Konkurs architektoniczny na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi w Opolu
I Wyróżnienie

<<< powrót
 • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • arch. Marcin Jagiełło  
 • arch. Jarosław Krysiak  
 • arch. Grzegorz Layer  
 • stud. Monika Muszyńska  
 • stud. Anna Borecka  
 • stud. Marta Liszek  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.jk-a.pl/ 

1. Założenia ideowe.

Place będące tematem opracowania znajdują się w granicach średniowiecznych murów miasta. Rozpoczynając proces projektowy wiedza ta nasuwa rozwiązania historyzujące i zachowawcze.Można również myśleć, Ŝe skoro funkcja placów nie będzie różnić się znacząco od tego co działo się na nich w czasach średniowiecznych rozwiązania takie przyniosą podobne jak wtedy rezultaty. Niestety tak się nie stanie. Efekt wizualny, który mamy możliwość uzyskać w trakcie planowej przebudowy powinien być znacząco inny. Powinien odpowiadać obecnym dążeniom czyli: przyciągać aktywności, bawić, budzić zaciekawienie, uśmiech, zdziwienie, być miejscem otartym na zabawę, miejscem 'zielonym'. Dzięki takim cechom sam w sobie może stać się reklamą i pobudzać procesy ożywiające martwe teraz pierzeje.

Efekt końcowy widoczny na rysunkach wziął swój początek z myślenia metaforycznego o placu św. Sebastiana jako lesie miejscu spokoju, wypoczynku i wyciszenia a o Małym Rynku jako łące miejscu zgromadzeń, wydarzeń, spotkań. To co łączy te dwa place to przyroda przeniesiona na język architektury w sposób dosłowny - drzewa, trawa oraz w sposób syntetyczny - kolor zieleni w różnych odcieniach i fakturach. Wszystko tworzy płaszczyzny dostosowane do różnorodnych aktywności połączone w sposób płynny w jednorodną strukturę. Podział płaszczyzn wynika z dostosowania się do najważniejszego dynamicznego czynnika w przestrzeni publicznej czyli ruchu użytkowników. Udało nam się go wyznaczyć w wyniku obserwacji oraz analiz funkcji otaczających place. Drugi dynamiczny czynnik w przestrzeni publicznej, wpływający na jej funkcjonowanie, tym razem w sposób destrukcyjny to ruch samochodowy. Aby zniwelować jego negatywne działanie, wykreowaliśmy bufory w postaci zakrzywień posadzki, tworzącej wzniesienia stanowiące jednocześnie miejsca widokowe. Jako ostatni krok projektowy wykonaliśmy klamrę w postaci przekształcenia w sposób podobny jak place ulice Staromiejską, Muzealną, Rzemieślniczą i Malczewskiego. Taki zabieg ostatecznie spina Mały Rynek.

2. Funkcja

Dwa place objęte opracowaniem pełnią dwie różne funkcje. Ponieważ przestrzeń rynku głównego w Opolu jest mocno ograniczona budynkami zlokalizowanym wewnątrz (Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego), miasto nie posiada obecnie miejsca, które nadaje się na organizowanie większych imprez zlokalizowanych w ścisłym centrum. Rozwiązaniem jest przypisanie takiej funkcji dla „Małego Rynku”. Mały Rynek, czyli większy z dwóch placów objętych opracowaniem, idealnie nadaję się na funkcję rozrywkową, predestynuje go do tego odpowiednia wielkość oraz fakt, że nie plac nie jest zabudowany (istniejąca stacja trafo zostanie przeniesiona). Mniejszy, Plac Św. Sebastiana zachowa obecną funkcję, będzie pełnił role rekreacyjną. Skala tego placu oraz istniejące zadrzewienie sprzyjają stworzeniu tu miejsca wypoczynku.

Oba place zostaną połączone ze sobą: od strony południowo / zachodniej ciągiem pieszym, pasażem w który zostanie zmieniona ulica Staromiejska. Od strony północno / wschodniej podobne połączenie pieszo jezdne projektowane jest ulicami Muzealną oraz Kazimierza Malczewskiego.

3. Forma

Mały Rynek jak i plac Św. Sebastiana ukształtowane zostały w podobny sposób. Punktem wyjścia była obserwacja ruchu pieszego. Ścieżki którymi poruszali się przechodnie podzieliły place na figury geometryczne, których odpowiednie podniesienie ukształtowało przestrzeń i formę tych placów. Dzięki takim zabiegom, Mały Rynek został odseparowany po stronie wschodniej od ruchu kołowego i jednocześnie zostało wytworzone miejsce na „widownie”. Na placu Św. Sebastiana podwyższenia kilku fragmentów placu stworzyło kameralny i osłonięty przed ruchem samochodowym skwer idealnie nadający się do wypoczynku.

Przewidziane jest uzupełnienie zabudowy obu placów. Na terenie Uniwersytetu Opolskiego, naprzeciwko Muzeum Śląska Opolskiego, projektowany jest budynek o charakterystycznej formie która umożliwia wgląd na Mały Rynek ze wzgórza uniwersyteckiego. Pozostałe braki w pierzei południowo / wschodniej również zostaną uzupełnione przez obiekty, plomby. Ich funkcja zostanie określona w kolejnych etapach projektowych. Na placu Św. Sebastiana przewiduje się jeden nowy budynek zlokalizowany w południowym narożniku. Nie będzie on wypełniał całej, obecnie wolnej przestrzeni, będzie nieco mniejszy a wolna przestrzeń powstała wkoło tego budynku stanowić będzie atrakcyjną półprywatną przestrzeń przeznaczoną na funkcję restauracyjną.

Wszystkie nowo projektowane budynki kolorystyką i użytymi elewacyjnymi materiały będą nawiązywać do wykończenia placów. Przewiduje się wykończenie budynków podwójną elewacją, której zewnętrzne wykończenie będzie wykonane z siatki stalowej malowanej w kolorze jasnozielonym.

4. Dyspozycje materiałowe

Podział geometryczny placów ma również odzwierciedlenie w użytych materiałach na posadzkach. Materiały decydują o przeznaczeniu poszczególnych części.
– Beton, barwiony - trakty piesze.
– Drewno egzotyczne, tekowe - strefy gastronomiczne, ogródki.
– Posadzka sportowa typu Tartan – strefa aktywności, sportu
– Trawnik – strefa wypoczynku, rekreacji.
Wszystkie użyte materiały będą w różnych odcieniach koloru zielonego.

5. Wyposażenie placów

Oba place będą wyposażone we wszystkie wymagane instalację: oświetleniową, kanalizację deszczową, p.poż. oraz w elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci. Oświetlenie placów przewiduję się poprzez instalację opraw oświetleniowych w posadzce, podkreślających podziały geometryczne placów. Dodatkowe oświetlenie mocowane do kamienic w pierzejach placów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl