Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie
Projekt Konkursowy

<<< powrót
  • Usługi Projektowe Maciej Krasowski oraz Karol Nieradka, Maciej Mackiewicz
Skład zespołu:
  • arch. Karol Nieradka  
  • arch. Maciej Mackiewicz  
  •  
  •  
  •  
  • Usługi Projektowe Maciej Krasowski  
  • ul. Boczna 4/3, 74-320 Barlinek  
  • tel: 693 969 535, up_krasowski@tlen.pl 

1. SYTUACJA URBANISTYCZNA

Zakres opracowania konkursowego obejmuje teren, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych dla miasta miejsc turystycznych takich jak Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, katedra czy odbudowywane Stare Miasto. Miejsca te są oddzielone od siebie poprzez intensywny ciąg komunikacyjny jakim jest Trasa Zamkowa. Projekt stara się zminimalizować skutki podziału tej części miasta przez zaproponowanie nowego dojścia do ulicy Małopolskiej od strony Zamku pod Trasą Zamkową. Proponuje się intensywniejsze wykorzystanie istniejącego w tym miejscu parkingu dla celów obsługi turystów oraz osób korzystających z sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych.

2. USYTUOWANIE NA DZIAŁCE

Projektowany budynek lokalizuje się w południowej części działki, pozostawiając plac przed budynkiem. Takie usytuowanie wynika ze szczytowego charakteru elewacji szkoły oraz budynku sądu (patrz schemat oraz elewacja zachodnia) Pozwoliło to na odzyskanie placu jako przestrzeni publicznej wielokrotnie w przeszłości wykorzystywanej do organizacji wydarzeń kulturalnych (np. Festiwal Artystów Ulicy, Musica Genera). Do realizacji podobnych celów przeznacza się zagospodarowaną skarpę po stronie południowej budynku, gdzie również organizowano akcje artystyczne takie jak np. koncerty czy performance (organizator Teatr Kana, np. koncert zespołu Pogodno).

Przewiduje się pozostawienie istniejącego wjazdu na działkę jako dojazd do miejsc parkingowych (6 miejsc, w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

3. ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje likwidację istniejącego boiska na poziomie terenu przed szkołą. Rekompensuje się to nowym ogólnodostępnym boiskiem wielofunkcyjnym (20x40m) na dachu projektowanego budynku. W sali gimnastycznej zapewniono pełen wymagany program dla areny sportowej przystosowanej do organizacji zawodów rangi krajowej. Przewidziano widownię na około 200 miejsc siedzących, w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Widownia umożliwia dobrą obserwację zawodów na wszystkich sprzętach gimnastycznych. Zapewniono przewyżkę =12 cm, przy założeniu położenia oka na wysokości 1,25 m oraz punktu obserwacji F w połowie najbliższego sprzętu gimnastycznego (dół asekuracyjny) na wysokości 0,5m.

Budynek został tak zaprojektowany, aby zapewnić pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych zarówno do holu wejściowego jak i na poziom widowni, z poziomu terenu oraz budynku szkoły.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl