Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • Marcin Jagiełło  
 • Jarosław Krysiak  
 • Grzegorz Layer  
 • Monika Muszyńska  
 • Marta Liszek  
 • Ania Borecka  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.jk-a.pl/  
 •  

Założenia ideowe

Kompleks budynków Parku Technologicznego w Opolu, projektowany jest poza centrum miasta, na terenach przeznaczonych na budownictwo wielkopowierzchniowe. W sąsiedztwie, od strony południowej, znajduje się duże centrum handlowe Karolinka, po stronie zachodniej budowane jest Centrum Wystawienniczo - Kongresowe. Tego typu zabudowa sąsiednich działek oraz położenie na obrzeżach miasta definiuje nam charakter tego miejsca, niestety w sposób niekorzystny. Sąsiedztwo wielkopowierzchniowych hal negatywnie wpływa na odbiór tej przestrzeni.

Celem było zaprojektowanie zespołu obiektów, w których negatywne oddziaływanie okolicznej zabudowy nie będzie zauważalne. Pomysłem na nowy rodzaj zabudowy było stworzenie jej na zasadzie planu miasta, zabudowy kwartałowej. Ułożeniu czterech budynków w taki sposób aby były początkiem nowej dzielnicy. Poszczególne obiekty (nr 1, 2, 3, 4) wytyczą pomiędzy sobą nowe miejskie „ulice”, które staną się miejscami integracji. Ostatni etap, który przewiduje budowę obiektu nr 5 zostanie zrealizowany poprzez zadaszenie „ulic” i stworzenie w ten sposób przestrzeni pomiędzy budynkami, służącej do integracji pracowników parku technologicznego i jednocześnie połączy obiekty 1-4. W przyszłości będzie możliwa dalsza rozbudowa kompleksu w kierunku wschodnim i realizowanie idei tworzenia nowej dzielnicy, na planie miasta, tworzenie kolejnych ulic, kreowanie nowej przyjaznej przestrzeni.

Na działkę narzuciliśmy siatkę, o wymiarze modułu 6 x 6m. Wpisując w nią cztery budynki na planie kwadrata otrzymaliśmy dwie ulice; północ południe, wschód zachód. Ortogonalny układ dwóch ulic nie był wynikiem satysfakcjonującym. Swobodne umieszczenie poszczególnych modułów z których składają się obiekty, porozrzucanie ich w sposób luźny powoduję, że plan miasta ulega modyfikacji. Nie przypomina już ulic miasta współczesnego, uzyskujemy w ten sposób wspólną przestrzeń która charakterem nawiązuje do miasta historycznego. Place wewnątrz kompleksu nabierają ludzkiej skali, tworzą przyjemną kameralną atmosferę.

Energooszczędność

Plan zbliżony do kwadratu (za wyjątkiem koła ) daje największy stosunek powierzchni budynku do powierzchni ścian elewacyjnych. W takim układzie następują najmniejsze straty energii poprzez elewacje i dach.

Podwójna wentylowana fasada powoduje ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem budynku latem, promienie słoneczne padające na elewacje pod dużym kątem odbijają się od niej. Zimą promienie padające pod małym kątem, eksplorując siatkę wentylacyjną, oddają ciepło bezpośrednio do ściany dogrzewając budynek.

Dach szedowy :
a. optymalny kąt połaci dachowych nieregulowanych wynoszący 40 stopni daje możliwość montażu od strony południowej ogniw fotowoltaicznych, które zostały w projekcie przewidziane na każdej południowej połaci.

Bilans energetyczny przy zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych na każdym module dachowym.
zużycie energii na 1 osobę = 3800kWh / rok = 13680 MJ = energia słońca podająca na powierzchnię 4m2 w ciągu roku.
sprawność ogniwa fotowoltaicznego = 25% = 26m2 powierzchni ogniwa.
Powierzchnia ogniw fotowoltaicznych na dachu projektowanego budynku = 4360m2
4360 / 26 (powierzchnia wymagana na jedna osobę) = 167 osób.
Przy założeniu ilości pracowników 150 osób, zastosowane ogniwa fotowoltaiczne w pełni pokrywają zapotrzebowanie energetyczne.

* źródło: Zawód Architekt, 2012.02 architekt Roman Palewicz „Mikroenergetyka w każdym domu”

b. północna połać dachu została wykorzystana do doświetlania pomieszczeń poprzez montaż okien w płaszczyźnie kratownic, elementów konstrukcyjnych zadaszenia.

c. elektryczne sterowanie otwieraniem okien i jednoczesne zaprojektowanie dwukondygnacyjnych przestrzeni otwartych w budynku powodują łatwą naturalną wentylację całego obiektu.
Zakładamy zbieranie wody deszczowej z dachu w celu wykorzystania jej do celów socjalno – bytowych.

Przewidujemy zastosowanie pompy ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w okresie zimowym.

Ponieważ wszystkie technologie związane z energooszczędnością cechują wysokie koszty początkowe, na których zwrot trzeba czekać, należało poszukać oszczędności. Dlatego następnym ważnym krokiem projektowym było maksymalne uproszczenie budynku oraz jego prefabrykacja, w celu zmniejszenia kosztów na etapie budowy kubatury. Zaoszczędzone środki pozwolą zastosować nowoczesne technologie energooszczędne nie przekraczając przewidzianego budżetu. Efektem zastosowanych technologii będą niższe koszty użytkowania budynku oraz możliwość spełnienia norm energetycznych dla budynków klasy A+, które w przyszłości również w Polsce będą obowiązywały.

Zagospodarowanie terenu

Wjazd na działkę zlokalizowany został po stronie zachodniej, naprzeciwko Centrum Wystawienniczo – Kongresowego, z tamtej strony również główne wejście do budynku. Z pozostałych stron zostały zaprojektowane dodatkowe wejścia, które umożliwiają łatwy dostęp do kompleksu zabudowań od strony parkingów. Zaprojektowano odpowiednią ilość parkingów naziemnych, po stronie północnej 136 miejsc, po stronie wschodniej 56 miejsc, co daję łączną liczbę 192 miejsca. Wszystkie wejścia do budynku wprowadzają nas do wspólnej przestrzeni integracji (budynek nr 5) dopiero z tego budynku jest możliwość wejścia do poszczególnych obiektów (1-4) Parku Technologicznego. Od strony północnej przewidziano bezpośredni wjazd do mini hal znajdujących się w budynku nr 2.

Cały kompleks budynków wraz z zagospodarowaniem zmieścił się na obszarze mniejszym niż przewidziana pod ten cel działka. Pozostała rezerwa terenu o powierzchni 8 400,00m2 może zostać wykorzystana do dalszych etapów rozbudowy Parku w kierunku wschodnim.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

Kompleks budynków został zaprojektowany na planie kwadrata o wymiarach osiowych 78,0m x 78,0m , na module 6,0 x 6,0m, z prefabrykowanych elementów o wysokości 4,5m wykonanych w technologi mieszanej, żelbetowej i stalowej.

Dach zaprojektowano z wykorzystaniem wieloprzęsłowych wiązarów kratowych. W celu prawidłowego ukształtowania przekrycia dachu zastosowana zostanie konstrukcja szedowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy jest montaż ogniw fotowoltaicznych skierowanych w kierunku południowym, a od strony północnej, pionowy element dachu wykorzystywany jest do doświetlania pomieszczeń na kondygnacji +1, oraz przestrzeni wspólnych znajdujących się pomiędzy budynkami. Dodatkowo takie rozmieszczenie okien w dachu szedowym powoduje łatwą wentylację budynku w okresie letnim.

Zewnętrzne elewacje budynku pokryte zostały grubą stalową siatką. Pełni ona rolę ochrony budynku przed nagrzewaniem w okresie letnim (słońce padające pod dużym kątem odbiją się od grubej zewnętrznej siatki) W okresie zimowy, słońce świeci prawie prostopadle co powoduje, że promienie słoneczne przez siatkę przechodzą i nagrzewają obiekt. Siatka daje możliwość stworzenia zielonej elewacji, posadzenia na niej zielonych pnączy (opcja).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl