Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO w Sośnicowicach
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • 2H+
  • INOSTUDIO
Skład zespołu:

Idea

Działka, na której znajduje się nowy budynek Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach zlokalizowana jest na styku zabudowy miejskiej od północy oraz terenu zieleni parkowej od południa. Położona jest w pasie zabudowy oświatowo-kulturalnej pomiędzy istniejąca szkołą a nowo-wybudowanym przedszkolem. Ideą projektu jest podkreślenie zróżnicowanego charakteru działki od północy miejskiego, od południa naturalnego.

Koncepcja urbanistyczna i architektoniczna

Koncepcja przedstawia pasmową zabudowę ze środkowym elementem łączącym. Bryła jednego z budynków została cofnięta aby utworzyć zapraszające wejście od strony parkingów oraz ciągu pieszego od centrum. Dzięki takiemu ułożeniu budynków tworzymy dwa dziedzińce o różnym charakterze. Od północy znajduje się plac wejściowy będący przedpolem nowo projektowanego budynku. Jest on utrzymany w charakterze miejskim. Proponujemy rozwiązanie placu jako domknięcia całości założenia z elementami małej architektury.

Od południa znajduje się ogród nawiązujący swoim charakterem do pobliskiego terenu zieleni parkowej. Dziedziniec południowy jest częściowo pokryty deckiem drewnianym, częściowo zielenią niską: trawa, roślinami płożącymi. Pełni on funkcję rekreacji, zarówno dla pracowników jak i odwiedzających. Dodatkowym atutem jest możliwość otwarcia na ogród sali konferencyjno-widowiskowej. Podczas konferencji i imprez okolicznościowych zyskujemy dodatkową zewnętrzną przestrzeń spotkań. Ogród połączony jest z ciekiem wodnym krajobrazowo ukształtowanym terenem, który dochodzi aż do samej wody. Ciek wodny po uporządkowaniu i przekształceniu będzie pełnił funkcję rekreacyjną wraz z podestami drewnianymi wchodzącymi w część zagospodarowania.

Układ funkcjonalny

Wspomnianą wcześniej pasmową zabudowę podzieliliśmy na cztery segmenty mieszczące wymagane funkcje, połączone wspólnym foyer i salą konferencyjną. Biblioteka i część przeznaczona na pomieszczenia dla realizujących zadania w zakresie opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu znajdują się najbliżej strefy wejściowej. Część obiektu przeznaczona na dom dziennego pobytu oraz Miejski Ośrodek pomocy społecznej zlokalizowane są najbliżej cieku wodnego od strony południowej i wraz z salą konferencyjną tworzą dziedziniec południowy

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl