewnętrzne, czyli patia, które rozbijają monotonię długich elewacji wschodniej i zachodniej, zapewniają doskonałe doświetlenie sal szkolnych, ale przede wszystkim będą mogły służyć rekreacji, jak i np. kameralnym plenerowym koncertom.

Obydwie funkcje obiektu łączy hall główny, obejmujący budynek od strony południowej i wschodniej, który pełni rolę foyer sali koncertowej, jest miejscem pobytu dzieci i rodziców, a także, dzięki dobremu doświetleniu, może stać się rodzajem galerii eksponującej prace plastyczne i miejscem różnorodnych prezentacji artystycznych. Istnieje możliwość wymknięcia części szkolnej od części koncertowej, i odwrotnie, w momencie, gdy w użyciu jest tylko jedna z tych funkcji. Budynek w części sali koncertowej jest 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w części szkolnej 3 kondygnacyjny, licząc poddasze użytkowe; nie przekracza 12 m wysokości w najwyższym punkcie kalenicy.

Sala koncertowa, została zaprojektowana przy współpracy ze specjalistą akustykiem, jako sala typu „odwrócony wachlarz”, optymalna pod względem akustycznym. Sala koncertowa ma ponadto preferowany ze względów akustycznych, nieregularny kształt, bez ścian równoległych, i podobnie zaprojektowano wszystkie sale do ćwiczeń.

Sala koncertowa wyposażona jest w wejścia z parteru, ze sceny, i antresoli. Posiada balkon techniczny oraz pomieszczenie reżyserki. Scena wyposażona jest w podnośnik umożliwiający transport fortepianów koncertowych z poziomu piwnic, gdzie znajduje się ich magazyn. Z poziomu sceny istnieje bezpośredni dostęp do wejścia technicznego, oraz do sal instrumentów perkusyjnych, dla bezkolizyjnego transportu instrumentów. Za sceną przewidziano osobne pomieszczenie dla urządzeń organów piszczałkowych.

Zaplecze sceny jest połączone także z garderobami i pokojami artystów, które stanowią osobny segment przylegający do wewnętrznego dziedzińca.

W części szkolnej, ostatnim segmentem są sale ćwiczeń instrumentów perkusyjnych i fortepianów, co minimalizuje możliwość zakłócania spokoju innym.

Rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne i materiałowe.

Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej:

Fundamenty, ściany fundamentowe, ściany piwnic, ściany nośne, stropy, widownia sali koncertowej, schody, antresola, hall główny- żelbetowe. Konstrukcja dachowa- wiązary kratowe stalowe. Pozostałe ściany, ścianki działowe- ceramiczne. Pokrycie dachu- dachówka ceramiczna. Ocieplenie: wełna mineralna, styropian, styrodur.

Wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych: tynki białe, okładzina elewacyjna dachówka cementowa Euronit w kolorze dachówki naturalnej, okładzina wewnętrzna- cegła ceramiczna w kolorze „stara cegła”.

Wykończenie sali koncertowej: konstrukcja dachowa stalowa odseparowana od sali za pomocą płyt betonowych.

Wykończenia wewnętrzne sali koncertowej- za pomocą materiałów akustycznych, które muszą zostać dobrane odpowiednio do warunków pogłosowych sali w stanie surowym, z uwzględnieniem takich parametrów jak: wczesne odbicia, równomierny rozkład nagłośnienia, wskaźnik wyrazistości dźwięku i mowy, wskaźnik intensywności dźwięku, klarowność dźwięku z uwzględnieniem pierwszych odbić, czas pogłosu, poziom zakłóceń od instalacji wewnętrznych. Sala zostanie wyposażona w ustroje pochłaniająco -rozpraszające na ścianach, a w przypadku sufitu dodatkowo ekrany kierunkowe. Wszystkie sale ćwiczeń zostaną wyposażone w wykładziny akustyczne naścienne oraz maty akustyczne na stropach i podłogach.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl