Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu kulturalno-gastronomiczno-hotelowego w Dobrzeniu Wielkim
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Black&White Architecture
Skład zespołu:
  • Piotr Pawłowicz  
  • Radosław Żubrycki 

IDEA:

Krajobraz Śląska wypełnia leniwy horyzont. Domy, drzewa, małe nieba. Cisza i jedna linia horyzontu, która wydaje się nie mieć końca.

I w tym krajobrazie Chata, Łódź, Grodzisko… może to prehistoryczne grodzisko stojące tu już tysiące lat, a może stara łodź wikingów, którzy jakimś sposobem dopłyneli aż tutaj i utknęli na wieki.
Ten budynek otacza woda. Otacza, a może ochrania. Bo aby dostać sie do wnętrza, trzeba przejść przez most. Może odpłynie… może odleci… a może zniknie razem z wędrowcami i wynurzy się dopiero za sto kolejnych lat.

Warto tu przyjechać bo odczuwa się spokój. Spokój oderwania od krajobrazu, nierealność przebywania na jeziorze, którego nie ma. Godzinami siedząc w oknie można patrzeć na karasie błyszczące się w wodzie… tuż za oknem, ich też chyba nie ma.

Potem się wychodzi, wraca, opuszcza. I wtedy czuje się, że się wychodzi, wraca, opuszcza; przez ten most z powrotem do rzeczywistości.

OPIS OGÓLNY:

Pomysł na budynek to stworzenie prostej ale nieoczywistej formy posadowionej na wodzie ( w całkowitym kontraście do otoczenia, ale również, dla stworzenia niecodziennych warunków przebywania w budynku ). Budynek zbudowany z jednorodnej, drewnianej konstrukcji ma nawiązywać do budownictwa tradycyjnego, idei domu wiejskiego, wspólnej chaty. Wypełnienie przestrzeni między konstrukcyjnych taflami szkła, ma uwspółcześniać tradycje, budować więź między tym co było i co jest wartościowe, a tym co jest i co będzie i co również ma atrakcyjne wartości.

Niecodzienna konstrukcja wynika z idei założeń funkcjonalnych. Budynek został podzielony według przyjętych kryteriów regulaminu ale dzięki zastosowaniu konstrukcji z drewna klejonego wnętrze budynku może transformować do dowlonej formy i dowolnych podziałów, innych niż zakładane pierwotnie.
Budynek we wnętrzu jest jednopoziomowy ( funkcje główne ) dając bezpośredni dostęp do wszystkich pomieszczeń dla wszystkich użytkowników. Dzięki wyniesieniu poziomu parteru powyżej terenu, wzmaga się efekt przebywania ‘ na wyspie ‘ lub ‘ oderwaniu’ od otoczenia.

1. ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW STUDIALNYCH

Wprowadzenie silnej i gabarytowo nienaturalnej dla otoczenia formy nowego budynku ma niebagatelny wpływ na całe otoczenie. Mimo iż żadnego z budynków otaczających teren opracowania nie charakteryzuje silna forma architektoniczna, nie mniej cały układ, tworzy spokojny, leniwy krajobraz. Wprowadzenie nowej formy będzie zdecydowanym zaburzeniem istniejącego porządku ale zostało scharakteryzowane jako wartościowe.

Podstawą koncepcji opracowania terenów objętych zadaniem studialnym jest zmiana ich charakteru – ze spokojnego, leniwego mało uczęszczanego otoczenia, do miejsca chętnie odwiedzanego, pełnego życia, zabawy, miejsca spotkań – formy miejsca centralnego. Podstawą opracowania jest wprowadzenie zupełnie nowego elementu, którym jest woda. Nowy obiekt posadowiony na sztucznym jeziorze jest elementem wyjściowym do rozwinięcia tematu wody i aktywności z tym związanych. Proponuje się wprowadznie drugiego zbiornika, za ośrodkiem zdrowia o podobnych gabarytach. Oba zbiorniki są połączone niewielkim kanałem ciągnącym się wzdłuż drogi przejazdowej. Wprowadzenie proponowanego zagospodarowania nie tylko zmieni charakter terenu, ale również stanie się bodźcem do rozwoju i podniesienia jakości otoczenia, włącznie z istniejącymi budynkami. Woda ma służyć, nie tylko zmianie wizualnego odbioru miejsca, ale ma być przed wszystkim elementem aktywizującym. W lecie będzie to miejsce gdzie matki z dziećmi będą mogły karmić kaczki lub łabędzie, w zimie bedzie to naturalne lodowisko. Poza tym długość kanału jest wystarczająca do organizacji zawodów kajakowych lub innych podobnych aktywności. Całość terenu została wypełniona atrkacyjną zielenią wysoką i niską, która uzupełnia koncepcję wprowadzenia wody i tworzy nowe, nieoczywiste wrażenia w spokojnym, leniwym krajobrazie. Wzdłuż całego terenu zaprojektowano szeroki trakt, z częściowym zadaszeniem w postaci lekkiej pergoli tworząć rodzaj traktu spacerowego.

2. ZAGOSPODAROWANIE W GRANICACH TERENU OPRACOWANIA

Teren został podzielony na dwie części: frontową znajdującą się od ulicy, oraz dojazdową przylegającą do ośrodka zdrowia. Obie części są równoważne pod względem organizacji przestrzeni z założeniem jednak, że cała obsługa terenu znajduje się od strony dojazdowej ( parkingi, dojazdy gospodarcze, etc ), dzięki temu część frontowa, wolna od ruchu kołowego może być wykorzystana na organizację imprez plenerowych, otwartych spotkań, pikników, promocji.

Cały teren w granicach maksymalnych lini zabudowy został zamieniony w sztuczne jezioro otaczające nowy budynek. Pozostała część terenu jest przeznaczona pod trawniki. Zieleń wysoka zaprojektowana jest w części parkingowej, gdzie w założeniu ma stworzyć zielone ramy dla nowego budynku widzianego od frontu. Nie przewiduje się ogrodzenia ani żadnej formy zamykania terenu ( woda i ograniczony dostęp do budynku będą naturalnym i całkowicie wystarczajacym ograniczeniem i zabezpieczeniem ).

3. OPIS FUNKCJONALNY PROJEKTU

Pomysłem na budynek jest stworzenie takiej formy, która da najlepsze warunki do organizacji zadanych funkcji dzisiaj, ale również w przyszłości. To znaczy, że przewiduje się możliwą transformację funkcji, lub np. rozwój jednej z funkcji jako funkcji wiodącej. Projekt stworzony jest w sposób umożliwiający zmiany w organizacji wnętrza oraz rozwój istniejącego budynku, a przede wszystkim wykorzystanie dla organizacji spotkań, konferencji, promocji w sposób maksymalnie efektywny niekoniecznie dający się dzisiaj przewidzieć.

Budynek został podzielony według najprostszego możliwego schematu. Trzy części budynku mieszczą trzy wymagane funkcje. Funkcja konferencyjna i hotelowa są w częściach skrajnych, a funkcja gastronomiczna w środku. Zaprojektowano dwie strefy wejściowe ( Hol Główny ). Jedną między częścią konferencyjną i gastronomiczną, drugą między gastronomiczną i hotelową. Tworzy to układ w którym każda z części budynku może działać niezależnie, lub wszystkie mogą działać razem. Również skrajne funkcje mogą być nieczynne, a uruchomiona tylko gastronomiczna. Poza tym stworzenie dwóch Holi wejściowych daje możliwość organizacji dwóch niezależnych wydarzeń kulturalnych oraz sprawniejsze funkcjonowanie funkcji serwisowych.

Budynek został zaprojektowany jako jednopoziomowy dla funkcji podstawowych, to znaczy, że goście, uczestnicy spotkań przebywają tylko w granicach parteru budynku ( wyjątkiem są dodatkowe pokoje hotelowe położone na piętrze ). Podniesienie poziomu parteru powyżej terenu stworzyło możliwość ulokowania funkcji magazynowych oraz technicznych w przyziemiu ( poziom -1.25m ). Poziom ten ma niezależne wejścia od strony parkingu ( niewielkie rampy z poziomu terenu, dzięki czemu dojścia gospodarcze są całkowicie niezależne od dojść głównych dla gości ośrodka znajdujących się po obu stronach budynku. Kondygnacja przyziemia ma być również wykorzystywana jako funkcja serwisowa w przypadku dużych wydarzeń np. konferencji.

Istnienie windy technicznej w przestrzeni kuchni daje możliwość obsługi przestrzeni konferencynej lub hotelowej poprzez korytarz serwisowy w przyziemu, bez konieczności ingerowania w wydarzenia w holach głównych np. wystawy, spotkania promocyjne.

Ważnym udogodnieniem proponowanego systemu jest stworzenie dużej niezależności w kształtowaniu wnętrza. Zastosowanie więzarów z drewna klejonego tworzących całe zewnętrzne przekrycie ( ściany oraz dach ), daje możliwość swobodnej aranżacji ścian działowych.
Funkcje pomieszczeń mogą być dostosowywane do zmieniających się potrzeb, pomieszczenia powiększane lub pomniejszane, a wszystko bez konieczności dokonywania kosztownych zmian konstrukcyjnych. Ponadto proponowany budynek ma możliwości rozbudowy, tak w przestrzeni przyziemia ( funkcje techniczne ) jak również w przestrzeni poddasza, dla organizacji dodatkowej powierzchni gastronomicznej, warsztatowo-konferencyjnej lub hotelowej.

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Głównym motywem rozwiązań materiałowych ma być drewno. Najważniejszym elementem kształtującym formę i jakość budynku będzie konstrukcja z belek z drewna klejonego ( kolor jasny matowy ). Ściany szczytowe zewnętrzne wykonane w technologii tynków mineralnych ( białe ). Pozostałe elementy w tym elementy wanny zabezpieczającej budynek od wody wykonane z betonu ( matowe, szlifowane w częściach widocznych ).

Szklenia okienne szkłem strukturalnym niskoemisyjnym ( kolor zielonkawy ). Mocowanie do ram w oparciu o główne belki konstrukcyjne.

Ściany wewnętrzne wykonane w technologii bloczków gipsowych, wykończenie płyty regips ( malowanie, kolor biały).

Wybrane ściany wykończone w formie wewnętrznych płyt okładzinowych ( laminat drewnopodobny ).
Elementy balustrad wykonane w technologii szkła hartowanego.

We wnętrzu zastosowano system automatycznych żaluzji ( kolor drewnopodobny ).
Pozostałe elementy jak w regulaminie konkursu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl