Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON w Opolu
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
 • DYRDA FIKUS ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • arch. Radosław Fikus  
 • arch. Marcin Jagiełło  
 • arch. Jarosław Krysiak  
 • arch. Grzegorz Layer  
 • konstr. Marcin Woźniak  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.jk-a.pl/ 

1. Założenia ideowe

Budynek Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych „Newton” będzie pełnił rolę edukacyjną, stanie się miejscem w którym studenci będą zdobywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, poznawać najnowsze technologie.

Cel postawiony na początku procesu projektowego, był taki, aby sam budynek przedstawiał pewną edukacyjną wartość, żeby był eksponatem. Nie tylko budynkiem służącym do nauki, ale przykładem wykorzystującym tę naukę w codziennym użytkowaniu. Wartość tego budynku stanowić będzie aspekt ekologii wykorzystujący najnowsze technologie. Aspekt, który w każdej decyzji projektowej miał priorytetowe znaczenie. Energooszczędność, prosty czytelny układ, powtarzalność elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i dachowych, forma, która będzie powodowała najmniejsze straty energii, największe zyski, to były nadrzędne cele dla projektantów.

W wyniku takich założeń powstał budynek na planie zbliżonym do kwadratu, z podwójną wentylowaną elewacją, z dachem pilastym (szedowym) o skromnej, ascetycznej formie.

Budynek, który nie epatuje swoją architekturą, jest tylko dopełnieniem istniejącej zabudowy.

2. Energooszczędność

- Plan zbliżony do kwadratu (za wyjątkiem koła ) daje największy stosunek powierzchni budynku do powierzchni ścian elewacyjnych. W takim układzie następują najmniejsze straty energii poprzez elewacje i dach.

- Podwójna wentylowana fasada powoduje ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem budynku latem, promienie słoneczne padające na elewacje pod dużym kątem odbijają się od niej. Zimą promienie padające pod małym kątem, eksplorując siatkę wentylacyjną, oddają ciepło bezpośrednio do ściany dogrzewając budynek.

- Dach szedowy:
a. optymalny kąt połaci dachowych nieregulowanych wynoszący 45 stopni daje możliwość montażu od strony południowej ogniw fotowoltaicznych, które zostały w projekcie przewidziane na każdej południowej połaci.
b. północna połać dachu została wykorzystana do doświetlania pomieszczeń poprzez montaż okien połaciowych.

c. elektryczne sterowanie otwieraniem okien i jednoczesne zaprojektowanie dwukondygnacyjnych przestrzeni otwartych w budynku powodują łatwą naturalną wentylację całego obiektu.

- Zakładamy zbieranie wody deszczowej z dachu w celu wykorzystania jej do celów socjalno – bytowych.

- Przewidujemy zastosowanie pompy ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w okresie zimowym.

Ponieważ wszystkie technologie związane z energooszczędnością cechują wysokie koszty początkowe, na których zwrot trzeba czekać, należało poszukać oszczędności.

Dlatego następnym ważnym krokiem projektowym było maksymalne uproszczenie budynku oraz jego prefabrykacja, w celu zmniejszenia kosztów na etapie budowy kubatury. Zaoszczędzone środki pozwolą zastosować nowoczesne technologie energooszczędne nie przekraczając przewidzianego budżetu. Efektem zastosowanych technologii będą niższe koszty użytkowania budynku oraz możliwość spełnienia norm energetycznych dla budynków klasy A+, które w przyszłości również w Polsce będą obowiązywały.

3. Zagospodarowanie terenu

Budynek Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych „Newton” będzie kolejnym, trzecim nowym obiektem na terenie kampusu Politechniki Opolskiej. Pozostałe dwa to istniejąca nowa hala sportowa oraz projektowana kryta pływalnia.

Pomimo planów dotyczących nowych inwestycji, w dalszym ciągu, na terenie kampusu, nie ma miejsca reprezentacyjnego, takiego które pełni rolę centralnego placu, serca całego założenia. Największy plac na tym terenie zajmuje zaniedbane boisko sportowe oraz naziemny parking. Należy poszukać nowej reprezentacyjnej przestrzeni. Nowy, projektowany obiekt, daje szansę na jej wytworzenie.

Dlatego zlokalizowaliśmy Go w południowo zachodniej części opracowywanego terenu, tak aby kwadratowy plac, który powstał na przedpolu budynku pełnił rolę reprezentacyjną. Znajduje się dokładnie w środku, pomiędzy trzema nowymi obiektami. Jego położenie predestynuje nowy plac do funkcji najważniejszego miejsca całego kampusu. Projektowany plac płynnie przenika do wnętrza budynku zapraszając użytkowników do środka.

4. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne

Centralnie umieszczone trzy aule koncentrują wokół siebie wszystkie pozostałe funkcję i determinują rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne obiektu. Są głównym trzonem budynku.

Wejście główne zostało zaprojektowane centralnie, w osi budynku, z reprezentacyjnego placu. Dwukondygnacyjny hol, otaczający wkoło blok z aulami, tworzy swego rodzaju bufor, komunikację pomiędzy aulami a pozostałymi funkcjami. Przestrzeń pod aulą została wykorzystana na zaplecze higieniczno – sanitarne dla całego obiektu.

W południowej części budynku, na dwóch kondygnacjach, została zlokalizowana biblioteka. Po przeciwległej, północnej stronie na parterze znajduje się stołówka wraz z zapleczem i dostawą z poziomu parkingu. Północna część, na kondygnacji pierwszej została przewidziana na część dydaktyczną, która jest uzupełnieniem centralnie umieszczonych auli.

Kondygnacja podziemna jest przeznaczona na parking dla 128 samochodów, zostały tam dodatkowo zaprojektowane boksy, które umożliwiają zamknięcie miejsc parkingowych (6 sztuk).

Po stronie północnej parkingu, zlokalizowano dźwig towarowy i miejsce na dostawę dla stołówki. Drugi dźwig osobowy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez cztery zamknięte klatki schodowe do głównego holu, który jest osobną, oddzielną strefa pożarową. Z holu zostało zapewnione bezpośrednie wyjście na zewnątrz.

Wszystkie funkcje na poziomie parteru, mają możliwość otwierania osłonowych przeziernych ścian elewacyjnych, co umożliwia w okresie letnim łączenie funkcji np. czytelni z zewnętrznymi tarasami.

5. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

Budynek został zaprojektowany na planie prostokąta o wymiarach osiowych 64,8m x 57,6m z modułem 7,20m x 7,20m. Wymiar modułowy dachu został pomniejszony o połowę i wynosi 7,20m x 3,60m. Poza konstrukcją dachu, zaprojektowanego z wykorzystaniem konstrukcji stalowej, budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej.

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynku w postaci żelbetowej płyty fundamentowej o stałej grubości z pogrubieniami pod ścianami i słupami. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych należy przewidzieć częściową wymianę gruntów lub posadowienie z wykorzystaniem pali fundamentowych. Roboty prowadzone będą w wykopie szerokoprzestrzennym ze skarpami pochylonymi w zależności od rodzaju stwierdzonego gruntu. W przypadku problemów z wysokim poziomem wód gruntowych wykorzystywane będą właściwe rozwiązania zabezpieczające wykop.

Sztywność przestrzenną budynku zapewniać będzie układ ścian żelbetowych i trzonów usztywniających z klatek schodowych. Słupy żelbetowe w obiekcie nie będą przenosić obciążeń poziomych od parcia wiatru działającego na budynek.

Ściany kondygnacji podziemnych grubości 30 cm zaprojektowano z wykorzystaniem betonu wodoszczelnego. Będą one monolitycznie połączone z płytą fundamentową z wykorzystaniem taśm wodoszczelnych. Ściany na kondygnacji parteru zostały zaprojektowane jako osłonowe, słupowo – ryglowe, ze szkleniem strukturalnym. Ściany kondygnacji pierwszej zaprojektowane z pustaków ceramicznych gr. 30cm, jako wypełnienie konstrukcji słupowo - belkowej, ocieplone styropianem, wykończone tynkiem mineralnym na siatce wzmacniającej.

Ściany kondygnacji naziemnych posiadają podwójną wentylowaną fasadę. Zewnętrzna część wykonana z prefabrykowanych elementów kraty stalowej, zawieszonych w odległości 1m od fasady głównej, mocowane do żelbetowych stropów i belek za pomocą konstrukcji stalowej.

Stropy w budynku zaprojektowane w konstrukcji płytowo - ryglowej z monolitycznymi płytami krzyżowo zbrojonymi, belkami żelbetowymi oraz słupami w modułach 7,20 m x 7,20 m.

Dach zaprojektowano z wykorzystaniem wieloprzęsłowych wiązarów kratowych. W celu prawidłowego ukształtowania przekrycia dachu zastosowana zostanie konstrukcja szedowa. W części centralnej budynku znajdują się trzy aule audytoryjne, których konstrukcja zaprojektowana została w technologii monolitycznej żelbetowej. W miejscach oparcia elementów auli na stropie kondygnacji parterowej przewiduje się wprowadzenie miejscowych wzmocnień stropu w postaci dodatkowych elementów belkowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl