Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno - funkcjonalnej „Nowego Centrum Biedruska”
II Nagroda

<<< powrót
 • Pracownia Architektoniczna ARCHE PLAN
 • melon.group | architecture & visual media
Skład zespołu:
 • Arche Plan  
 • mgr inż. arch. Tomasz Szmyt  
 • mgr inż. arch. Anna Braciszewska  
 • mgr inż. arch. Wojciech Kolasiński  
 •  
 • melon.group | architecture & visual media  
 • mgr inż. arch. Krzysztof Łuczak  
 • mgr inż. arch. Bartosz Małecki  
 • mgr inż. arch. Konrad Waligóra  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.archeplan.pl/  
 • http://www.melongroup.pl/ 

Projektując zabudowę wielorodzinną na kwartałach określonych w konkursie kierowano się kameralnym charakterem miejsca, zwłaszcza bogatą zielenią występującą w okolicy Biedruska. Zgodnie z planami miejscowymi zaprojektowano budynki cztero i trzykondygnacyjne kondygnacyjne, w miejscach dozwolonych przez zapisy planów przewyższone do sześciu kondygnacji. W parterach budynków przy Rynku przewidziano lokale z zapleczem socjalnym i technicznym umożliwiające wielofunkcyjne wykorzystanie- od gastronomi, poprzez usługi wszelkiego typu po klub sportowy.

Główną ideą było wytworzenie zróżnicowanej zabudowy, w układach atrakcyjnych dla mieszkańców jak i odwiedzających. W kontekście występującej w okolicy starej zabudowy ceglanej zaproponowano zastosowanie cegły na elewacjach budynków w bezpośredniej bliskości Rynku. Budynki od strony ulic okalających kwartały posiadają białe elewacje. Dachy pokryto blachą tytanowo cynkową miejscami przechodzącą na elewację. Wnęki okienne od strony zewnętrznej wykończono blachą tytanowo- cynkową. Wszystkie budynki zaprojektowano jako dwutraktowe, ze ścianą nośną biegnącą przez środek budynku. Takie rozwiązanie pozwala na wydzielenie mieszkań o dużej elastyczności kształtowania przestrzeni. Zastosowane moduły umożliwiają przekrycie traktów bez dodatkowych wzmocnień a usztywnieniem całej struktury są ściany poprzeczne oddzielające poszczególne lokale. Zaprojektowano mieszkania od 25-140 m2 z przeważającą ilością mieszkań 50-60 m2. Od strony Rynku oraz w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach całego założenia zaprojektowano duże mieszkania, a w budynkach w głębi kwartałów mniejsze. Wszystkie oparte zostały na trzonach komunikacyjnych klatek schodowych wraz z windami schodzącymi aż do kondygnacji podziemnych. Przy pionach komunikacyjnych zaprojektowano szachty wentylacyjne do wykorzystania przy wentylacji garaży, oraz do systemów oddymienia strumieniowego niezbędnego do ochrony p. poż i zapewnienia wymaganej krotności wymiany powietrza.

Układ urbanistyczny został wpisany w sposób uwzględniający występowanie różnicy terenu oraz kierunków świata. Wykorzystując różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi kwartałami całe założenie podzielono na trzy kaskady – teren A- Rynek otwarty, przygotowany na imprezy okolicznościowe, targowiska, z wodą wpisaną w posadzkę, będącą kontrą dla zieleni drugiej części Rynku położonego na części B2. Część B1 i B2 są na jednym poziomie, obniżone o ca 1,5 m w stosunku do części A. Idąc wzdłuż pierzei północnej Rynku na części B2 dochodzimy do amfiteatru będącego częścią zespołu rozrywkowo-kulturalnego. Ten obszar jest obniżony o ca 2 m w stosunku do budynków mieszkalnych B1 i Rynku B2. Idąc z kolei wzdłuż pierzei południowej Rynku B2 wejdziemy na otwarcie pod narożnym budynkiem prowadzące do zabytkowego pałacu. Rynki są wyłączone z ruchu kołowego ale układy posadzek i poziomów umożliwiają wjazd samochodów dostawczych czy technicznych.

W skarpę terenu pomiędzy strefą kultury a Rynkiem wpisano amfiteatr, forum miejskie otwarte na oś widokową ulicy prowadzącej w kierunku Warty. W miejscu istniejącego budynku zaproponowano dwukondygnacyjny „Dom Kultury” mogący pełnić funkcję sali kina, sal wystawowych, miejsca warsztatów twórczych itp.

W budynek znajdujący się w zachodniej części Rynku A została przeniesiona z obecnego budynku „Chata Polska”. Na piętrze w/w obiektu zaprojektowano przestrzenie biurowe lub administracyjne, a na wyższych piętrach mieszkania.

Druga część Rynku B2 ma charakter rekreacyjny. Gastronomia w lokalach okalających plac oraz wprowadzona zieleń w postaci wypielęgnowanych nieregularnych plam zieleni ma wyciszyć przestrzeń i zintegrować mieszkańców. Podobny charakter mają przestrzenie miedzy budynkami- place zabaw dla dzieci oraz podwórka. Zabudowa kwartałowa w zaproponowanej skali pozwala na wydzielenie enklaw spokoju, a układ budynków zapewnia dobre przewietrzanie zespołów zabudowy oraz nasłonecznienie poszczególnych mieszkań. Odległości między budynkami są zgodne z przepisami p.poż oraz zapisami dotyczącymi przesłaniania budynków.

Pod budynkami na całej powierzchni kwartałów zaprojektowano jeden poziom parkingu podziemnego zapewniającego niezbędną liczbę miejsc postojowych. Do garaży prowadzą dwukierunkowe rampy wjazdowe. Ze względu na wielkość garaży podzielono je na sekcje, każda poniżej 5 tys m2. Wjazdy do parkingów odbywają się poprzez ronda rozdzielcze na poszczególne sekcje. Konstrukcja garaży słupowo-ryglowa, moduły 6x7,5m.

Budynki mieszkalne: zaprojektowano jako kamienice w zabudowie kwartałowej, dachy strome o kątach nachylenia od 7-45 stopni. Od strony ulic okalających kwartały dachy płaskie. Dachy skośne ustawiono kalenicami w osi północ- południe. Wysokość kondygnacji mieszkalnych 305 cm brutto, stropy filigran. Konstrukcja nośna budynków monolityczna, prefabrykowana lub tradycyjna- do decyzji inwestora. Mieszkania zaprojektowano z możliwością elastycznego ich kształtowania- stropy rozpięte na środkowej ścianie nośnej będącej jednocześnie wydzieleniem traktu komunikacji poziomej. Szachty instalacyjne zgrupowano umożliwiając dowolna aranżacje przestrzeni. Na elewacjach przewaga okien wąskich ale wysokich, balustrady stalowe z płaskowników.

Budynki komercyjne: lokale usługowe i komercyjne zlokalizowano w parterach zabudowy przy Rynku. Wysokości parterów 350 cm co pozwala na zamontowanie wentylacji/klimatyzacji oraz uzyskanie wysokości pomieszczeń zgodnych z przepisami BHP.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl