Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
II Nagroda

<<< powrót
  • Tomasz Marek, Piotr Adamczewski, Krzysztof Koziorowski
Skład zespołu:

Kompozycja układu:

Główne założenia kompozycji kompleksu nawiązują do istniejącego historycznego założenia urbanistycznego byłych koszar wojskowych. Regularny układ równoległych brył budynków z dwuspadowym dachem kształtuje teren całego muzeum. Projekt przewiduje wpisanie projektowanej bryły w otoczenia. Forma bezpośrednio naśladuje zastany stan, projektuje się kolejne bryły budynków w układzie równoległym do siebie połączone ogrodzeniem wydzielającym intymne dziedzińce między budynkami:

- regularny układ budynków obozowych - byłych koszar wojskowych
- istniejący historyczny budynek mleczarni i rzeźni obozowej wpisujący się bryłą w istniejącą architekturę, przeznaczony do adaptacji na potrzeby COO- projektuje się przebudowę wnętrza budynku i przeszklenie dziedzińca wewnętrznego - wówczas staje się czytelna forma dwóch brył głównych podkreślonych wysuniętymi szczytami równoległych do siebie i połączonych dwoma łącznikami
- dostawienie kolejnych brył w układzie równoległym
- zamknięcie kompozycji poprzez ściany wydzielające dziedzińce

Układ umożliwia stworzenie małego założenia urbanistycznego z ciągami komunikacyjnymi i placami.

Projektuje się rozróżnienie nowych budynków od istniejących poprzez użycie rożnych materiałów elewacyjnych. Adaptowany budynek rzeźni projektuje się przywrócić do stanu pierwotnego w zewnętrznej formie elewacje zostaną oczyszczone z elementów wtórnych jak lukarny, nadbudówki, zostaną wprowadzone pierwotne okna połaciowe. Projektowane budynki wykończone zostaną blachą szarą lub płytami włókno-cementowymi szarymi na podobieństwo betonu architektonicznego z zewnętrzną siatką stalową pozwalającą na wprowadzenie bluszczu na elewacją i dach budynków, pozwoli to na wyraźne rozróżnienie pierwotnej tkanki architektonicznej od projektowanej, przy zachowaniu neutralnej zielone elewacji.

Ściany boczne założenia, osłonowe dla dziedzińców wewnętrznych wykonane z betonu architektonicznego z kształtowanymi elementami płaskorzeźbiarskimi plastycznymi. Istniejący budynek portierni adaptuje się i rozbudowuje o pawilon wejściowy z przejściem podziemnym. Wobec braku wiedzy na temat wyglądu pierwotnej elewacji projektuje się wykończenie elewacji płytami włókno-cementowymi na podobieństwo betonu architektonicznego, w centralnej części elewacji frontowej projektuje się szerokie przeszklenie systemowe akcentujące wejście. Ciąg pieszy prowadzący wzdłuż całego założenia optycznie jest zamknięty od południa widokiem pomnika zagłady, stojącego w sąsiedztwie krematorium na terenie projektowanego miejsca pamięci. Założeniem projektu jest wprowadzenie strefy ochronnej krematorium i potraktowanie tej przestrzeni ze szczególną troską o walory wizualne sprzyjające kontemplacji i skupieniu.

Kolorystyka i materiały:
Projektuje się wykonanie założenia w kolorach szarych stonowanych z przewagą materiałów naturalnych, o wyrazistej fakturze, bez użycia elementów dekoracyjnych:
Preferowane materiały użyte na zewnątrz budynków:
beton, siatka stalowa ciemna (oczko prostokątne) i forma dominująca - zieleń pnąca (bluszcz),
Posadzka:
Płyty betonowe prefabrykowane z odciśniętymi formami plastycznymi (płaskorzeźbiarskimi), żwir czarny, kamienie białe o wyrazistych kształtach, stal korteńska (płyty na placach z wyraziście zarysowaną formą symboliczną).

Funkcja:

COO zaprojektowano w sposób umożliwiający bezkolizyjne i niezależne funkcjonowanie wszystkich części obiektu, poszczególne elementy kompozycji zostały spięte przez system dziedzińców zamkniętych ścianami, zapewniającymi intymność i możliwość skupienia. Dziedzińce pełniące funkcję placów zgromadzeń i komunikacyjną pomiędzy poszczególnymi częściami kompleksu są wyposażone w małą architekturę o funkcji informacyjnej i edukacyjnej.

Adaptowany budynek rzeźni na główne centrum COO zawiera strefę przyjęć z poczekalniami, kasami, sanitariatami dla odwiedzających, piętro przeznaczone jest na cele biurowe COO.

Projektowany budynek przy pierwszym dziedzińcu w parterze zawiera funkcję księgarni i drobnych usług. Projektowany budynek przy drugim dziedzińcu w parterze zawiera funkcję kafeterii. Oba budynki są połączone łącznikiem stanowiącym wejście do hotelu dla wolontariuszy. Poziom piętra obu budynków zajmują pokoje hotelowe, funkcja biurowa znajduje się w łączniku.

Projektowany budynek przy dziedzińcu dostawczym stanowi bazę transportową z garażami dla autobusów muzeum i stanowiskiem napraw wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi skupionymi wokół atrium.

Budynek portierni adaptowany na potrzeby firmy wypożyczającej słuchawki został rozbudowany o pawilon wejściowy na teren muzeum.


Projekt zakłada umożliwienie zwiedzania muzeum w formie jak najbardziej bezpiecznej i intymnej. Służyć temu ma rozdzielenie komunikacji kołowej od pieszej – perony dla autobusów odwiedzających są wydzielone zielenią izolacyjną i prowadzą bezpośrednio do ciągu komunikacyjnego osłoniętego przez ściany betonowe z elementami plastycznymi, parkingi dla odwiedzających indywidualnie także mają wydzielone pasma ruchu pieszego ze szpalerami drzew (klonów kształtowanych) prowadzącymi bezpośrednio na place wewnętrzne lub wspomniany ciąg. Wejście na teren muzeum projektuje się przejściem podziemnym pod ulicą Więźniów Oświęcimia. Odwiedzający prowadzeni są ciągiem pieszym do budynku wystawy wstępnej.

Etapowanie:

Przewiduje się realizację projektu w trzech etapach. W pierwszym zakłada się adaptację budynku rzeźni i portierni, powstanie przejścia podziemnego, realizację piwnic i parterowej części pierwszego modułu i realizację parkingów na terenie byłej bazy PKSiS. Na tym etapie przewidziane jest wykorzystanie istniejącej kotłowni na gaz płynny.

Drugi etap przewiduje realizację ciągu pieszego wraz z elementami małej architektury na terenie muzeum prowadzącego do budynku wystawy wstępnej oraz budowę hotelu, którego jedno ze skrzydeł znajdzie się nad modułem powstałym w pierwszym etapie. Centrum Obsługi odwiedzających otrzyma wówczas kafeterię i projektowaną bazę transportową z towarzyszącymi pomieszczeniami.

Trzeci etap zakłada realizację miejsca pamięci wraz z pomnikiem zagłady.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl