Ogólnopolski otwarty konkurs urbanistyczno- architektoniczny Nowe Orłowo
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Black&White Architecture
Skład zespołu:
1.Myśl przewodnia projektu


Kształtowanie zespołów mieszkaniowych jest wyzwaniem, które od lat wypełnia czas architektom i urbanistom. Projektowanie miejsca, będącego przestrzenią życia, wypoczynku, hobby i wychowywania dzieci stawia zawsze podobnie trudne pytania, a odpowiedzi nigdy nie są łatwe.

Początek naszej pracy to szkice, studia nad elementami najważniejszymi: charakterem, intensywnością, atrakcyjnością. Każdy z nas wnosi własne pomysły i wyobrażenia, jakie miejsce chciałby stworzyć, a także w jakim miejscu chciałby mieszkać. Przedtawiona praca, nie jest idealna lub najlepsza, nie jest również całkowicie nasza, bo przecież każdy z nas coś już widział i mimowolnie powiela podświadome obrazy. Praca, którą przedstawiamy jest jednak według nas konstruktywną odpowiedzią na zadane nam pytanie, pytanie o to jak ma wyglądać Nowe Orłowo; zwłaszcza dzisiaj, w waruknach ekonomicznego priorytetu. To jest odpowiedź, a właściwie taka jest, bo przecież odpowiedzi będzie tak wiele, jak wielu jest architektów czy zespołów. I zdajemy sobie sprawę, że każda z nich może być równie atrakcyjna, zależnie od pryzmatu oceny.
Z przyjemnością prezentujemy naszą wersję: kompromis między agresywnym osiedlem o dużej intensywności, a spokojnym, podmiejskim zespołem zatopionym w zieleni. Z przyjemnością prezentujemy projekt Nowe Orłowo.

2.Kompozycja Urbanistyczna


Miejscowy plan zagospodarowania jasno wyznacza rysunek przyszłego osiedla. Maksymalne linie zabudowy ograniczają możliwość swobodnego projektowania, ale również narzucjają szkic, kierują w stronę wpisania się kontekst otoczenia, a przynajmniej ochrony jakości orłowa przez nienaturalnym dla tego terenu projektowaniem.

Nasza propozycja szanuje wyznaczone linie zabudowy ale dąży do stworzenia umownego podziału, między terenami przeznaczonymi pod zabudowę usługowo-biurową, a zabudowę mieszkaniową.

Stworzony przez nas plan zabudowy obejmuje powstanie zwartej formy budynków o zróżniocowanej wysokości wzdłuż głównej ulicy oraz bardziej swobodne ( niewielkie wille zatopione w zieleni ) ułożenie budynków wewnątrz terenu. Podstawowym założeiem projektu jest aby skala oraz intensywność zabudowy mieszkaniowej nie odbiegała znacząco o tej istniejącej obecnie w orłowie. Budynki mimo iż mają spełniać kryteria ekonomiczne, muszą być również odpowiednie dla zachowania komfortowego klimatu miejsca oraz terenów sąsiednich. Elementy handlowo-usługowo- biurowe mają wyznaczać strukturę ulic, a jednocześnie barierę dla ‘ochrony’ części mieszkaniowej.

3.Koncepcja zabudowy


Projekt zabudowy to kompromis, pomiędzy potencjalną intensywnością, a atrakcyjną, willową formą budynku charakterystyczną dla obszarów podmiejskich. Idee stanowi stworzenie formy, która poprzez modułową funkcjonalność środków wyrazu, oryginalność koncepcji architektonicznej oraz lekkość zabudowy nadmorskiej, pozwalałaby na łatwą powtarzalność w makroskali, ale także, unikanie schematów dzięki unikaniu oczywistości.

Propozycja podstawowej bryły zabudowy to blok o boku 20m x 20m ( większa willa ), złożony z czterech modułów funkcjonalnych na każdym piętrze, załamany w pionie poprzez odejmowanie kolejnych modułów na kolejnych kondygnacjach, z dachami zielonymi na ostatniej kondygnacji spełniajacymi rolę tarasów. Budynek jest zawsze sytuowany częścią niższą ku stronie południowej dzięki czemu bloki nie zacieniają się wzajemnie, a tarasy wystawione są w kierunku słońca.

Projekt budynku zakłada jeden moduł komunikacyjny w części środkowej ( winda , schody ), otoczony czterema powierzchniami ( 70 m2 każda ). Kształtowania podziałów zależy od koncepcji intensywności i może odbywać się tak w formule 4x70m2, jak również 8x 35m2 lub 4x50m2+4x28m2 . Parter budynku został przeznaczony na parking dla pojazdów oraz rowerów i jest wolny od funkcji mieszkalnej.
W przedstawionym projekcie wybrano do przedstawienia koncepcje o ograniczonej intensywności, gdzie wszystkie bloki mieszkalne mają podobną wysokość. Jednakże jednym z celów stworzenia powtarzalnej bryły jest możliwość jej łatwej indywidualizacji, tak poprzez zmiany kolorystyki czy materiałów, jak również poprzez ilość kondygnacji. Również układ funkcjonalny budynku daje możliwość swobodnej aranżacji, różnorodncyh koncepcji układu, ilości oraz intensywności tak mieszkań, jak powierzchni biurowych czy usługowych ( patrz Plansza nr 5 ).

4.Opis funkcjonalny projektowanego zespołu mieszkaniowo-usługowego


Głównym założeniem projektu jest stworzenie osiedla, gdzie budynki wyglądają jak trochę większe wille mieszkalne , które ‘toną’ w otczającej zieleni; miejsca w którym mieszkańcy mają przede wszystkim odpoczywać.

Przedstawiona koncepcja funkcjonalna osiedla zgodna jest z oczekiwaniami inwestora zawartymi w regulaminie konkursu. Tereny w sąsiedztwie ulicy głównej zostały przeznaczone na mix funkcji biurowych, usługowych i mieszkaniowych, pozostałe tereny na funkcje mieszkaniowe. Zgodnie również z sugestią stworzenia osobnego dojazdu do budynków biurowych, projekt wyznacza dwa wjazdy na teren od ulicy Orłowskiej. Pierwszy do kompleksu usługowo-biurowego, drugi do terenu osiedla mieszkaniowego. Oba tereny połączone są zagospodarowaniem terenu, przenikają się, a jedyne stworzone bariery to zieleń wysoka i niska, kształtująca baiery wizualne.

W stworzonym schemacie uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie nie lokowanie żadnych funkcji poza mieszkaniowymi w obrębie osiedla mieszkaniowego, stąd obsługa tego terenu: sklepiki, restauracje, lub nawet małe przedszkole, będzie zlokalizowana w części usługowo-handlowej. Ilość powierzchni oraz możliwość poszerzenia są wystarczające aby zaspokoić oczekiwania mieszkańców, stwarzając pełną obsugę projektowanego terenu.

5.Komunikacja kołowa i piesza


Projekt zakłada stworzenie na terenie przeznaczym do zagospodarowania jednej ulicy przejazdowej z ulicami bocznymi ( odnogami ). Komunikacja nie ma być ograniczona jedynie do samych mieszkańców, choć kształtowanie materiałowe ulic z innych materieriałów ma być sygnałem wzmagającym koncentrację i ostrożność kierowców.

Ulice wyznaczone są jako pasy jezdne z osobnymi pasami parkingowymi wzdłuż chodników. Mimo ograniczenia tym samym powierzchni zieleni, daje to możliwość swobodnego parkowania w miejscach tymczasowych tak dla mieszkańców, jak przede wszystkim dla gości.
Wdłuż ulic wyznaczono 2m chodniki z pasem rowerowym, które łączą się z dodatkowymi trkatami pieszymi przecinającymi osiedle we wszystkich kierunkach.

Parkingi dla mieszkańców rozwiązane są na dwa sposoby. Każdy blok posiada przestrzeń parteru przeznaczoną na prywatny parking ( max. 20 miejsc ), poza tym na terenie zlokalizowano parking podziemny ogólnodostępny dla mieszkańców( max. 500 miejsc ). Parking podziemny sytuowany jest w południowej części terenu dzieląc wille mieszkalne na te z wyjściami bezpośrednio z parkingów, oraz te położone dalej bez takiej obsługi. Projekt traktuje taki podział jako naturalną gradację na mieszkania z bezpośrednimi połączeniami z parkingiem, ale bez zieleni wysokiej oraz takie które nie stykają się parkingiem, ale będą otoczone intenstywną zielenią wysoką i niską ( lepsze, mniej agresywne miejsce do życia).

Galeria handlowo-usługowo-biurowa została wyposażona w parking naziemny ( max.120 miejsc ), z możliwością wykonania parkingu dwupoziomowego ( - 1.25 m) w części wewnętrznej, od strony osiedla mieszkaniowego ( max.250 miejsc – do decyzji inwestora w zależności o specyfikacji powierzchni ).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl