Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy budynku nr 3 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie o infrastrukturę sportową – halę sportową.
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch. Andrzej Bulanda  
 • arch. Włodzimierz Mucha  
 • arch. Jacek Chyrosz  
 • arch. Piotr Steckiewicz  
 •  
 • Współpraca:  
 • arch. Piotr Bujas  
 • arch. Daniel Martinez Garcia  
 • arch. Daniel Szulowski  
 •  
 • http://www.bimarch.pl 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Głównym założeniem projektowym jest realizacja infrastruktury sportowej spełniającej oczekiwania inwestora z założeniem minimalistycznych standardów, z zachowaniem ekonomii w rozwiązaniach funkcjonalnych, materiałowych i technicznych. Zespół budynków będzie się składał z trzech części powstałych w latach 1934, 1954 i 2011. Nowy budynek sali sportowej powstaje pod hasłem „funkcjonalizm, minimalizm, ekonomia, współczesność”.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sala gimnastyczna stanowi rozbudowę budynku Nr 3, lokalizacja i wielkość rozbudowy została utrzymana wg wytycznych zawartych w materiałach do projektowania. Budynek sali gimnastycznej będzie stanowił zamknięcie zespołu biurowo – sztabowego. Budynek zlokalizowano na rzędnej parteru budynku Nr 3. Pozostawiono wyjścia z budynku od strony północnej.

Do obsługi komunikacji wykorzystano istniejący układ dróg wewnętrznych i istniejące połączenie z drogą publiczną ul. Rakowiecka. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz autokarów będą zrealizowane w oparciu o istniejącą strukturę komunikacyjną. Przy budynku Nr 3 od strony wschodniej zaprojektowano dodatkową bramę dla celów gospodarczych i ewakuacyjnych. Likwiduje się drogę oraz plac od strony północnej budynku z pozostawieniem podjazdu do budynku Nr 3 dla potrzeb gastronomii.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Przyjęto założenie, że sala sportowa może być czynna niezależnie od godzin otwarcia budynku Nr 3. Trzy kondygnacje sali sportowej łączą się z budynkiem biurowym. W budynku Nr 3 adaptuje się pomieszczenia starej kotłowni. W budynku Nr 3 adaptowano pomieszczenie w poziomie parteru - na śmietnik. Pozostawiono wyjścia ewakuacyjne z budynku, a tym samym zmniejszono powierzchnię pokoi pozbawionych okien, na piętrach.

Osoby korzystające z sali sportowej, siłowni, sauny, gabinetu odnowy czy squosha przechodzą przez recepcję, w której dostają odpowiednie wyposażenie jak obuwie, ręcznik, płaszcz kąpielowy i przechodzą do przebieralni z natryskami a z tych ”czystą drogą” do poszczególnych usług.

Zaprojektowano szatnie: 68 szafek dla mężczyzn i 26 szafek dla kobiet (szafki dwupoziomowe).
Pomieszczenia techniczne dla wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano po dwóch stronach sali sportowej w poziomie piwnic i 1-go piętra. Rozprowadzanie powietrza odbywa się kanałami pionowymi i poziomymi pod sufitami.

Garaże dla dwóch samochodów znajdują się w poziomie parteru. Dla obsługi zespołu sali sportowej zaprojektowano na 1 piętrze dwa pokoje. Na 1 piętrze zaprojektowano galerię dla widzów z 36 fotelami. Salę sportową można przedzielić przegrodą pionową przystosowaną do gry w siatkówkę, kosza, tenis oraz inne gry. Jako funkcję dodatkową zaprojektowano przy saunie basen skinnerowy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl