Konkurs architektoniczny pt. „TWÓJ DOM – dialog z tradycją" na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego
I Nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna "AA" s.c.
Skład zespołu:
  • Andrzej Błażko  
  • Michał Dąbrowski  
  • Dorota Krupińska  
  • Magdalena Zawada  
  •  
  • Pracownia Architektoniczna "AA" s.c.  
  • 80-952 Gdańsk  
  • ul. Fiszera 14  
  • aa.pracownia@gmail.com 

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest „Projekt architektoniczno – budowlany” dla inwestycji pod nazwą
„Dom mieszkalny jednorodzinny z wolno stojącym budynkiem gospodarczym z częścią garażową”.

Przeznaczenie i program użytkowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Dom mieszkalny ( parter plus poddasze użytkowe) przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny (małżeństwo plus dwójka dzieci różnej płci).

Na parterze budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
- wiatrołap
- WC
- kuchnia
- pomieszczenie gospodarcze ( pralnia – suszarnia z węzłem cieplnym)
- łazienka dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej
- pokój gościnny dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej
- korytarz z klatką schodową na poddasze
- pokój dzienny z jadalnią

Na poddaszu budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
- sypialnia rodziców
- sypialnia syna
- sypialnia córki
- łazienka rodziców
- łazienka dzieci
- klatka schodowa
- komunikacja
- antresola nad pokojem dziennym
- pomieszczenie z centralką nawiewno – wywiewną wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Przeznaczenie i program użytkowy budynku gospodarczego z częścią garażową.
Budynek gospodarczy zawierać będzie następujące pomieszczenia:
- garaż na dwa samochody osobowe
- magazyn na sprzęt gospodarczy
W podcieniu budynku gospodarczego pomiędzy garażem a magazynem znajdować się będzie część rekreacyjna z grilem na węgiel drzewny oraz skład drewna do kominka.

Forma budynku mieszkalnego.
Projektuje się nie podpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma kondygnacjami nadziemnymi: kondygnacją parteru oraz kondygnacją poddasza użytkowego. Budynek na rzucie prostokąta, stosunek boków: 1- 1,83. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 45°, pokryty dachówką ceramiczną płaską w kolorze czerwonym – dachówka holenderka płaska E58 Ergoldsbacher. Ściany zewnętrzne wykończone pionowym deskowaniem (impregnowany modrzew). Cokół budynku – tynk cienkowarstwowy w kolorze betonu. Uproszczona – współczesna forma budynku jest nawiązaniem do tradycyjnej zabudowy wiejskiej występującej na terenach województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Funkcja budynku.
Dom mieszkalny jednorodzinny (parter plus poddasze użytkowe) przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny (małżeństwo plus dwójka dzieci różnej płci).

Na parterze budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
- wiatrołap
- WC
- kuchnia
- pomieszczenie gospodarcze ( pralnia – suszarnia z węzłem cieplnym)
- łazienka dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej
- pokój gościnny dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej
- korytarz z klatką schodową na poddasze
- pokój dzienny z jadalnią

Na poddaszu budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
- sypialnia rodziców
- sypialnia syna
- sypialnia córki
- łazienka rodziców
- łazienka dzieci
- klatka schodowa
- komunikacja
- antresola nad pokojem dziennym
- pomieszczenie z centralką nawiewno – wywiewną wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Parter budynku jest dostosowany do stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Nad dwukondygnacyjnym pokojem dziennym z jadalnią znajduje się antresola z biblioteką. Antresola dostępna jest z poziomu poddasza. Pokój dzienny z jadalnią zajmujący całą długość budynku, powiązany jest funkcjonalnie z pozostałymi pomieszczeniami znajdującymi się na poziomie parteru. W przestrzeni pokoju dziennego znajdują się przenikające się wzajemnie strefy: strefa jadalni (połączona funkcjonalnie z kuchnią), strefa rekreacyjna przy kominku oraz strefa wypoczynku (tv). Przedłużeniem pokoju dziennego na zewnątrz budynku jest taras łączący budynek mieszkalny z budynkiem gospodarczym. Poprzez przeszklenie pokoju dziennego na całej swej długości, wnętrze budynku naturalnie się łączy z przestrzenią zewnętrzną rekreacyjną. Na poziomie poddasza znajdują się trzy identyczne pod względem gabarytowym sypialnie (sypialnia rodziców oraz dwie sypialnie dzieci). Również dwie łazienki znajdujące się na poziomie poddasza są identyczne (jedna dostępna z pokoju rodziców, druga łazienka dla dzieci dostęp na z komunikacji. Antresola na poddaszu otwarta na dwukondygnacyjną przestrzeń pokoju dziennego na parterze jest elementem łączącym przestrzennie oba poziomy.

Forma budynku gospodarczego z częścią garażową.
Projektuje się nie podpiwniczony budynek gospodarczy z jedną kondygnacją nadziemną (parter plus otwarta więźba dachowa). Budynek na rzucie prostokąta, stosunek boków: 1- 1,94. Budynek w części środkowej podcieniowy. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 45°, pokryty dachówką ceramiczną płaską w kolorze czerwonym – dachówka holenderka płaska E58 Ergoldsbacher. Ściany zewnętrzne wykończone pionowym deskowaniem (nieimpregnowany modrzew). W podcieniu ściana wewnętrzna poprzeczna wykończona cegłą ceramiczną klinkierową w kolorze czerwonym. Cokół budynku – tynk cienkowarstwowy w kolorze betonu. Uproszczona – współczesna forma budynku jest nawiązaniem do tradycyjnej zabudowy wiejskiej występującej na terenach województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Funkcja budynku gospodarczego z częścią garażową.
Budynek garażowy składa się z trzech części:
- zamkniętego garażu na dwa samochody osobowe
- zamkniętego pomieszczenia magazynowego
- podcienia rekreacyjnego (miejsce na gril, skład drewna do kominka) pomiędzy garażem a
magazynem

Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku mieszkalnego.

Charakterystyka ogólna.

Budynek na rzucie prostokąta, układ konstrukcyjny dwutraktowy.
Dane o obiekcie:
- budynek dwukondygnacyjny (parter plus poddasze użytkowe) bez podpiwniczenia
- budynek dwukondygnacyjny (parter plus poddasze użytkowe) bez podpiwniczenia
- posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych
- ściany fundamentowe bloczki Silka E24S
- ściany nośne zewnętrzne bloczki Silka E24 (usztywnienie – słupy żelbetowe)
- ściana nośna wewnętrzna (usztywnienie – słupy żelbetowe)
- elementem konstrukcyjnym ściany południowo – zachodniej w poziomie kondygnacji parteru są słupki stalowe HEB 100
- strop pomiędzy kondygnacją parteru a kondygnacją poddasza – strop monolityczny żelbetowy gr.20cm
- płyta antresoli – płyta żelbetowa gr.15cm
- nadproża żelbetowe
- dach krokwiowy

Dane szczegółowe.
- Dach
Konstrukcję dachu (pokrycie dachu – dachówka ceramiczna) zaprojektowano jako krokwiową (10x20cm) – dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 100%. Płatew kalenicowa (14x14cm) podparta wewnętrzną ścianą konstrukcyjną gr.24 cm (bloczki Silka E24)

- Ściany nośne.
Wszystkie ściany nośne budynku zaprojektowano jako murowane gr.24 cm z bloczków Silka E24. Ściany usztywnione są słupami żelbetowymi 24x50cm (beton konstrukcyjny C20/25 stal zbrojeniowa AIIIN RB500W). Ściany fundamentowe gr.24cm budynku z bloczków Silka E24S. Wykończenie ścian, izolacja, okładzina zgodnie z projektem architektonicznym

- Strop nad parterem, podciągi, wieńce, płyta antresoli, zewnętrzne daszki – żelbetowe. Strop monolityczny żelbetowy gr.20cm, podciąg w osi „C”nad oknami parteru -24x115cm, wieńce – 24x25cm, płyta antresoli żelbetowa gr.15cm, zewnętrzne daszki - żelbetowe gr. 15-20cm. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500W.

- Nadproża.
Nadproża w budynku zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane na mokro

- Schody.
Jednobiegowe schody wewnętrzne zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe schody płytowe oparte ścianie fundamentowej oraz płycie stropowej. Grubości płyty biegu 15cm. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500W

- Fundamenty.
Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych na warstwie zagęszczonego podłoża gruntowego. Wysokość fundamentów 40cm, geometria zgodnie z rzutem ścian zewnętrznych oraz ściany wewnętrznej nośnej. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25) stal zbrojeniowa AIII RB500W. Pod fundamenty należy wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. Maksymalna głębokość posadowienia (dół chudego) betonu – 140cm poniżej poziomu terenu (maksymalny poziom przemarzania gruntu). Głębokość posadowienia należy uszczegółowić przy realizacji obiektu w konkretnym miejscu.

Konstrukcja budynku gospodarczego z częścią garażową.

Charakterystyka ogólna.


Budynek na rzucie prostokąta, układ konstrukcyjny jednotraktowy.
Dane o obiekcie:
- budynek jednokondygnacyjny (parter z otwartą więźbą dachową) bez podpiwniczenia
- posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych
- ściany fundamentowe -bloczki Silka E24S
- ściany nośne zewnętrzne - bloczki Silka E24 (usztywnienie – słupy żelbetowe)
- podciągi pomiędzy osiami „B” i „C” - zelbetowe
- nadproża żelbetowe
- dach dwuspadowy – konstrukcja nośna dźwigary drewniane

Dane szczegółowe.
- Dach
Konstrukcję dachu (pokrycie dachu – dachówka ceramiczna) zaprojektowano jako drewnianą dźwigarową (pas górny - 10x20cm, pas dolny -2 x 8cmx16cm, słupek 10x10cm). Dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 100%. Płatew kalenicowa (14x14cm) podparta jętkami.

- Ściany nośne.
Wszystkie ściany nośne budynku zaprojektowano jako murowane gr.24 cm z bloczków Silka E24. Ściany usztywnione są słupami żelbetowymi 24x38cm (beton konstrukcyjny C20/25 stal zbrojeniowa AIIIN RB500W).
Ściany fundamentowe gr.24cm budynku z bloczków Silka E24S..
Wykończenie ścian, izolacja, okładzina zgodnie z projektem architektonicznym

- Podciągi, wieńce– żelbetowe. Podciągi w osiach „B” i „C” -24x40cm, wieńce – 24x25cm. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500W.

- Nadproża.
Nadproża w budynku zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane na mokro

- Fundamenty.
Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych na warstwie zagęszczonego podłoża gruntowego. Wysokość fundamentów 40cm, geometria zgodnie z rzutem ścian zewnętrznych oraz ściany wewnętrznej nośnej. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25) stal zbrojeniowa AIII RB500W. Pod fundamenty należy wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. Maksymalna głębokość posadowienia (dół chudego) betonu – 140cm poniżej poziomu terenu (maksymalny poziom przemarzania gruntu). Głębokość posadowienia należy uszczegółowić przy realizacji obiektu w konkretnym miejscu.

Instalacje wewnętrzne budynku mieszkalnego.
Budynek wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne:
- w instalację elektryczną
- w instalację telefoniczną i komputerową
- w instalację odgromową i uziemiającą
- w instalację wody zimnej
- w instalację wody ciepłej i cyrkulacji
- w instalację kanalizacji sanitarnej
- w instalację c.o.
- w instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją
- instalację centralnego odkurzacza

Projekt przewiduje ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z pompy ciepła zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym. Ciepło uzyskuje się z gruntu za pomocą pompy ciepła (pompa typu glikol/woda; 3 odwierty pionowe na głębokość 75-100m).

Projekt zakłada:
- dodatkowe podgrzewanie ciepłej wody poprzez kolektory słoneczne umieszczone na południowo – zachodniej połaci dachowej
- dodatkowe dogrzewanie budynku poprzez rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka w pokoju dziennym (zaprojektowanego centralnie w stosunku do budynku).
- zminimalizowania energii potrzebnej do ogrzania budynku poprzez zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją).

Instalacje wewnętrzne budynku gospodarczego z częścią garażową.
Budynek wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne:
- w instalację elektryczną
- w instalację wodną ( złączki do węża w pomieszczeniu garażu oraz magazynie)
- instalację wewnętrznej kanalizacji deszczowej ( odprowadzenie ścieków z posadzki garażu do przyłącza kanalizacji deszczowej poprzez separator produktów ropopochodnych)

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Przeznaczenie obiektu.
Przedmiotem prac projektowych jest budowa wolnostojącego, nie podpiwniczonego budynku dwukondygnacyjnego (parter plus poddasze użytkowe) z wolnostojącym budynkiem gospodarczym z częścią garażową.

Lokalizacja.
Budynek mieszkalny z wolnostojącym budynkiem gospodarczym z częścią garażową przeznaczony jest do stosowania w zabudowie wiejskiej - południowe tereny Warmii oraz południowo i wschodnie tereny Mazur ( Województwo Warmińsko – Mazurskie). Oba budynki zlokalizowane są na jednej działce. Odległość pomiędzy budynkami – 305 cm (zgodnie z §273 p.1 odległość między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków – warunek spełniony). Drogą dojazdu pożarowego jest ulica, przy której zlokalizowana jest działka. Budynek mieszkalny jednorodzinny – kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV. Gęstość obciążenia ogniowego dla budynku gospodarczego (PM) - < 500MJ/m2. Budynek mieszkalny – odporność pożarowa „D”. Budynek gospodarczy z częścią garażową – odporność pożarowa „E” (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej).

Ustalenie klasy odporności pożarowej projektowanych elementów budynku.

Budynek mieszkalny.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, zaliczanym do kat. ZL-IV zagrożenia ludzi, w związku z postanowieniem § 209 ust.2 pkt 4 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W związku z tym budynek powinien spełniać wymagania klasy „D” odporności pożarowej. Poszczególne elementy budynku klasy „D” odporności pożarowej powinny spełniać następujące wymagania:
- główne elementy konstrukcyjne – słupy, podciągi, ściany konstrukcyjne – R30, nierozprzestrzeniające ogień;
- strop – REI30 i nierozprzestrzeniający ogień
- ściany zewnętrzne – EI30 i nierozprzestrzeniające ognia;
- ściany wewnętrzne – bez wymagań;
- konstrukcja nośna dachu – bez wymagań

Wszystkie elementy projektowanego budynku spełniają przedstawione wyżej wymagania. Wykonawca robót obowiązany jest posiadać wymagane aprobaty techniczne na wszystkie zastosowane elementy budowlane i materiał oraz wymagane certyfikaty.

Budynek gospodarczy z częścią garażową.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, zaliczanym do PM, w związku z postanowieniem § 209 ust.3 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W związku z tym budynek powinien spełniać wymagania klasy „E” odporności pożarowej. Dla klasy „E” odporności pożarowej nie ustala się odporności pożarowej elementów budynku.

Opis techniczny architektoniczno – budowlany.
Opis techniczny architektoniczno – budowlany budynku mieszkalnego.

Konstrukcja budynku mieszkalnego.
Charakterystyka ogólna.

Budynek na rzucie prostokąta, układ konstrukcyjny dwutraktowy.
Dane o obiekcie:
- budynek dwukondygnacyjny (parter plus poddasze użytkowe) bez podpiwniczenia
- posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych
- ściany fundamentowe bloczki Silka E24S
- ściany nośne zewnętrzne bloczki Silka E24 (usztywnienie – słupy żelbetowe)
- ściana nośna wewnętrzna (usztywnienie – słupy żelbetowe)
- elementem konstrukcyjnym ściany południowo – zachodniej w poziomie kondygnacji parteru są słupki stalowe HEB 100
- strop pomiędzy kondygnacją parteru a kondygnacją poddasza – strop monolityczny żelbetowy gr.20cm
- płyta antresoli – płyta żelbetowa gr.15cm
- nadproża żelbetowe
- dach krokwiowy

Dane szczegółowe.
- Dach
Konstrukcję dachu (pokrycie dachu – dachówka ceramiczna) zaprojektowano jako krokwiową (10x20cm) – dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 100%. Płatew kalenicowa (14x14cm) podparta wewnętrzną ścianą konstrukcyjną gr.24 cm (bloczki Silka E24). Drewno konstrukcyjne klasy K27 nasączane (zalecane: przez zanurzenie) środkami zabezpieczającymi drewno przed agresja biologiczną. Między elementami drewnianymi – betonowymi bądź ściennymi przekładki z grubej folii PCV lub papy.

- Ściany nośne.
Wszystkie ściany nośne budynku zaprojektowano jako murowane gr.24 cm z bloczków Silka E24. Ściany usztywnione są słupami żelbetowymi 24x50cm (beton konstrukcyjny C20/25 stal zbrojeniowa AIIIN RB500W). Ściany fundamentowe gr.24cm budynku z bloczków Silka E24S. Wykończenie ścian, izolacja, okładzina zgodnie z projektem architektonicznym

- Strop nad parterem, podciągi, wieńce, płyta antresoli, zewnętrzne daszki – żelbetowe. Strop monolityczny żelbetowy gr.20cm, podciąg w osi „C”nad oknami parteru -24x115cm, wieńce – 24x25cm, płyta antresoli żelbetowa gr.15cm, zewnętrzne daszki - żelbetowe gr. 15-20cm. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500W.

- Nadproża.
Nadproża w budynku zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane na mokro

- Schody.
Jednobiegowe schody wewnętrzne zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe schody płytowe oparte ścianie fundamentowej oraz płycie stropowej. Grubości płyty biegu 15cm. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500W

- Fundamenty.
Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych na warstwie zagęszczonego podłoża gruntowego. Wysokość fundamentów 40cm, geometria zgodnie z rzutem ścian zewnętrznych oraz ściany wewnętrznej nośnej. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25) stal zbrojeniowa AIII RB500W. Pod fundamenty należy wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. Głębokość posadowienia (dół chudego) betonu – 140cm poniżej poziomu terenu (maksymalny poziom przemarzania gruntu).

Konstrukcja budynku gospodarczego z częścią garażową.
Charakterystyka ogólna.

Budynek na rzucie prostokąta, układ konstrukcyjny jednotraktowy.
Dane o obiekcie:
- budynek jednokondygnacyjny (parter z otwartą więźbą dachową) bez podpiwniczenia
- posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych
- ściany fundamentowe -bloczki Silka E24S
- ściany nośne zewnętrzne - bloczki Silka E24 (usztywnienie – słupy żelbetowe)
- odciągi pomiędzy osiami „B” i „C” - zelbetowe
- nadproża żelbetowe
- dach dwuspadowy – konstrukcja nośna dźwigary drewniane

Dane szczegółowe.
- Dach
Konstrukcję dachu (pokrycie dachu – dachówka ceramiczna) zaprojektowano jako drewnianą dźwigarową (pas górny - 10x20cm, pas dolny -2 x 8cmx16cm, słupek 10x10cm). Dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych 100%. Płatew kalenicowa (14x14cm) podparta jętkami. Drewno konstrukcyjne klasy K27 nasączane (zalecane: przez zanurzenie) środkami zabezpieczającymi drewno przed agresja biologiczną. Między elementami drewnianymi – betonowymi bądź ściennymi przekładki z grubej folii PCV lub papy.

- Ściany nośne.
Wszystkie ściany nośne budynku zaprojektowano jako murowane gr.24 cm z bloczków Silka E24. Ściany usztywnione są słupami żelbetowymi 24x38cm (beton konstrukcyjny C20/25 stal zbrojeniowa AIIIN RB500W). Ściany fundamentowe gr.24cm budynku z bloczków Silka E24S..
Wykończenie ścian, izolacja, okładzina zgodnie z projektem architektonicznym

- Podciągi, wieńce– żelbetowe.
Podciągi w osiach „B” i „C” -24x40cm, wieńce – 24x25cm. Beton konstrukcyjny B20 (C20/25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500W.

- Nadproża.
Nadproża w budynku zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane na mokro

- Ścianki działowe.

Ściany działowe budynku mieszkalnego
Ścianki działowe zaprojektowano z bloczków Silka E8, Silka E12, Silka E15 (ściany sypialni na poddaszu).

Ściany działowe budynku gospodarczego z częścią garażową.
W budynku gospodarczy z częścią garażową nie występują ścianki działowe.

- Warstwy pionowe ścian zewnętrznych wraz z izolacjami termicznymi, przeciwwodnymi i przeciwwodnymi.
Zgodnie z częścią rysunkową projektu.

- Warstwy poziome wraz z izolacjami, termicznymi, akustycznymi, przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi.
Zgodnie z częścią rysunkową projektu.

- Posadzki.
Zgodnie z częścią rysunkową projektu.

- Wykończenia ścian wewnętrznych.

Budynek mieszkalny.
Ściany pomieszczeń suchych - szpachlować i malować farbami emulsyjnymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie – w kolorze białym. Pomieszczenia mokre (WC, łazienki, pomieszczenie gospodarcze) – zaizolować folią płynną a następnie wykończyć płytkami ceramicznymi na zaprawę klejową.

Budynek gospodarczy z częścią garażową.
Ściany pomieszczeń - szpachlować i malować farbami emulsyjnymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie – w kolorze białym. Cokoły pomieszczeń wykończyć płytkami klinkierowymi na zaprawę klejową.

- Sufity.

Sufity budynku mieszkalnego
Sufit pomieszczeń:
- korytarz parteru
- WC partru
- pomieszczenie gospodarcze parteru(pralnia, węzeł cieplny)
- łazienki na kondygnacji parteru oraz poddasza
- sypialnie od strony ulicy
wykonać jako podwieszony z płyt g-k. szpachlowany i malowany farbami emulsyjnymi – w kolorze białym.
Sufit nad pokojem dziennym z jadalnią (dwukondygnacyjna przestrzeń otwarta do konstrukcji dachowej) – konstrukcja dachu wykończona płytami g-k szpachlowanymi i malowanymi w kolorze białym

Wykończenie sufitów pozostałych pomieszczeń (sypialnia parteru oraz kuchnia) – tynk cem.-wap. kat IV malowany farbami emulsyjnymi – w kolorze białym.

- Sufity pomieszczeń budynku gospodarczego z częścią garażową.
Budynek gospodarczy z częścią garażową jest budynkiem jedno kondygnacyjnym z otwartą przestrzenią poddaszową. Wykończenie konstrukcji dachowej od strony wewnętrznej – deski modrzewiowe.

- Roboty ślusarskie.
Elementy stalowe występują jedynie w budynku mieszkalnym
Wszystkie elementy stalowe: balustrady schodów oraz antresoli wykonać jako stalowe z płaskowników 40x gr.6mm. Elementy stalowe miniować i malować proszkowo na kolor RAL 7015.

Wykończenia zewnętrzne.
Wykończenie zewnętrzne budynku mieszkalnego.

- Ściany.
Cokół budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie na kolor szary kładziony na warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatka z włókna szklanego. Ściany zewnętrzne wentylowane – okładzina zewnętrzna deski drewniane modrzewiowe w układzie pionowym na ruszcie drewnianym z drewna sosnowego. Deski okładzinowe łączyć z sobą na „pióro-wpust”. Deski elewacyjne wraz z podkonstrukcją drewnianą impregnować bezbarwnymi impregnatami do odporności ogniowej R30. W ścianach szczytowych - ażurowe przesuwne i stałe żaluzje drewniane w układzie pionowym. Deski elewacyjne wraz z podkonstrukcją drewnianą impregnować bezbarwnymi impregnatami do odporności ogniowej R30.

- Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka drzwiowa oraz okienna – drewniana w kolorze jasnego dębu.

- Dach budynku.
Dach pokryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym – dachówka holenderka płaska E58 Ergoldsbacher. Kominy, wszystkie opierzenia dachowe, rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej (Rheinzink Pro „szaroniebieska”) gr. 0.5mm.

- Daszki płaskie.
Daszki płaskie (od strony wejściowej oraz ogrodowej) wykończyć blachą tytanowo – cynkową patynowaną (Rheinzink Pro „szaroniebieska”) gr. 0.5mm. układaną na „rąbek stojący”.

- Parapety.
Parapety okienne wykończyć blachą tytanowo – cynkową patynowaną (Rheinzink Pro „szaroniebieska”) gr. 0.5mm.

Wykończenie zewnętrzne budynku gospodarczego z częścią garażową.
- Ściany.
Cokół budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie na kolor szary kładziony na warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatka z włókna szklanego. Ściany zewnętrzne (za wyjątkiem ściany w osi „C” wentylowane – okładzina zewnętrzna deski drewniane modrzewiowe w układzie pionowym na ruszcie drewnianym z drewna sosnowego. Deski okładzinowe łączyć z sobą na „pióro-wpust”. Ściana w osi „C” (części podcieniowej) obłożona cegłą ceramiczną klinkierową w kolorze czerwonym.

- Stolarka drzwiowa, okienna oraz brama garażowa.
Stolarka drzwiowa oraz okienna – drewniana w kolorze jasnego dębu. Segmentowa brama z rusztem stalowym obłożona od strony zewnętrznej deskowaniem z drewna modrzewiowego .

- Dach budynku.
Dach pokryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym – dachówka holenderka płaska E58 Ergoldsbacher. Kominy, wszystkie opierzenia dachowe, rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej (Rheinzink Pro „szaroniebieska”) gr. 0.5mm.

- Parapety.
Parapety okienne wykończyć blachą tytanowo – cynkową patynowaną (Rheinzink Pro „szaroniebieska”) gr. 0.5mm.


Uwaga ogólna.
Materiały użyte do wykonania budynku winny mieć aktualne aprobaty techniczne. Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych firm niż podanych w projekcie, pod warunkiem, że spełniają one parametry techniczne materiałów i urządzeń zaprojektowanych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl