Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Usługi Projektowe Maciej Krasowski
Skład zespołu:
  • Maciej Krasowski  
  • Katarzyna Krasowska  
  • Ksawery Czyński  
  •  
  • Usługi Projektowe Maciej Krasowski  
  • ul.Boczna 4/3, 74-320 Barlinek  
  • tel: 693969535 up_krasowski@tlen.pl 

Idea projektu

Podstawowym założeniem koncepcji było uproszczenie i redukcja istniejącego układu komunikacyjnego na rzecz zwiększenia powierzchni przestrzeni publicznej Placu. Istotna była również odpowiednia integracja całego wnętrza urbanistycznego: części centralnej z kościołem, (która jest obecnie słabo dostępna) z tętniącym życiem otoczeniem.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Plac Trzech Krzyży jest jednym z reprezentacyjnych placów Warszawy. Plac zlokalizowany jest w Śródmieściu, usytuowany w ciągu Traktu Królewskiego, u zbiegu Alej Ujazdowskich, Nowego Światu, Książęcej, Brackiej, Żurawiej, Hożej, Mokotowskiej i Wiejskiej.
Centralnym punktem placu jest kościół św. Aleksandra, wokół którego odbywa się komunikacja kołowa. Ruch okrężny odcina środkową część placu od otaczających go modnych klubów, efektownych iluminowanych XIX-wiecznych kamienic i nowoczesnego biurowca Holland Park.

Projektowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Przeprojektowanie istniejącego układu komunikacji kołowej pozwoliło zwiększyć powierzchnię placu wokół kościoła, sprawiając, że przestał być on wyspą odgrodzoną z każdej strony ruchliwymi ulicami, a stał się przestrzenią swobodnie otwartą od strony wschodniej.
Przyjęty kształt placu ma na celu wyeksponowanie trzech obiektów: Kościoła św. Aleksandra, instytutu Głuchoniemych oraz pomnika Jana Nepomucena. W/w elementy kompozycyjne tworzą trójkąt, którego środek ciężkości został podkreślony poprzez obniżenie terenu i stworzenie niecki, która wskazuje centrum placu. Daje również efekt polegający na optycznym powiększeniu i podwyższeniu budynków znajdujących się dookoła, korzystnie podkreślając ich walory.

Do Placu wprowadza nas od strony centrum miasta (poprzez ulice Bracką i Żurawią) „zielony” przedsionek, skwer, który stanowi idealne miejsce odpoczynku w sercu tętniącej życiem Warszawy. Przedsionek ma stać się zarówno miejscem spotkań, spożywania posiłków jak i relaksu wieczorem. Z kolei z przeciwległej strony (od południa – z Alej Ujazdowskich i ulicy Mokotowskiej) do środka placu wprowadza nas delikatne obniżenie terenu o spadku nieprzekraczającym 4%, natomiast od strony Instytutu Głuchoniemych schody terenowe. Pod powierzchnią Placu zaprojektowano dwupoziomowy parking podziemny z wjazdem od ulicy Wiejskiej. Zadaszenie nad wjazdem tworzy „widownię”, z której roztacza się widok na całe wnętrze Placu. Jego forma przypomina schody i składa się z szeregu wznoszących się siedzisk. Ponadto pozwala na subtelne wkomponowanie-ukrycie niewielkiej kawiarni, znajdującej się obok zjazdu do parkingu podziemnego.

Przyjęta aranżacja Placu pozwala na jego swobodne wykorzystanie na potrzeby rożnych imprez i uroczystości. Duża otwarta część centralna daje możliwość gromadzenia się ludzi, podczas mszy, koncertów, czy manifestacji.

Układ komunikacyjny

Powierzchnia traktów komunikacyjnych została istotnie ograniczona. W części centralnej pasy ruchu na osi Alei Ujazdowskich i Nowego Świata w obu kierunkach zostały połączone i skupione po zachodniej stronie kościoła św. Aleksandra.
Dojazd do placu z ulic Brackiej oraz Żurawiej został połączony i prowadzi wzdłuż północnej pierzei placu. Założono również, że ulice Bracka oraz Mokotowska będą jednokierunkowe. Ulica Wiejska łączy się z placem tuż przy jego południowej pierzei.
Zakłada się również likwidację pętli autobusowej oraz lokalizację dwóch przystanków autobusowych (w stronę południową – nieopodal wejścia do budynku Ministerstwa Gospodarki, w stronę północną – przy wlocie Alei Ujazdowskiej)

Miejsca parkingowe

Projektuje się 292 miejsc parkingowych w tym na poziomie -1: 142 (w tym 9 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych), oraz 150 miejsc parkingowych na poziomie -2 (w tym 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych).W tej liczbie miejsc przewiduje się 12 stanowisk do ładowania silników elektrycznych.

Ukształtowanie terenów zielonych

Tereny zielone zostały zaprojektowane tak, aby podkreślić projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny Placu. Na teren Placu wprowadzają nas „korytarze zielone” szpalery drzew wysokich i średniowysokich, które tworzą naturalne alejki spacerowe.
Skwer po stronie północno-zachodniej wypełnia zieleń niska i krzewy ozdobne mające na celu stworzenie parku w centrum miasta - miejsca relaksu dla zmęczonych dniem pracy mieszkańców stolicy.
Proponuje się następujące gatunki drzew alejowych: Brillantissimum Acer pseudoplatanus (klon jawor), Acer platanoides 'Globosum' (klon zwyczajny), Red Sunset Acer rubrum (klon czerwony) oraz krzewy: Cotinus coggygria Royal Purple (perukowiec podolski royal purple) .

Rozwiązania techniczne i materiałowe.

- nawierzchnia placu:
Projektuje się z granitu strzegomskiego, który ma materiałowo nawiązywać do przestrzeni Traktu Królewskiego.

schody terenowe znajdujące się na placu:
zaprojektowane zostały z betonu architektonicznego.

ławki:
Wykonane z betonu architektonicznego (szkic-koncepcyjny – wizualizacja formy ławki przedstawiona na planszy nr 3).

widownia:
Wykończona została drewnem gatunku Afromozja. Drewno tego gatunku ma barwę żółto-brązową. Z czasem, pod wpływem ekspozycji słońca, zmienia kolor na ciemnobrązowy. Gatunek bardzo odporny na zmiany stopnia wilgotności powietrza oraz wahania temperatury. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych. Ma bardzo niewielką nasiąkliwość. Afromozja jest drewnem ciężkim, twardym i wytrzymałym.

modele osłon śmietnikowych, donic oraz osłony drzew:
Zostały wybrane z katalogu mebli miejskich miasta stołecznego Warszawy.

oświetlenie:
W projekcie zachowuje się latarnie pastorałki, jednak zmienia się ich lokalizację. Proponuje się ustawienie ich wzdłuż zachodniej krawędzi głównej drogi przechodzącej przez plac. Mają one pełnić funkcję oświetlenia ulicznego. Na powierzchni placu zaprojektowano również wbudowane w posadzkę (diody LED), oświetlenie o ciepłej barwie w godzinach wieczornych będzie ono tworzyć kameralny nastrój na placu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl