Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia placu
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Przedsiębiorstwo ARI Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak  
  • mgr inż. arch. Maciej Armanowski  
  • mgr inż. arch. Tomasz Kusznierów  
  • mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak  
  •  
  •  
  • http://ari-company.com/  
  •  

1. STUDIALNA KONCEPCJA URBANISTYCZNA

1.1. OBSZAR PROBLEMOWY „A”
Stan istniejący: budynek zabytkowej rogatki miejskiej, garaż wielopoziomowy, stacja benzynowa.
Stan projektowany: lokalizacja zespołu intensywnej zabudowy usługowo – biurowej o osi zorientowanej na plac przed galerią handlową, domknięcie przestrzeni placu. Gabaryt – 4 kondygnacje.

1.2. OBSZAR PROBLEMOWY „B”
Stan istniejący: budynek Naczelnej Organizacji Technicznej.
Stan projektowany: ze względu na walory architektoniczne modernistycznego budynku stanowiącego naturalne domknięcie od północy placu przed galerią handlową, rozbudowę NOT przewidziano poprzez lokalizację budynku hotelowego po północnej stronie NOT. Gabaryt budynku hotelu zbliżony do budynku naczelnej Organizacji Technicznej (5÷6 kondygnacji).

1.3. OBSZAR PROBLEMOWY „C”
Stan istniejący: kładka piesza z dźwigiem osobowym.
Stan projektowany: połączenie obszaru przed galerią handlową przejściem tunelowym łagodnie przechodzącym poprzez kaskadę schodów w przestrzeni projektowanego placu – parku. Adaptowany dźwig osobowy.

1.4. OBSZAR PROBLEMOWY „D”
Stan istniejący: wieża – pylon reklamowy galerii handlowej.
Stan projektowany: demontaż pylonu reklamowego.

1.5. OBSZAR PORBLEMOWY „E”
Stan istniejący: jednokondygnacyjny pawilon handlowy.
Stan projektowany: utrzymanie zieleni stanowiącej element układu terenów zieleni wzdłuż ul. Andrzeja Struga. Wprowadzenie szeregu domów mieszkalnych wolno stojących wyznaczających linię zabudowy wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego i porządkujących strefę zabudowy. Zabudowa w gabarytach budynków przy ul. Andrzeja Struga.

1.6. OBSZAR PROBLEMOWY „F”
Stan istniejący: obszar chaotycznej zabudowy po wschodniej stronie ul. Pileckiego.
Stan projektowany: utworzenie skweru przy ul. Pileckiego poprzez lokalizację od północy załamanego budynku narożnego (mieszkaniowego lub biurowego), lokalizację budynku narożnego przylegającego do ul. Betonowej i realizację budynku w obszarze „G”. Gabaryt – 5 kondygnacji.

1.7. OBSZAR PROBLEMOWY „G”
Stan istniejący: odsłonięte zaplecze Szkoły Medycznej.
Stan projektowany: likwidacja substandardowego budynku parterowego, lokalizacja budynku przylegającego do kompleksu szkoły i teatru. Gabaryt istniejących budynków. Wprowadzenie domknięcia poprzez szpaler drzew.


1.8. OBSZAR PROBLEMOWY „H”
Stan istniejący: obszar chaotycznej zabudowy wzdłuż ul. Kelles – Krauza.
Stan projektowany: lokalizacja budynku handlowo – usługowego lub biurowego na narożniku ul. Kelles – Krauza i ul. F. Focha wzdłuż odtworzonej linii zabudowy pierzejowej, lokalizacja zabudowy uzupełniającej w kontynuowanej linii pierzei, gabaryt pierzei. 210285

1.9. OBSZAR PROBLEMOWY „J”
Stan istniejący: narożnik ul. Witolda i Placu Jagiellońskiego – niezabudowany plac zajęty przez parking samochodowy.
Stan projektowany: ukształtowanie budynku narożnego zamykającego pierzeję zabudowy wzdłuż ulic Witolda i Placu Jagiellońskiego. Gabaryt zabudowy sąsiedniej.

1.10. OBSZAR PROBLEMOWY „K”
Stan istniejący: fragment historycznego traktu królewskiego.
Stan projektowany: ukształtowanie traktu – pasażu z elementów stylistycznych projektowanego placu przedłużonego układem najścia zaznaczonego w płaszczyźnie placu prostopadle do budynku teatru.

1.11. OBSZAR PROBLEMOWY „L”
Stan istniejący: częściowo zabudowany kwartał między ul. Struga, Kelles – Krauza i
Malczewskiego.
Stan projektowany: lokalizacja zespołu intensywnej zabudowy biurowo – usługowej stanowiącej w sensie strukturalnym kontynuację zabudowy obszaru „A”. Domknięcie Placu Jagiellońskiego od strony zachodniej. Gabaryt zabudowy obszaru „A” (4 kondygnacje).

2. SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PLACU JAGIELLOŃSKIEGO

Plac Jagielloński obejmuje obszar wyznaczony ulicami A. Struga, F. Focha, budynkiem teatru (od wschodu) i od południa pierzeją zabudowy (wzdłuż ul. Plac Jagielloński). Plac w większości jest terenem o charakterze parkowym przy budynku Teatru zdegradowanym do funkcji parkingowej. Lokalizacja „konkursowego” placu wyznaczona została w części między ulicami Struga, Kelles – Krauza i budynkami Teatru. Plac osadzono na osi ulicy Marszałka Ferdynanda Focha prowadzącej do Placu Konstytucji 3 Maja (z kościołem) przylegającego do ul.Żeromskiego będącej głównym deptakiem miasta. Oś poprzeczną wyznaczono na wysokości głównej fasady Teatru i połączono z Traktem Królewskim.

Plac o formie prostokąta w części północnej obniża się przechodząc w tunel pod ulicą A.Struga prowadzący do galerii handlowej. Oś główna placu, oś najścia do tunelu i poprzeczna oś łączącą się z Traktem Królewskim tworzą układ zbliżony do jednego ze znaków herbowych Jagiellonów. Powierzchnię placu i dróg tworzy układ prostokątnego szachownicowego rysunku posadzki, rodzaj pikseli w tonacji jasnej, średniej i ciemnej szarości. Układ prostokątów stanowi kanwę do układu siedzisk, lokalizacji pomnika i w sensie formalnym najważniejszego elementu jaki tworzy zespół drzew osadzonych na prostokątnym układzie przemieszanych segmentów pomostów, wody i zieleni. Ten kontrast płaskiej, nieco monumentalnej płaszczyzny placu z poziomym obeliskiem pomnika i kameralnych, naturalnych przestrzeni między formami ciętej zieleni odbijającej się w geometrycznych lustrach wody, z drewnianymi pomostami do siedzenia, polegiwania, a nawet moczenia nóg, wyznacza szczególny klimat miejsca. Ten geometryczny poprzerastany drzewami kobierzec nadwiesza się nad opadającymi w kierunku tunelu schodami. Przestrzeń pod nawisem zlokalizowana na osi tunelu oblewana opadającą wodą przeznaczona jest na atrakcyjną funkcję, np. kafeterię. Posadzkę placu tworzą wielkogabarytowe płyty uszlachetnionego betonu lub płyty kamienne o zróżnicowanym walorze.

Zagospodarowanie placu uzupełniają maszty oświetleniowe i podświetlone (unoszące się nad posadzką) siedziska wyrastające z rysunku placu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl