Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi.
I miejsce

<<< powrót
  • Tomasz Grębski, Piotr Guliński
Skład zespołu:
  • arch. Tomasz Grębski - Grębski Pracownia Projektowa  
  • arch. Piotr Guliński  
  •  
  • Współpraca:  
  • arch. Rafał Grabarczyk  
  •  
  •  
  • http://www.grebski.pl/  
  •  

Proponowane zabiegi projektowe zmierzają do poprawy struktury śródmieścia miasta Nysy. Zmianom została poddana komunikacja kołowa, sieć parkingów oraz trasy rekreacyjne w zieleni.

Ulica Celna – część realizacyjna

Głównym zagadnieniem projektowym jest ujednolicenie obu pierzei ulicy, które straciły jednolity kształt poprzez niekontrolowane rozbudowy parterów i adaptacje ich na usługi.

Aby nadać spójny charakter ulicy Celnej, podnosząc jej walory estetyczne, zaprojektowaliśmy dodatkową warstwę elewacji dla wszystkich bloków, składającą się z horyzontalnej ramy i wertykalnych paneli.

Horyzontalna rama spełnia rolę przestrzeni przeznaczonej na nazwy i logotypy firm i lokali usługowych. Spina kompozycyjnie całą ulicę, sprawiając wrażenie ładu przestrzennego. Wertykalne panele ustawione w regularnych odstępach przed witrynami, co 40 cm, rozrzedzają się przy istniejących wejściach do sklepów i klatek schodowych. Obserwowane w zbiegu wydają się zlewać w jedną ścianę przepuszczającą tylko światła i cienie, zaś w widoku en face ich rozstaw umożliwia wgląd w witryny sklepów oraz wejścia do jego wnętrza. Projektowana rama jest konstrukcją niezależną, nie ingerującą w elewację sklepów. W całości znajduje się w przestrzeni chodnika, czyli na działce należącej do miasta, co czyni ją realną w realizacji.

Posadzka generalnie składa się z 3 stref: pieszego deptaku z ruchem pieszych wzdłuż ulicy, poprzecznych placów z zielenią, stanowiących również przejścia dla pieszych i elementy zwalniające ruch kołowy oraz strefy parkowania. Każda ze stref wyodrębniona jest innym materiałem. Poprzeczne place akcentujące wnęki poszerzenia i skrzyżowania skracają wizualnie ulicę Celną. Zieleń wysoka podkreśla poprzeczne place.

Ulica Bielawska i Gierczak – teren A

Teren ulicy Bielawskiej przy fragmencie fosy miejskiej pomimo bliskości ul. Celnej jest terenem pozbawionym życia. Likwidacja istniejącego targowiska znajdującego się po drugiej stronie fosy pozwoli odzyskać atrakcyjny teren parkowy w centrum miasta, który przyciągnie tam ludzi. Połączenie ulicy Bielawskiej z terenami zielonymi poprzez 2 pomosty nad fosą scali cały teren podnosząc jego wartość dla mieszkańców. Na pomostach znajdować się będą ogródki letnie restauracji i kawiarni. W obrębie parku projektujemy plac zabaw, deptak nad fosą, a wszystko osłonięte od ruchu kołowego na ul. Gierczak i Moniuszki poprzez gęstą zieleń okalającą park.

Meble miejskie

Wszystkie meble miejskie nawiązują do zaprojektowanej ramy tworzącej elewacje parterów ul. Celnej. Nawiązują materiałem – stal, kolorem – grafit oraz kształtem – powtarzające się żebro.

Ulica Piastowska, Chopina, Gierczak, Moniuszki –teren B

Ruch samochodowy na ulicach Piastowskiej i Chopina został przeniesiony na zachodnią stronę pierzei, jako jezdnia dwukierunkowy, co pozwoliło po wschodniej stronie wygospodarować miejsce na obszerne parkingi (ul. Chopina) oraz tereny zielone rekreacyjne.

Rynek – teren C

Zaletą proponowanej koncepcji jest uwolnienie wschodnich terenów na Rynku od parkingu i ruchu kołowego, co spowodowało wytworzenie dwóch dużych placów: przed Bazyliką Św. Jakuba i Agnieszki oraz przed Domem Starej Wagi. W dotychczasowej sytuacji urbanistycznej Rynek był pozbawiony tradycyjnej, historycznej roli – głównego placu w mieście. Usunięte miejsca parkingowe z Rynku są rekompensowane przez zaprojektowane, liczne miejsca postojowe na ul. Chopina i Piastowskiej. Wschodnia część Rynku zostaje całkowicie wyłączona z ruchu kołowego, za wyjątkiem dostaw do sklepów. Ruch kołowy na Rynku odbywa się jedynie zachodnią pierzeją, jednokierunkowo w stronę ul. Celnej. Zabudowę śród rynkową okalają letnie ogródki restauracji i kawiarni oraz zieleń w donicach.
Zieleń

Tereny zielone zostały połączone w jeden układ dzięki dodaniu brakujących elementów – ciągów zieleni. Park przy ul. Kolejowej, wzgórze nad Bastionem Św. Jadwigi, park przy ul. Emilii Gierczak oraz rozległe tereny zielone przy al. Lompy połączone deptakami pieszymi i ścieżkami rowerowymi tworzą zielony pierścień wokół centrum miasta.

Liczne tereny zielone wokół śródmieścia zostały połączone poprzez dodanie łączącego pierścienia.

Komunikacja kołowa

Wschodnia część Rynku zostaje całkowicie wyłączona z ruchu kołowego, za wyjątkiem dostaw do sklepów. Ruch kołowy na Rynku odbywa się jedynie zachodnią pierzeją, jednokierunkowo w stronę ul. Celnej. Ulica Celna zaprojektowana jako pieszy deptak handlowy z uspokojonym ruchem kołowym jest jednokierunkowa z elementami spowalniającymi ruch: zmiana toru jazdy, zmiana nawierzchni. Tym zmianom towarzyszy zmiana ruchu na ulicach: Bracka – jednokierunkowa w stronę ulicy Celnej, Henryka Siemiradzkiego – jednokierunkowa w stronę Rynku, Kowalska – jednokierunkowa w stronę ul. Piastowskiej. Przeniesienie pasa ruchu kołowego na ul. Piastowskiej i Chopina na zachodnią pierzeję pozwoliło połączyć wieżę Ziębicką z deptakiem na ul. Krzywoustego od Rynku.

Obszary mieszkalne wokół Rynku– tereny wyłączone z opracowania graficznego

W kwartałach zabudowy wielorodzinnej wokół Rynku należy poprawić jakość przestrzeni półprywatnej poprzez uporządkowanie zieleni, wyznaczenie miejsc parkingowym, zmianę mebli na nowe pasujące do charakteru centrum. Ewidentne wydzielenie z przestrzeni publicznej przestrzeni półprywatnej i prywatnej poprzez kształtowanie zieleni, zmianę nawierzchni. W miarę możliwości problemy z parkowaniem rozwiązał by parking naziemny kilkukondygnacyjny lub podziemny.

ul. Celna - Rzut
ul. Celna - Schemat
Przekrój ul. Celna
ul. Celna z lotu ptaka
ul. Bielawska
meble miejskie
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl