Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • MUS ARCHITECTS
Skład zespołu:
  • Adam Zwierzyński  
  • Anna Porębska  
  •  
  • współpraca:  
  • Barton Puchalski  
  •  
  •  
  • http://musarch.pl/  
  •  

1. WSTĘP

Misją galerii sztuki jest kształtowanie form i postaw – poprzez temat i kształt wystawienniczej prezentacji. Galeria poprzez wielopłaszczyznową działalność dydaktyczną formułuje system wartości a poprzez pracę naukową i badawczą staje się narzędziem odkrywczym umożliwiającym poznanie i głębokie przeżycie istoty wartości ukrytych w prezentowanych eksponatach, instalacjach czy też działaniach performance.

Przestrzeń wystawowa to neutralne i „elastyczne” funkcjonalne pudło, wewnątrz którego obserwujemy rozmaite zdarzenia artystyczne. W przestrzeni ekspozycyjnej białe „opakowanie” wypełnione rozproszonym jednolitym światłem stanowi tło dla sztuki, bo to sztuka jest treścią i esencją galerii.

Budynek przeznaczony na potrzeby galerii Arsenał jest pięknym zabytkowym obiektem przemysłowym położonym w Centrum Białegostoku, pomiędzy ulicami Świętojańską i Elektryczną. Poprzez lata funkcjonowania, przebudowy i nieudolne zmiany wizerunku zewnętrznego, budynek zatracił swoją szczerość i prawdziwość, własne surowe i przemysłowe piękno. Dlatego proponujemy odzyskanie tego oryginalnego charakteru, przywrócenie ducha ceglanego przemysłowego monolitu – Zaniedbanego Piękna elektrowni sprzed lat.

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- przywrócenie ciemnej cegły na elewacji kompleksu elektrowni.
- uporządkowanie i spójne zagospodarowanie liniowego założenia bulwaru nad rzeką Białą.
- otwarcie poziomu -1 budynku galerii na przyrodę i miasto (bulwar na rzeką)
- Całkowite wyczyszczenie wnętrza obiektu ze zbędnych w nowym obiekcie elementów. Przygotowanie „skorupy” na przyjęcie nowej funkcji;
-wprowadzenie do „wnętrza starej tkanki” (budynku elektrowni) „nowego serca” – Implementacja białego wnętrza galerii zgodnie z koncepcją „nowego w starym” i „box In the box”;
- Wytworzenie połączeń ponad rzeką. Połączyć galerię z miastem;
- Stworzyć wielofunkcyjny plac wejściowy, który będzie mógł być wykorzystywany jako Galeria pod gołym niebem lub stać się placem goszczącym namioty wystaw czasowych, instalacje i wszelakie działania artystyczne.
- Wyznaczyć strefę odseparowanej, bezpiecznej dostawy oraz strefy dojazdu i parkowania.
-stworzyć powiązania galerii z naturą.

3. STRUKTURA I ARTYKULACJA FORMALNA

Kompozycja galerii składa się z prostych pudełek o różnej skali tworzących biały blok włożony do wnętrza „Starego budynku”. Wewnątrz ceglanego monolitu umieszczono nową współczesną funkcję. Skorupa zewnętrzna galerii jest ciemna, surowa i plastyczna w pełni bazuje na estetyce przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrze jest nowoczesne, purystyczne, homogeniczne, minimalne i neutralne.

Dolny pas fasady od strony ulicy Branickiego został odkryty i otwarty na miasto. Istniejąca elewacja została tu odcięta formalnie poprzez podcień i wycofane z lica ceglanej ściany, przeszklenie. Czarna, matowa i cienka rama stalowa, opasająca szkło oraz czarne słupy wspierające ceglaną fasadę stanowią minimalistyczny, a jednak mocny i zdecydowany manifest nowej jakości architektonicznej zaimplementowanej w starej zabudowie.

W podobnym charakterze wykonano także przedsionek wejściowy wkomponowany w fasadę szczytową – cienka rama stalowa tworzy tu ‘box’ wystający poza obrys istniejącej ściany.Aby dopełnić zasadę ceglanego monolitu – również dach dwuspadowy należy wykończyć tą samą cegłą, która wieńczy elewacje elektrowni.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl