Ogólnopolski otwarty konkurs urbanistyczno- architektoniczny Nowe Orłowo
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Usługi Projektowe Maciej Krasowski
Skład zespołu:
  • Krasowski Maciej  
  • Czyński Ksawery  
  • Krasowska Katarzyna  
  • Tarkowska Karolina  
  • Kochański Paweł  
  • Łapka Marcin  
  • Tarkowska Karolina  

Idea.

Teren inwestycji znajduje się w jednej z najatrakcyjniej położonych części Gdyni. Bliskość morza, terenów zielonych, jak i głównej arterii komunikacyjnej miasta są jego niewątpliwymi atutami. Z drugiej strony Aleja Zwycięstwa jest raczej uciążliwym ciągiem komunikacyjnym ze względu na duże natężenie ruchu i stanowi element, który w pewien sposób narusza spokojny charakter dzielnicy. Ze względu na brak bezpośredniego połączenia kołowego z Aleją Zwycięstwa oraz zlokalizowanie na działce przylegającej do tej ulicy budynków o funkcji biurowo-usługowej stworzono granicę pomiędzy ruchliwą ulicą a osiedlem.

Starano się jednak uniknąć stworzenia z tych elementów bariery, która mogłaby przytłaczać i separować, ale raczej wykorzystania ich jako swoistego buforu. Zaproponowano dlatego plac o charakterze miejskim pomiędzy ruchliwą Aleją Zwycięstwa a projektowanym założeniem. Rozszczelnienie pierzei za pomocą „klina” placu tworzy bramę stanowiącą otwarcie głównego ciągu komunikacji pieszej założenia. Wytworzenie ciągu miało na celu uniknięcie stworzenia zamkniętego i martwego osiedla a raczej wytworzenie tkanki osiedla zintegrowanej i „żyjącej” z miastem przy jednoczesnym wyłączeniu tej strefy z ruchu kołowego.

Zabudowa otaczająca ma kameralny i willowy charakter,do którego postanowiono odnieść się w projekcie. Tworząc układ urbanistyczny wprowadzono podstawowy moduł odpowiadający skalą budownictwu jednorodzinnemu. Z jego pomocą wytworzono siatkę, którą ułożono na terenie i dostosowano do kierunków układu komunikacyjnego zadanego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Budynki projektowano poprzez modyfikację i powielanie wyjściowego elementu. Dzięki temu zabiegowi uzyskano formę współgrającą z otoczeniem. Dodatkowo starano się uzyskać płynne przejście i efekt stopniowego zanikania charakteru miejskiego w miarę oddalania się od Alei Zwycięstwa w kierunku wschodnim poprzez obniżanie wysokości oraz intensywności zabudowy. Kierując się tą samą zasadą, starano się zwiększać rangę terenów półprywatnych poprzez izolowanie ich od ciągów komunikacyjnych, czego następstwem jest zaprojektowanie na terenie elementarnym 040 zabudowy o charakterze gniazdowym. Dzięki tak wytworzonym wnętrzom uzyskano kameralne zielone przestrzenie o wysokiej jakości i standardzie, zbliżonym do prywatnego ogrodu.

Zieleń.

Zgodnie z jednym z elementów idei projektu ilość zieleni zmienia się odwrotnie proporcjonalnie z intensywnością zabudowy. Najwięcej terenów zielonych występuje na terenie 040. Ponadto intensywnie obsadzone zostały ciągi komunikacyjne tak, by w upalne dni dawały schronienie przed słońcem. Istotnym założeniem zielonym jest główny wewnętrzny ciąg pieszy, wzdłuż którego zostały posadzone różne typy zieleni od zieleni niskiej i średniej w donicach, która przykrywa skarpy na których stoją budynki do zieleni wysokiej sprawiającej wrażenie dachu. W przestrzeniach półprywatnych zaproponowano zieleń średnią do 2,5m wysokości (tilia europea) o ograniczonych korzeniach co umożliwia sadzenie jej w donicach, by móc ustawić je na stropodachu zielonym przykrywającym kondygnacje podziemną. Zieleń niska na działce 040 podzielona została na pasma składające się z trzech rodzajów traw (festuca arundinacea, festuca brevipilia, festuca nigresceus), podobnie zostało to zaprojektowane na pozostałych terenach elementarnych. Na obszarze opracowania zachowana została zieleń cenna przyrodniczo oznaczona na inwentaryzacji zieleni numerami: 371(dąb szypułkowaty), 718,719 (klon pospolity), 1197 (brzoza brodawkowata).

Komunikacja.

Główna obsługa komunikacyjna odbywa się zgodnie z zapisami Planu Miejscowego łącząc ul. Orłowską ( z której zaplanowano główny wjazd na osiedle ) z ul. Spacerową w kierunku Północ-Południe. Dodatkowo przewidziano pieszojezdnię obsługującą budynki biurowo-usługowe, połączoną z główną drogą komunikacji kołowej poprzez pieszojezdnię stanowiącą jednocześnie krótki fragment deptaku. Pieszojezdnia, obsługująca teren 037 i 039, zakończona jest na południu zatoczką umożliwiającą zawracanie, wewnątrz której znajduje się zjazd do garażu podziemnego, natomiast w północnej części podłączona jest do istniejącej ulicy Spacerowej.

Zaprojektowano osiem zjazdów do parkingów podziemnych. Budynki biurowe na terenie 037 obsługują dwa zjazdy z projektowanej pieszojezdni, w tym południowy obsługuje dodatkowo parking podziemny dla terenu 039. Z tej samej pieszojezdni obsługiwany jest zjazd do parkingu pod terenem 038 i 041. Natomiast parkingi, pod terenem oznaczonym numerem 040, obsługiwane są wjazdami: z głównego ciągu komunikacji kołowej i z ulicy 099 KD-D 1/2.

Zaprojektowano tam 56 naziemnych miejsc parkingowych, umiejscowionych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Pozostałe miejsca znajdują się w parkingach podziemnych: 278 stanowisk.

Komunikacja kołowa, wraz z wjazdami do parkingów, została „wyrzucona” na zewnątrz obszarów półprywatnych tak, by uwolnić je od uciążliwego ruchu, pozostawiając jedynie przestrzeń na dojazdy awaryjne.

Teren o symbolu 037

W części zachodniej zaprojektowano cztery trzykondygnacyjne oraz dwa dwukondygnacyjne obiekty usługowo-biurowe. Trzy budynki ustawiono wzdłuż Alei Zwycięstwa. Jeden z nich, stojący przy skrzyżowaniu Alei Zwycięstwa z ul. Orłowską, odgięty został w taki sposób, by wytworzył się miejski plac będący przedpolem ciągu komunikacyjnego tak, by zwiększyć obszar, na którym znaleźć mogą się usługi oraz gastronomia a także maksymalnie oddalić je od ruchliwej ulicy. W ten sposób wytworzona pierzeja tworzy lej „wciągający” na projektowany ciąg spacerowy. W bryle budynku zaplanowano podwyższenie do czwartej kondygnacji, stanowiące dominantę wysokościową. Pełni ona również funkcję sygnatury podkreślającej miejsce dojazdu do osiedla. Pozostałe budynki zgrupowano w dwa zespoły, w obrębie których przewidziano zielone wnętrza.

Tereny o symbolach 038, 039, 041

Na tym terenie zaprojektowano trzy budynki trzykondygnacyjne w module pojedynczym oraz siedem budynków w module podwójnym rozsuniętym, trzy- i czterokondygnacyjnym, z łącznikiem. Moduł czterokondygnacyjny zlokalizowano po stronie zachodniej by uzyskać płynne przejście wysokościowe z wyższej zabudowy biurowej do niższej na obszarze 040.

Łącznie na tym obszarze zaplanowano 106 mieszkań. Budynki ułożone zostały wzdłuż głównego ciągu kołowego wachlarzowo, zielonymi tarasami zwróconymi w stronę morza. Przestrzenie półprywatne pomiędzy budynkami mają charakter bardziej dostępny, co jest zgodne z ideą zwiększania „prywatności” wnętrz w kierunku wschodnim.

Teren o symbolu 040

Na tym terenie zaprojektowano 105 budynków o jednakowym module pojedynczym oraz dwa budynki o module podwójnym, zawierających łącznie xx mieszkań. Na terenie tym zgodnie z głównym założeniem gęstość oraz intensywność zabudowy jest najmniejsza, dlatego zabudowa w większości oparta jest na module pojedynczym. Wraz z mniejszą gęstością zabudowy wzrasta ilość zieleni. Zabudowa ułożona jest w formie dwóch gniazd, oddzielonych ciągiem spacerowym. Wnętrza gniazd mają charakter niemal prywatny. Wszystkie te zabiegi mają wpływ na bardziej luksusowy i prestiżowy standard przestrzeni. W zagospodarowaniu przestrzeni półprywatnych wprowadzono podziały terenów zielonych i posadzek odzwierciedlające wachlarzowe kierunki odchodzące z zielonego placu, mając na celu ujednolicenie całego terenu. Przewidziano tereny przeznaczone na place zabaw dla dzieci i odpoczynku dla osób starszych. Całość urozmaicono wprowadzając płytkie zbiorniki wody oraz elementy małej architektury takie jak donice lub ławki.

Architektura.

Bryłę budynków mieszkalnych starano się tworzyć tak, by odpowiadała skalą zabudowie otaczającej. Uznano zasadę, że jakość życia i luksus wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do liczby sąsiadów, dlatego też zaprojektowano założenie bardziej przypominające zespół willi niż architekturę mieszkaniową. Stworzono trzy typy budynków mieszkalnych opartych na tym samym module przestrzennym, w efekcie czego powstały budynki założone na pojedynczym module, dwóch złączonych modułach oraz dwóch rozsuniętych modułach połączonych przeszklonym łącznikiem. Jednocześnie przy procesie projektowania pamiętano o modernistycznym charakterze Gdyni oraz o zasadzie tego nurtu - „form follows function”. W efekcie stworzono kubatury o jasnych, czytelnych elewacjach i nieskomplikowanej formie. Cofnięta, ostatnia kondygnacja nadaje bryle wrażenie lekkości i, poprzez wykorzystanie ciemniejszej elewacji, nieco odcina ją od kondygnacji niższych. Ułożenie zespołu względem stron świata pozwoliło na uzyskanie dużej ilości przeszkleń od strony południowej i zachodniej budynków oraz umieszczenie komunikacji po ich północnej bądź też wschodniej stronie. Projektując obrys lokali przewidziano możliwość ich strefowania w późniejszym etapie projektowym.

We wszystkich budynkach mieszkalnych przewidziano naziemne tarasy dla pierwszej kondygnacji, co wzmaga pożądany kameralny charakter założenia. Na budynkach stworzonych na dwóch rozsuniętych, spojonych jednym pionem komunikacyjnym modułach zaproponowano dostępne dla wszystkich mieszkańców danego budynku zielone dachy umieszczone na jednej z ich części. Pełnią one funkcję integrującą mieszkańców konkretnego budynku.

Bryłę budynków biurowo-usługowych projektowano w taki sposób, aby nie przytłaczały one części zabudowy mieszkaniowej, różniły się od niej, lecz nie stanowiły innego organizmu. W efekcie tego powstały budynki trzykondygnacyjne ulokowane od strony Alei Zwycięstwa zawierające w parterach podcienie, które mogą być doskonałym elementem dla przewidzianej tam funkcji handlowo-usługowej. Budynki te uzupełniają dwie niższe, dwukondygnacyjne kubatury z zielonymi dachami, które mogłyby stać się przestrzeniami będącymi odskoczniami, miejscami relaksu oraz integratorami dla osób pracujących w tychże budynkach. Dodatkowo między tymi budynkami wytwarzają się kameralne przestrzenie, na których również zlokalizowano małe, zielone założenia. W budynku mieszczącym się najbliżej skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Orłowskiej zlokalizowano dominantę wysokościową, mającą cztery kondygnacje. Element ten jest nadwieszony i całkowicie przeszklony, co nadaje mu lekkości.

Elementy wykończeniowe i elewacyjne.


Elementy zagospodarowania terenu:
Ścieżki, chodniki, dojścia, dojazdy wykonane z płyt betonowych oraz nawierzchni ekologicznych typu HanseGrand. Miejsca rekreacji i plac zabaw dla dzieci wykończone nawierzchnią gruntową. Dojazd przed zespołem usługowym z płyt betonowych

Ściany zewnętrzne:
Część mieszkalna:
- wykończenie ścian zewnętrznych:
- ściany warstwowe ocieplone wełną mineralną i wykończone tynkiem mineralnym

Część usługowa:
- wykończenie ścian zewnętrznych:
- ściany warstwowe ocieplone wełną mineralną i wykończone tynkiem mineralnym
- ściany kurtynowe przeszklone w systemie słupowo-ryglowym

Obróbki blacharskie i elementy wykończenia dachu
- pokrycie dachu w technologii dachu odwróconego wykończonego żwirem
-pokrycie dachu w technologii dachu odwróconego wykończonego

Balustrady balkonów:
- balustrady murowane
- balustrady wykonane ze stali nierdzewnej

Balustrady klatek schodowych:
- balustrady wykonane ze stali nierdzewnej

Stolarka okienna:
Część mieszkalna:
- okna drewniane mahoniowe, wyposażone w nawiewniki higrosterowane. Okna o obniżonym parapecie szklone szkłem bezpiecznym. Okna od strony południowej wyposażone w zewnętrzne, suwnicowe żaluzje przeciwsłoneczne wykonane z drewna mahoniowego.

Część mieszkalna – klatki schodowe:
- stolarka aluminiowa oparta na profilach ciepłych, szklenie szkłem bezpiecznym

Część usługowa:
- stolarka aluminiowa oparta na profilach ciepłych, szklenie szkłem bezpiecznymDostępność dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie projektowane budynki mają zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do klatek schodowych oraz lokali usługowych są dostępne bezpośrednio z poziomu terenu, a poszczególne kondygnacje budynków są osiągalne za pomocą wind przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl