Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON w Opolu
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • eM4 Pracownia Architektury Brataniec
Skład zespołu:

Idea

Budynek Centrum Innowacyjnego z racji swej funkcji łączącej sale wykładowe z biblioteką i stołówką stanowić będzie miejsce spotkaż – gorące serce uczelni.

Jego otwarta przestrzeż i racjonalna forma zachęca do współpracy i poszukiwania dróg rozwoju. Budynek zaprasza, chroni i skłania do myślenia.

Wysunięty mocno wspornik kondygnacji biblioteki wyznacza granice przestrzeni i jednocześnie ją otwiera. Jego konstrukcja jest grą z grawitacją, której patronem stał się naukowy opiekun Centrum - Izaak Newton.

Przestrzeż, forma i konstrukcja budynku Centrum skłania przyszłych inżynierów do zdobycia wiedzy jak panować nad siłami natury dla realizacji idei przestrzeni dla społeczeństwa otwartego.

Założenia podstawowe

• zachowanie i uzupełnienie cennego układu funkcjonalnego przestrzeni Kampusu II;
• wykorzystanie walorów widokowych lokalizacji budynku Centrum Innowacyjnego, w szczególności otwarcia północno-wschodniego narożnika na panoramę starego miasta,
• stworzenie czytelnej formy budynku Centrum Innowacyjnego, która będzie stanowić znak jego przeznaczenia jako miejsca przekazu zaawansowanej wiedzy
• wpisanie znacznej kubatury budynku w otaczający go krajobraz;
• wpisanie projektowanego obiektu w istniejący i planowany układ infrastruktury, w tym komunikacyjny;
• stworzenie budynku o niewielkich kosztach użytkowania i utrzymania
• stworzenie elastycznej przestrzeni wewnętrznej o czytelnym układzie funkcjonalnym;
• zastosowanie systemów budynku inteligentnego, monitoringu oraz kontroli dostępu (zg. z wytycznymi konkursu)

Założenia programowe projektu:

Budynek Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej „NEWTON” Budynek biblioteki zaprasza studentów i naukowców do spotkania i wzajemnej nauki.

- Biblioteka 2.0.
Biblioteka realizuje ideę „biblioteki 2.0”, w której użytkownik jest jej „uczestnikiem, współtwórcą, budowniczym i konsultantem” (źródło: pl.wikipedia.org). Idea ta ma swój materialny wyraz w regale przylegającym do schodów wiodących do biblioteki, który pomieści książki przyniesione przez użytkowników. Będzie on zachętą do uczestnictwa we współdzieleniu wiedzy.

- Audytoria
Zespół audytoriów tworzy wewnętrzną przyjazną przestrzeż, która może być organizowana i udostępniana w zależności od potrzeb. Wspólne foyer audytoriów sprzyja spotkaniu i wymianie myśli.

- Hall i stołówka
Hall wraz ze stołówką są otwartą przestrzenią spotkania, która jest miejscem zdarzeń.

Zagospodarowanie terenu. Dostępność komunikacyjna.

Budynek zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego, po wschodniej stronie terenu przewidzianego w tym celu.

Zaprojektowano zwartą dwukondygnacyjną bryłę, która jest oszczędna inwestycyjnie i eksploatacyjnie oraz pozwala na zachowanie rezerwy terenu dla przyszłej rozbudowy centrum lub lokalizacji nowego obiektu, w południowo-zachodnim narożniku terenu uczelni. Teren ten może być także docelowo lub tymczasowo wykorzystany jako parking (opcjonalnie garaż podziemny). Kompleks komunikacyjnie
dostępny będzie od strony placu głównego Kampusu II (strona północna) jak i od strony południowej.

Zielony trakt campusu

Wspornikowo wysunięta kondygnacja biblioteki tworzy zadaszenie nad placem wejściowym, który staje się częścią zielonego traktu uczelni wiodącego do projektowanego basenu. Plac wejściowy prowadzi do hallu głównego (foyer) budynku.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.

Przewidziano czytelny układ strefowy funkcji budynku. Wejście główne z placu prowadzi do hallu głównego parteru – agory (miejsca spotkań, czasowych wystaw), skąd użytkownik może skierować się w stronę części dydaktycznej (aule, sale wykładowe, sale samorządu studenckiego wraz z niezbędnym zapleczem technicznym) lub do biblioteki na piętrze. Wejście do części bibliotecznej podkreślone zostało reprezentacyjnymi schodami pełniącymi jednocześnie funkcję miejsca dla czytelników i półkami z woluminem mającymi zachęcić potencjalnych użytkowników do skorzystania z zasobów, przyniesione przez studentów. W południowo-wschodnim narożniku parteru dodatkowo zlokalizowano stołówkę wraz z barem samoobsługowym oraz zapleczem kuchennym. Takie usytuowanie bistro pozwali na obsługę konferencji i imprez odbywających się w audytoriach.

Na piętrze w układzie swobodnym znalazła się biblioteka z programem przewidzianym warunkami konkursu, obsługiwana przez administrację zlokalizowaną wzdłuż pomieszczeż magazynowych i dużej sali audytoryjnej. Część administracyjna posiada windę towarową i komunikację niezależną od części ogólnej, co umożliwi jej wydzielenie i odseparowanie ze względu na bezpieczeżstwo zasobów. Droga książki nie krzyżuje się w żaden sposób z traktami ruchu czytelniczego.

W budynku z każdego miejsca zapewniono prawidłową ewakuację w razie wystąpienia niebezpieczeżstwa pożaru. Budynek jest otwarty i nieograniczony barierami przestrzennymi umożliwia elastyczne wykorzystanie przestrzeni.

Mobilność układów sal dydaktycznych. Obsługa wydarzeń zewnętrznych.

W zależności od potrzeb audytoria oraz sale seminaryjne mogą być dzielone lub łączone przez złożenie lub rozsunięcie systemowych ścian działowych umożliwiając swobodne kształtowanie potrzeb lokalowych uczelni. Układ funkcjonalny budynku został przemyślany w taki sposób, aby poprzez czasowe i fragmentaryczne wymknięcie poszczególnych przestrzeni części dydaktycznej, umożliwić organizację niezależnych, zewnętrznych konferencji, szkoleż i seminariów, co może stanowić niemały wkład finansowy do budżetu uczelni. Jak opisano wyżej ze względu na bezpośrednie położenie zaplecza kuchennego stołówki, możliwa jest również organizacja wydarzeż z obsługą cateringową.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Plac wejściowy oraz parter budynku zaprojektowano w poziomie istniejącego terenu co w sposób najbardziej właściwy udostępnia budynek dla osób niepełnosprawnych bez użycia ramp, pochylni, platform etc. Wszystkie audytoria zaprojektowano w parterze i na jednym poziomie co pozwala na bezpośrednią dostępność sal wykładowych dla osób niepełnosprawnych. W salach wykładowych dolne rzędy oraz rzędy dostępne z poziomu 1 piętra przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Także kondygnacja biblioteki jest jednopoziomowa z możliwością łatwego dostępu do wszystkich działów biblioteki, a także do zaplecza administracyjnego obiektu.

Rozwiązania techniczne

Budynek zaprojektowano w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Dla zapewnienia elastyczności przestrzeni Centrum Innowacyjnego, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wysokości budynku, proponuje się zastosowanie konstrukcji, która pozwoli na redukcję ilości podpór przy zachowaniu niewielkiej wysokości elementów nośnych. Takie warunki spełnia system konstrukcji mieszanej, żelbetowo-stalowej z ramą stalową wspornika biblioteki. Podstawowa konstrukcja to siatka słupów, belek i rygli usztywnionych przez ściany tarczowe. Dach płaski na stropowych blachach stalowych wsparty jest na słupach i belkach w module zmiennym.

Należy podkreślić, że przyjęty system konstrukcji jest ważnym wyznacznikiem nowoczesnego charakteru budynku:
• współtworzy jego jednorodne przestrzenne wnętrze;
• jest oszczędny materiałowo - zatem odpowiada idei programowej Centrum Innowacyjnego;
• bezwładność termiczna konstrukcji pozwala utrzymać korzystny bilans energetyczny;

Rozwiązania materiałowe

Jednym z głównych środków wyrazu budynku Centrum Innowacyjnego jest dobór tworzących go materiałów ponieważ atmosferę budynku tworzy światło i materiały. Elewacje i wnętrza zostaną rozwiązane w oparciu o dobór materiałów naturalnych:
- beton – podstawa wsporników biblioteki oraz płyty fibrobetonowe w podziale pionowym (część górna fasad),
- szkło - przeszklenie systemowe fasady dolne i górne
- drewno – stolarka ściany frontowej (elew. wschodnia)
- stal wspornik oraz część konstrukcji

Hall główny utrzymano w spokojnej tonacji szarości betonu architektonicznego. Schody wyłożone drewnem i drewniana półka oraz gablota. Bibliotece przypisano ciepłe drewno dębowe i szarość konstrukcji stalowej.

Akustyka.

Przewidziano wszelkie rozwiązania techniczne umożliwiające właściwe akustycznie wykorzystanie sal audytoryjnych (nagłośnienie) oraz wnętrz biblioteki (wyciszenie).

Rozwiązania obniżające koszty użytkowania obiektu

Cały budynek wyposaża się w optymalizujący koszty utrzymania system BMS, pogodowy, wentylacji, klimatyzacji, filtracji powietrza, sterowania ogrzewaniem pomieszczeż oraz ich oświetleniem, itd. (zg. z wytycznymi konkursu). Na dachu budynku zlokalizowano panele solarne, które zaspokoją znaczną część zapotrzebowania budynku na ciepło. Wskazane będzie ponowne użycie ścieków szarych oraz wody deszczowej, w tym do spłukiwania toalet.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl