Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • Marcin Jagiełło  
  • Jarosław Krysiak  
  • Grzegorz layer  
  • Monika Muszyńska  
  • Bartek Ordon  
  •  
  •  
  • http://www.jk-a.pl/  
  •  

Brama do Miasta / Oświęcim.

Przed przystąpieniem do projektowania zadaliśmy znajomym pytanie „z czym Ci kojarzy się miasto Oświęcim” Odpowiedź była łatwa do przewidzenia...niemiecki obóz zagłady, nieliczni kojarzyli z hokejem i nic więcej.

Poszukaliśmy informacji, ilu turystów odwiedza muzeum „Auschwitz”, w roku 2010 było ich około 1,4 miliona, najliczniej odwiedzane muzeum w Polsce. Ilu z tych odwiedzających obóz decyduje się na zwiedzenie miasta? Takich danych nie znaleźliśmy, ale znów pomocna okazała się mini sonda którą robiliśmy wśród przyjaciół. Wszyscy zwiedzili obóz, nikt nie był w centrum Oświęcimia. To wielka strata dla miasta. Pierwsze kroki, aby tą sytuację zmienić już zostały poczynione. Jest projekt „Ogrodów Europy” po jego realizacji atrakcyjne tereny parkowe nieopodal muzeum maja zachęcać do wędrówki w kierunku centrum. Żeby jednak do tego centrum turyści chcieli dojść, coś ich musi przyciągnąć.

Teren objęty opracowaniem, sąsiaduje bezpośrednio z zabudową starego miasta, oraz rzeką Sołą. Łączy ścisłe centrum i rynek z bulwarami nad rzeką. Zamyka kompozycyjnie oś, której fragmentem są projektowane „Ogrody Europy”. Jest to bardzo atrakcyjny fragment miasta, ale i bardzo zaniedbany, chaotycznie zabudowany i porośnięty nieuporządkowana zielenią. Projektowany hotel po stronie północnej, przy ulicy Dąbrowskiego sytuacji nie poprawia, przeciwnie, zwrócony frontem do głównej ulicy, zapleczem do terenu opracowania dewastuje ta część miasta jeszcze bardziej oraz zamyka widok na zamek.

Po analizie wszystkich warunków, problemów miasta, oczekiwań, decydujemy się na projekt Bramy do Miasta, dominanty kompozycyjnej, która stanie się nowym symbolem Oświęcimia. Będzie to obiekt, który stanie się atrakcją turystyczną i ożywi wizerunek miasta, ściągnie do centrum część turystów, którzy obecnie odwiedzają tylko muzeum „Auschwitz”.

Bramą do Miasta będzie Koło Widokowe, specjalnie nie używamy potocznej nazwy „Diabelski Młyn” ponieważ projektowana konstrukcja ma mieć inny charakter niż tego typu obiekty znajdujące się w parkach rozrywki. To będzie budowla miejska, dominanta, która z jednej strony ma zachęcić turystów odwiedzających muzeum do wędrówki w kierunku centrum. Z drugiej strony, zwiedzanie obozu można rozpocząć w centrum miasta zaczynając od wjazdu kołem na wysokość 60m skąd obozy będą doskonale widoczne. Wolno kręcące się koło, rozległe widoki na okolice, mogą stanowić doskonałe miejsce do kontemplacji. Wokół koła przewidujemy tereny rekreacyjne, połączone z bulwarami nad Sołą. Projektowany budynek znajdujący się pod kołem, będzie pełnił funkcję obsługującą: pomieszczenia techniczne, maszynownie, strefę wejścia, kasy biletowe, toalety, gastronomia etc. Równolegle od ulicy Joselewicza projektowany jest parking podziemny połączony z budynkiem obsługującym Koło. Powierzchnia nad parkingiem tworzy plac miejski (dawna lokalizacji Synagogi). Plac będzie przeznaczony na wszelkiego rodzaju imprezy artystyczne a budynki znajdujące się pod placem dopełnią jego funkcję. Koło Widokowe, które proponujemy, o wysokości 60m byłoby najwyższą tego typu konstrukcją w Polsce. Miasto Oświęcim zyska ikonę, z którą zacznie być kojarzone.

Szacunkowy koszt budowy Koła Widokowego to 12 milionów złotych (na podstawie porównania kosztów podobnych realizacji). Łączny koszt inwestycji, Koło Widokowe + parking podziemny + zagospodarowanie terenu to około 20mln. zł brutto.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl