Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia placu
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska
Skład zespołu:
  • arch. Agnieszka ZYGMUNT  
  • arch. Miguel MUÑOZ  
  • arch. Elena GÓMEZ  
  • arch. Adrián CATALAN  
  • arch. Jorge CANO GONZALVO  
  • inż. arch. Beata PTASZYNSKA  
  •  


SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PLACU JAGIELLOŃSKIEGO
Propozycja projektowa


Projekt przewiduje płaski plac o niewielkim nachyleniu i wyrazistym wzorze posadzki w duże, nieregularne wielokąty. W tą jednolitą na całości siatkę wielokątów wmontowano koła, które tworzą funkcjonalne wysepki – trawnik, scena miejska, element wodny, kiosk/kawiarenka, taras rekreacyjny.
Strefy wypoczynkowo-rekreacyjne (ławki, siedziska) zgrupowano w kilku miejscach placu, zamiast w rozproszeniu, a dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne wykorzystanie prawie całego placu na różnorodne imprezy (spektakl, koncert, wystawa, targi, itp.), gdzie miejscem i tłem mogą być, w zależności od typu i przeznaczenia uroczystości – różne części placu i różne scenerie (pomnik św. Kazimierza, okrągła scena, pawilon gastronomiczny z częścią wystawową, zielone skwery wypoczynkowe, itp.).

W projekcie uwzględniono następujące wytyczne Inwestora:

1. Powierzchnia placu ukształtowana jednopłaszczyznowo. Plac został zaprojektowany jako płaski plac o niewielkim spadku wynikającym z naturalnego ukształtowania terenu w kierunku zachodnim. Zastosowano jednorodną posadzkę placu o bardzo dużym wzorze, urozmaiconą okrągłymi elementami, o zróżnicowanej nawierzchni – trawa, drewno, woda, gdzie zlokalizowano inne funkcje (rekreacja, woda, zieleń).

2. Pomnik Św. Kazimierza Jagiellończyka. Pomnik św. Kazimierza umieszczono w pobliżu Teatru, na polu wodnym, które dodatkowo podkreśla charakter obiektu. Pomnik ma formę prostego obelisku, wyrastającego z pochylonej tafli ze spływającą wodą, który to pnąc się ku górze zmienia się w postać św. Kazimierza. Woda symbolizuje cechy Kazimierza - mądrość, prawdę i czystość. Płynąca woda („żywa woda”) stanowi istotny element symboliki chrześcijańskiej, a wysoki obelisk na tafli wody symbolizuje wyniesienie Kazimierza na ołtarze.

3. Element wodny. Element wodny (opisany także powyżej) usytuowany w pobliżu wejścia do Teatru, stanowi bazę pomnika Św. Kazimierza i ma formę okrągłej, nachylonej tafli, po której nieustannie spływa woda. Z stronie uniesionej tafli zaprojektowano ławkę zwróconą ku wejściu do Teatru, a z drugiej – tafla schodzi do poziomu posadzki placu i woda spływa do obiegu zamkniętego fontanny. Na tafli przewidziano oświetlenie punktowe LED, które w sposób subtelny podświetla taflę i spływającą wodę, oraz oświetlenie kierunkowe, które podkreśla pomnik Św. Kazimierza.

4. Starannie zaplanowany układ zieleni wysokiej i niskiej. Zieleń wysoka to drzewa istniejące – szpaler drzew wzdłuż Teatru, zamykający Plac od strony wschodniej, grupa drzew w centralnej części placu, która to została włączona w zielone pole – okrągły trawnik. Zieleń niska – to okrągłe, zielone trawniki. Jeden płaski, lekko nachylony z grupą wysokiej zieleni pośrodku, drugi – nachylony w stronę wejścia na kładkę do centrum handlowego, trzeci – będący częściowo wyniesionym trawnikiem, częściowo - zielonym dachem nad niewielkim pawilonem gastronomicznym.

5. Elementy „małej architektury”. Na placu przewidziano kilka typów elementów małej architektury: meble miejskie (wyrób gotowy) usytuowane wzdłuż parkingu przed budynkiem Teatru, meble – siedziska zaprojektowane w ramach elementu zieleni lub wodnego (ławka przy wyższej części nachylonej tafli wodnej, ławka przy nachylonej części okrągłego trawnika, również zwrócona w stronę Teatru), okrągła scena na potrzeby imprez w zachodniej części placu; rampy i schody terenowe i umożliwiające pokonania różnic wysokości na placu w sposób subtelny i zintegrowany z otoczeniem; pawilon-kiosk ukryty w wyniesieniu jednego z „kół”, z niewielkim zapleczem gastronomicznym i drewnianymi tarasami kawiarni sytuowanymi na okrągłym zielonym polu.

6. Oświetlenie i iluminacja placu. Na placu zaproponowano kilka typów oświetlenia w zależności od strefy i przeznaczenia elementu podświetlanego. Oś południowa w kierunku wejścia do Teatru jest podkreślona wysokimi lampami oraz dodatkowo – oświetleniem punktowym posadzkowym. Rampy są oświetlone z boku lampami zintegrowanymi z balustradą. Tafla wodna ma oświetlenie punktowe dekoracyjne oraz kierunkowe podkreślające pomnik św. Kazimierza.

7. Wyeksponowana strefa wejścia do Teatru. Wejście do Teatru zostało podkreślone poprzez: usytuowanie w pobliżu pomnika wraz z elementem wodnym tworzącym jego cokół, zaznaczenie posadzki w strefie wejścia jako innego koloru nawierzchni placu, umieszczenie przy fasadzie specjalnie zaprojektowanych elementów informacji wizualnej, które będą z jednej strony będą informować o aktualnym repertuarze, a z drugiej, będą stanowić istotny element przestrzenny przyciągający uwagę poprzez swój rozmiar i nowoczesną formę.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl