Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
Wyróżnienie

<<< powrót
  • APA Markowski Architekci
Skład zespołu:
  • Michał Poziemski,  
  • Małgorzata Dembowska,  
  • Krzysztof Moskała,  
  • Przemysław Żukowski. 

Opinia o pracy:

Wyróżnienie przyznano za konsekwentne tworzenie klimatu kompozycji parkowej ze starannie zakomponowaną architekturą, eksponującą muzeum Wisły na zwieńczeniu cypla.OPIS KONCEPCJI

Obszar portu i Cypla Czerniakowskiego jest terenem intensywnie zadrzewionym i atrakcyjnym pod względem przyrodniczym. Celem projektu jest zachowanie parkowego charakteru miejsca i nadanie mu nowej jakości. Przeważającą część cypla przeznaczono na funkcje sportowe, które nie działają destrukcyjnie na istniejącą zieleń, a usługi towarzyszące terenom rekreacyjnym zostały umieszczone w mobilnych, pływających pawilonach. W okresie letnim pawilony cumują przy promenadzie pływającej na Wiśle, stanowiąc kontynuację bulwaru wiślanego. Basen portu w tym czasie oprócz swojej stałej funkcji stanowi również przestrzeń wykorzystywaną przez kajakarzy i wędkarzy. W okresie zimowym pawilony pływające skupione są w obszarze portu, ożywiając tym samym tereny cypla poza sezonem.

Od strony ulicy Czerniakowskiej skoncentrowano funkcje wymagające większej kubatury, będące barierą akustyczną dla terenów zieleni. Przebicia między budynkami tworzą otwarcia widokowe na przestrzeń cypla, przełamują monotonię i prowokują do wejścia w parkowe wnętrze. Charakterystycznym elementem tego wnętrza jest aleja łącząca tereny po obu stronach basenu portowego, będąca kontynuacją ciągu pieszego wzdłuż Osi Stanisławowskiej i bulwaru wiślanego.

Na zwieńczeniu cypla zaprojektowano Muzeum Wisły. Budynek ma być wyrazistym, rozpoznawalnym znakiem w przestrzeni, nadającym jej nową tożsamość. Swoim atrakcyjnym programem ma wzbogacić brzeg Wisły o dodatkową, atrakcyjną ofertę kulturalno-rozrywkową.

WSPARCIE LOKALNYCH AKTYWNOŚCI NA OBSZARZE CYPLA:

Teren Cypla Czerniakowskiego jest miejscem aktywności fundacji Ja Wisła, która zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalnością edukacyjną. Projekt zakłada kontynuację tych działań w przestrzeni bardziej nowoczesnej, ale równie kameralnej. Zachowuje rozwój działalności kina pod mostem („kino-most”) oraz przewiduje lepsze przystosowanie miejsca dawnej stoczniowej pochylni do organizacji koncertów na świeżym powietrzu. Imprezy taneczne organizowane w pobliżu pochylni zyskały zaplecze gastronomiczne w postaci pawilonu kawiarnianego, zintegrowanego z mostem dla pieszych, który może pełnić również funkcję tarasu. Miejsce to zostało dodatkowo wzbogacone o niewielki, leśny amfiteatr, który dopełnia funkcję kulturalną tego miejsca.

POWIĄZANIE Z OBSZARAMI SĄSIEDNIMI

Istotnym punktem koncepcji zagospodarowania Cypla Czerniakowskiego jest powiązanie terenu portu z obszarami znajdującymi się po przeciwnej stronie ulicy Czerniakowskiej, szczególnie na obszarze Osi Stanisławowskiej. Projekt zapewnia poszanowanie historycznego założenia osi zapewniając swobodne skomunikowanie wschodniej i zachodniej strony ulicy Czerniakowskiej przejściem podziemnym. Ukształtowane jest ono w taki sposób, aby zapewniało otwarcie widokowe w kierunku basenu portu i otaczającej go zieleni. Zaczynając od strony Kanału Piaseczyńskiego, zejście do przejścia podziemnego odbywa się po łagodnych schodach terenowych i prowadzi bezpośrednio na plac, obniżony do poziomu -1, schodzący stopniowo do wody.

Przy skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej z ulicą Łazienkowską i Zaruskiego, obsługującą teren cypla wystarczające jest skomunikowanie obszaru portu z okolicami Stadionu Legii naziemnym przejściem dla pieszych.

W pobliżu Osi Saperów zakłada się modernizację istniejącego przejścia podziemnego, łączącego Cypel Czerniakowski z pobliskim parkiem kulturowym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl