KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO P.N. LABORATORIUM /CENTRUM/ NAUKI W PODZAMCZU KOŁO CHĘCIN
I Nagroda

<<< powrót
 • eM4 Pracownia Architektury Brataniec
Skład zespołu:
 • arch. Marcin Brataniec  
 • arch. Urszula Forczek - Brataniec  
 • arch. Maciej Gozdecki  
 • arch. Damian Mierzwa  
 •  
 • http://www.em4.pl/  
 •  
 • współpraca:  
 • Paulina Nosalska arch krajobr  
 •  
 • wizualizacje:  
 • Tomasz Furman Pixel Studio  
 •  
 • http://www.pixel-studio.com.pl/ 

1. OPIS IDEI PROJEKTU

Wstęp

Podstawowe założenia projektu


• podkreślenie i wyeksponowanie dworu starościńskiego jako obiektu cennego dla historii a zarazem dominanty urbanistycznej założenia historycznego;
• zachowanie cennego historycznie i architektonicznie spichlerza;
• podporządkowanie obiektu centrum relacjom widokowym dworu starościńskiego z obiektami historycznymi w skali planistycznej - z zamkiem w Chęcinach i kościołem w Starochęcinach, w skali wnętrza urbanistycznego - z zabytkowym spichlerzem oraz jego relacjom z krajobrazem otwartym;
• wykorzystanie powiązania niezwykłych walorów widokowych lokalizacji budynku centrum, w szczególności otwarcia w stronę zamku Chęciny;
• uzupełnienie kompozycji przestrzennej zespołu dwory starościńskiego i dawnego folwarku
• poszanowanie zastanych wartości – integracja projektowanego centrum z dworem i spichlerzem przez organizację przestrzeni zawartej pomiędzy jako placu ze stawem;
• stworzenie czytelnej formy budynku Centrum Nauki, która będzie stanowić znak jego przeznaczenia jako miejsca prezentacji zjawisk i odpowiadających im nowoczesnych technologi;
• wpisanie znacznej kubatury budynku w krajobraz ....;
• organizacja jako głównego obiektu parku technologicznego planowanego po zachodniej stronie terenu opracowania;
• wpisanie projektowanego obiektu w istniejący i planowany układ infrastruktury, w tym komunikacyjny;
• uwzględnienie prawdopodobnego wysokiego poziomu wód gruntowych;
• stworzenie elastycznej przestrzeni wewnętrznej o czytelnym układzie funkcjonalnym;
• stworzenie budynku o niewielkich kosztach użytkowania i utrzymania

2. OPIS ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH

Projektowane centrum będzie opowiadać o żywiołach (woda, powietrze, ogień, ziemia) o ekologii
o źródłach energii odnawialnej. Podstawę stanowią dwa główne wątki, których splot kreuje scenariusz wystawy. Miejscem akcji są Góry Świętokrzyskie. Osnową ideową jest podział na cztery żywioły oraz sekwencje czasu gdzie przedstawiona zostaje aktywność i wykorzystanie żywiołów na przestrzeni dziejów.

Pierwsza część to dominacja natury. Aktywność żywiołów jest zapisana w fizjonomii gór. Dzieje geologiczne, erozja, rozwój fauny i flory złożyły się na kształt gór i odzwierciedlają wciąż trwające procesy naturalne. (ziemia - geologia, woda - hydrologia spaleologia, ogień - wulkanologia, powietrze - meteorologia itd.

Druga część odziwierciedla zrównoważone gospodarowanie człowieka od czasów najdawniejszych po pierwsze lata rewolucji przemysłowej. Człowiek wykorzystywał żywioły, by czynić sobie ziemię poddaną. Harmonia użytkowania zapisywała się harmonią w przestrzeni. Ślady tych działań są czytelne w krajobrazie gór do dziś w postaci śladów po dawnych siedzibach, pierwszych hutach uprawach i systemach irygacyjnych. (ziemia – pierwsze pozyskiwanie surowców, woda, ogień, powietrze – pierwsze źródła energii)

Trzecia część to rewolucja przemysłowa oparta na kopalinach dająca podstawy szybkiego rozwoju przemysłu i ogromnego postępu cywilizacji. Skutki uboczne tego gigantycznego procesu to zanieczyszczenie i wyczerpywanie zapasów energetycznych. Zanieczyszczona ziemia, woda, powietrze i wyczerpanie źródeł ognia.

Teraźniejszość musi poradzić sobie z zanieczyszczeniem i upowszechnić nowe źródła energii. Teren dawnego dworu i folwarku to idealne tło ekspozycji i wyjaśnienia nowych idei, które sięgają tradycji rozwijanego tu zrównoważonego gospodarowania.

I znów cztery żywioły wprowadzają odwiedzających w temat oczyszczania ziemi, wody ognia i powietrza oraz pozyskiwania za ich pomocą energii z tym, że będzie to energia odnawialna. Tak zaaranżowana ekspozycja przyjmuje formę ścieżek żywiołów, które momentami łączą się ze sobą, to znów rozdzielają i krzyżują. Akcja rozgrywa się w budynku, w parku zdarzeń, a w przyszłości może znaleźć kontynuację na całym obszarze Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego. Kwestie wyjaśnione w budynku-laboratorium, zaprezentowane w parku zdarzeń mogą być potwierdzone w aktywnościach i przedsięwzięciach całego regionalnego centrum.

Projekt Laboratorium (Centrum) Nauki łączy w sobie elementy zrównoważonego rozwoju, które przejawiają się w rozwiązaniach przestrzennych i technologicznych. Sam budynek będzie elementem wystawy przez udostępnienie i wyeksponowanie części technologicznej. Poczynając od elewacji, które zgodnie z ideą żywiołów generują energię słoneczną, wiatrową i hydroenergię po podziemia wypełnione infrastrukturą. Lokalizacja i forma budynku podporządkowuje się zastanemu układowi przestrzennemu. Otwiera się na powiązania widokowe dwór-zamek w Chęcinach oraz dwór – Starochęciny. Sam ukryty pod powierzchnią zieleni eksponuje obiekty zabytkowe i kontynuuje ich geometrię wzajemnej kompozycji.

3. INFORMACJE O PRZYJĘTYCH ROZWIĄZANIACH Z OKREŚLENIEM ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

3.1. Rozwiązania urbanistyczne i krajobrazowe


Zagospodarowanie otoczenia, dostępność obiektu, dojazdy i parkingi. Projektowany obiekt jest podporządkowany roli Dworu Starościńskiego i stanowi centralny punkt założenia parku technologicznego. Pochyły dach Centrum zapewnia związek Dworu z krajobrazem otwartym i tworzy nowe wnętrze. Park doświadczeń powiązany z wejściem zaprojektowano po południowej stronie Centrum, dojazdy i parkingi po stronie wschodniej

3.2. Rozwiązania architektoniczne
Budynek Centrum ma prostą formę podporządkowaną wytycznym urbanistycznym i krajobrazowym. Jednoprzestrzenne wnętrze daje duże możliwości wykorzystania obiektu.

3.3. Rozwiązania funkcjonalne
Główne przestrzenie funkcjonalne budynku stanowią:
• Hall główny, foyer
• Przestrzeń ekspozycyjna
• Dach
• Zaplecza
• Zaplecze administracyjne
• Magazyny
• Zaplecze techniczne

3.3. Rozwiązania materiałowe
Jednym z głównych środków wyrazu budynku Centrum jest dobór tworzących go materiałów. Materiały odpowiadają przyjętej koncepcji programowej i stanowią ilustrację prezentowanych zjawisk i technologii. Projekt przewiduje zastosowanie aktywnych fasad: Pd –fotowoltaiczna, sch.-geologiczna, PN -wiatrowa. Wnętrz zostaną rozwiązane w oparciu o dobór materiałów naturalnych -beton, szkło, drewno.

3.4. Rozwiązania konstrukcyjne
Dla zapewnienia elastyczności przestrzeni wystawienniczej, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wysokości budynku, proponuje się zastosowanie konstrukcji, która pozwoli na redukcję ilości podpór przy zachowaniu niewielkiej wysokości elementów nośnych. Takie warunki spełnia system prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu sprężonego.

Podstawowa konstrukcja to siatka słupów, belek i rygli usztywnionych przez ściany tarczowe. Dla stropów nad piwnicą i nad parterem przyjęto siatkę 7,5m x 7,5m oraz 7,5m x 15,0m. Dach wsparty jest na słupach i belkach słupach w module 15,0m x 22,5m.

Przyjęto belki proste typu R z betonu sprężonego 70x29cm o rozpiętości 15m oraz płyty stropowe typu TTP z betonu sprężonego o przekroju żebrowym i gładkiej powierzchni dolnej o wysokości 65cm.

Należy podkreślić, że przyjęty system konstrukcji jest ważnym wyznacznikiem nowoczesnego charakteru budynku:
• współtworzy jego jednorodne przestrzenne wnętrze;
• jest oszczędny materiałowo -zatem odpowiada idei programowej Centrum;
• bezwładność termiczna konstrukcji pozwala utrzymać korzystny bilans energetyczny;
• system prefabrykacji zapewnia możliwość szybkiej realizacji inwestycji.

3.5. Rozwiązania obniżające koszty użytkowania obiektu

Jedną z podstawowych intencji projektowych jest zmniejszenie kosztów użytkowania obiektu. W ten sposób sam budynek i jego funkcjonowanie może stać się najlepszą prezentacją idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i życia w poszanowaniu praw natury i jej ograniczonych zasobów.

Środki zapewniające zmniejszenie kosztów użytkowania:
• Zmniejszenie kubatury budynku poprzez ukształtowanie dachu obiektu jako skośnej płaszczyzny wyznaczającej zmienną wysokość pomieszczeń.
• Dzięki prostej geometrycznej bryle architektonicznej ograniczono straty ciepła przez zminimalizowaniu powierzchni ścian zewnętrznych;
• Zastosowanie dachu zielonego o dużej bezwładności termicznej;
• Zastosowanie proporcjonalnie niewielkich powierzchni przeszkleń. Duże przeszklenia zastosowano wyłącznie w miejscach istotnych ze względu na powiązanie widokowe wnętrza budynku z jego otoczeniem tj. od strony zachodniej jako otwarcia w stronę Dworu, spichlerza i zamku w Chęcinach oraz od strony południowej jako łącznika z przestrzenią Parku Zdarzeń.
• Zastosowanie technologii wykorzystujących energię odnawialna (kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe dachu, pompy ciepła), które dają możliwość redukcji kosztów cieplej wody użytkowej i ogrzewania etc. oraz współtworzą program edukacyjny Centrum;
• zastosowanie zespołu pomp ciepła, współpracujących z gruntowym wymiennikiem jako dolnym źródłem ciepła;
• Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa z dwustopniowym odzyskiem ciepła, przewidująca wstępne ogrzanie powietrza świeżego czerpanego poprzez gruntowy wymiennik ciepła, dla ograniczenia zapotrzebowania ciepła w sezonie zimowym i zapewnienia redukcji kosztów chłodzenia powietrza nawiewanego w lecie;
• Zastosowanie odzysków ciepła z wentylacji (rekuperacja) i kanalizacji itp.
• Racjonalne ogrzewanie obiektu w oparciu o źródła np.: pompy ciepła, biomasa
• Zastosowanie ogniw (w tym fasad) fotowoltaicznych;
• Zastosowanie oświetlenia opartego o źródła energooszczędne (świetlówki oraz diody LED).
• W przypadku oparcia ogrzewania o gaz ziemny zastosowanie technologii kogeneracji;
• Postuluje się zastosowanie ponadstandardowych warstw ocieplających w celu osiągnięcia współczynnika przenikalności cieplnej E dla przegród zewnętrznych charakterystycznego dla budynków energooszczędnych.

3.7 Przewidywany koszt realizacji w granicach inwestycji wynosi 13 430 493zł. Projekt przewiduje szereg rozwiązań zapewniających zmniejszenie kosztów inwestycji:
• Zastosowanie konstrukcji prefabrykowanej;
• Zminimalizowanie podpiwniczenia budynku;
• Zastosowanie prostych technologii wykończenia wnętrz;
• Zastosowanie technologii dofinansowywanych przez Państwo i UE;

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl