Opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy.
III Nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie
Skład zespołu:
  • Bożena Ferdzyn,  
  • Jacek Ferdzyn,  
  • Tomasz Krotowski,  
  • Artur Królewicz,  
  • Maria Pakuła  
  •  
  • http://www.ferdzynowie.pl  
  •  


Zagospodarowanie terenu.
Obszarem opracowania konkursowego jest teren zawarty w granicach określonych w regulaminie konkursu położony przy ul. Stefanowskiego 2 w Łodzi(fragm. dz.nr ew 60/25, 3/30,53/8,3/27 obręb P-30). Obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącym zjazdem z ul. Stefanowskiego. Budynek usytuowano wzdłuż ul. Stefanowskiego, ul. Żwirki i wzdłuż granicy z posesją przy ul. Żwirki 30. Główne wejście do budynku i podjazd do hali usytuowano od strony wnętrza kampusu. Dodatkowe wejście do hallu,od ul. Żwirki wprowadzono w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym i usprawnienia komunikacji w przypadku organizacji konferencji. Od strony wejścia głównego usytuowano dziedziniec z posadzką z płyt kamiennych i niską zielenią w donicach z blachy cortenowskiej. Równolegle do ul. Stefanowskiego, przy podjeździe do hali, zlokalizowano 5 stanowisk postojowych. Wzdłuż granicy z posesją przy ul. Żwirki 30 zaprojektowano utwardzenie terenu umożliwiające dostawę do warsztatu zlokalizowanego w parterze budynku. Projektowane naniesienia wymagają przesadzenia wartościowych drzew lub usunięcia owocowego, topoli. Ukształtowanie budynku nawiązuje do istniejącej ,sąsiedniej zabudowy Campusu PŁ. Poszczególne skrzydła zamykają perspektywę charakterystycznych wnętrz, ciągu pieszego od strony budynku kwestury oraz poszerzonego ciągu pieszo-jezdnego między ul. Stefanowskiego,a budynkiem Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Zostało to pokazane na schemacie i wizualizacjach. Z bilansu zapotrzebowania na media wynika możliwość pokrycia zapotrzebowania w ramach istniejących umów Politechniki Łódzkiej z gestorami. Instalacje zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda,c.o., gaz, telefon, ee) w rejonie projektowanego budynku będą wymagały zmiany trasy lub średnicy i profilu. Przewiduje się przeprowadzenie istotnego dla Campusu P.Ł zasilania c.o. od strony ul. Żwirki/2x160x88/, częściowo w piwnicy projektowanego budynku. Tego typu rozwiązania /w porozumieniu z DALKIĄ/ już w Łodzi istnieją. Likwidowany odcinek gazociągu od strony wschodniej proponujemy zastąpić nowym odcinkiem prowadzonym od przyłącza do budynku Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, po śladzie nieczynnego g80. Przyłącze wody,kanalizacji sanitarnej i deszczowej do wykonania od podstaw z sieci w ulicy Stefanowskiego. Przyłącze tel. i E.E. do przebudowy, drugostronne zasilanie do wykonania od strony ul. Żwirki lub Stefanowskiego,po ustaleniach z ZE. Szczegóły nowego przebiegu wymagają uzgodnienia warunków technicznych z gestorami na etapie opracowywania projektu budowlanego. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – dostęp bezpośrednio z ciągu pieszego od ul. Żwirki i od wnętrza campusu, do windy na poziomie hallu wejściowego. Charakterystyczne parametry budynku i zagospodarowania terenu spełniają wymogi zawarte w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, regulaminie konkursu i odpowiedziach Zamawiającego na pytania.

Koncepcja obiektu.
Za podstawowe założenia koncepcji przyjęto wpisanie się w charakter miejsca, w klimat budynków campusu Politechniki Łódzkiej, oraz zaprojektowanie obiektu o prostej bryle, o elewacjach i wnętrzach wykonanych ze szlachetnych materiałów, wyposażonych w system instalacji wewnętrznych wykorzystujący nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązania, budynku zasługującego na miano „nowoczesny obiekt badawczo- laboratoryjny”, świadczącego o statusie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.
Zaprojektowano budynek o rzucie w kształcie asymetrycznej litery T, co pozwala na docelowe uzupełnienie pierzeji ul. Żwirki w kierunku wschodnim. Bryła budynku w parterze częściowo cofnięta dla uzyskania poszerzenia wąskiego chodnika w ul. Żwirki, na piętrach nadwieszona w układzie prostokątnym na narożniku. Taka forma narożnika jest charakterystyczna dla sąsiedniej zabudowy (patrz budynki od strony zachodniej, w tym wydział IFE). Wewnętrzna struktura budynku jest bardzo czytelna. Jej centralny element stanowi pustka biegnącą przez całą wysokość budynku widoczna z przestrzeni ogólnodostępnych, od wejścia do holu, poprzez wszystkie kondygnacje. Pozwala ona doświetlić wnętrze budynku południowym światłem. Od strony wschodniej otwartej przestrzeni pustki zlokalizowano trzon komunikacji pionowej (dwa przeszklone dźwigi i klatkę schodową, także częściowo obudowaną ścianką szklaną). Z uwagi na potrzeby ewakuacyjne, klatka schodowa posiada dodatkowe wyjście bezpośrednio na zewnątrz (dzięki temu, w przypadku ewakuacji, nie wraca się do tej samej strefy pożarowej). Przez całą wysokość pustki poprowadzono część instalacji wentylacyjnej i technologicznej (dla zachodniego fragmentu budynku). Obudowano je czterema rurami ze stali powlekanej na kolor stalowo-szary. Wraz z podobnie ukształtowanymi pionowymi ciągami instalacyjnymi zlokalizowanymi w przestrzeni korytarzy, nadaje to projektowanemu budynkowi technologiczny, inżynieryjny charakter. Obudowa składa się z dwóch skręcanych połówek, co umożliwia dostęp na wypadek awarii lub przeglądu. Układ funkcjonalny poszczególnych kondygnacji oraz powierzchnie poszczególnych elementów programowych są zgodne z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu. Na rzutach naniesiono wyposażenie i inne elementy technologiczne pomieszczeń.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl