Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne
Skład zespołu:
  • architekt Wojciech Gęsiak  
  • architekt Piotr Jawornik  
  • architekt Łukasz Hebda  
  • architekt Anna Tłuczkiewicz  
  • architekt Katarzyna Kaźmierczak  
  • architekt Magda Starosta  
  • architekt wnętrz Andrzej Golc  
  •  
  • http://www.wgstudio.pl 

1. Koncepcja zagospodarowania terenu.

1.1. Rozplanowanie na działce
Teren przewidziany pod projektowany kompleks położony jest na północny wschód od centrum miasta. Działka leży na stoku południowym i południowo-zachodnim o przewyższeniu około 14 m (południowa granica działki- 46,0 m n.p.m., północno-wschodnia granica działki– 60,0 m n.p.m.)
Kompleks zlokalizowano w północnej części działki na wzgórzu otwierając go na południe i widok na miasto.

Takie usytuowanie kompleksu zapewnia mu również wspaniałą ekspozycję od strony miasta. Pomiędzy kompleksem i ulicą Rolną zaprojektowano otwarte tereny zielone w formie angielskiego parku krajobrazowego z małym zbiornikiem wodnym w miejscu istniejących cieków. Po wschodniej stronie działki na wysokości kompleksu usytuowano dwa korty tenisowe oraz budynek gospodarczo-techniczny.

1.2. Dojazdy i parking
Główne wejście na teren, wjazd na parkingi, jak również wjazd ścieżki rowerowej przewidziano od ul. Rolnej. Parkingi podzielono na dwie części. Parking dla części rekreacyjno-wodnej kompleksu zlokalizowano wzdłuż drogi dojazdowej po jej zachodniej stronie (250 miejsc). Parking dla hotelu zlokalizowano we wschodnim narożniku działki obok projektowanego hotelu (50 miejsc). Dojazd do pomieszczeń technicznych basenu i hotelu przewidziano od strony północno-wschodniej.

1.3. Wejście na teren
Wejście piesze na teren przewidziano od strony południowo-zachodniej wzdłuż drogi dojazdowej i parkingów. Plac przedwejściowy zaprojektowano od strony północno zachodniej z którego można wejść bezpośrednio do aquaparku oraz hotelu.

1.4. Ścieżki rowerowe
Projekt zagospodarowania przewiduje układ wewnętrznych ścieżek rowerowych na terenie inwestycji umożliwiających dojazd do projektowanych obiektów jak również przejażdżki rekreacyjne po terenach zielonych. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyć się z terenami zielonymi od strony wschodniej.
Przed budynkami zaprojektowano stojaki na rowery.

1.5 Zieleń
Przewiduje stworzenie kompozycji zieleni, integralnie związaną z układem przestrzennym kompleksu. Zieleń ma podkreślać podziały funkcjonalne całej przestrzeni. Układ kompozycyjny opiera się na przestrzennych murawach z pojedynczymi drzewami – soliterami przechodzącymi w bardziej zwarte zadrzewienie aż do przylegającego zespołu leśnego. Zadrzewienia i zakrzaczenia układają się pasmami wzdłuż ścieżek spacerowych i ścieżek rowerowych, bądź przechodzą w głąb powierzchni trawiastych polan, tworząc malownicze wnętrza o znacznych walorach krajobrazowych, fitoklimatycznych i zdrowotnych. Na obrzeżach wprowadzono zwarte zadrzewienia izolujące projektowaną przestrzeń od otoczenia, odznaczające się obok walorów plastycznych, znaczną odpornością na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Przewiduje się tu dęby czerwone, klony, lipy, brzozy, wierzby białe w odmianie zwisającej (Salix alba'Tristis) i buki (Fagus silvatica'Atropunicea). Nasadzenia zieleńców przy parkingach z krzewów okrywowych zimozielonych oraz odpornej na suszę akacji kulistej –(Robinia pseudoakacia) ‘Umbraculifera’. Skarpy obsadzono krzewami okrywowymi stabilizującymi grunt.

Ze względu na przeważający kierunek wiatrów od strony zachodniej zaproponowano osłonę przeciw wietrzną, z drzew różnych gatunków sadzonych w rozstawie 10 m, uzupełnionych krzewami spełniającymi rolę niższego piętra roślinności, sadzone w rozstawie 1 m. Przewiduje się wykorzystanie min. brzozy brodawkowatej, dębu beszypułkowego, dębu czerwonego, klonów lub lip. Warstwę podszytu zbudowana w oparciu o dereń biały, karaganę syberyjską, różę gęstokolczastą lub tarninę.

Trawniki planuje się wzbogacić o nasadzenia roślin cebulowych. W obrębie projektowanych zbiorników wodnych oraz wzdłuż brzegu projektowanego cieku założono kolekcję roślin wodnych i bagiennych (min. kosaćce, łączeń baldaszkowaty i inne). Ponadto wzdłuż wytyczonego „potoku” uwzględniono roślinność nawiązującą do tego typu środowiska np. wierzby białe w odmianie zwisającej, wiązy szypułkowe, kaliny koralowe, tawuły Menzesa.

W miejscach eksponowanych założono rabaty kwiatowe dające efekty plastyczne w ciągu całego sezonu wegetacyjnego (hosty, języczniki, irysy, liliowce, tawułki, foksy i inne).
Placyki wypoczynkowo-widokowe będą podkreślone poprzez zastosowanie obficie kwitnących wielobarwnych krzewów oraz zaakcentowane efektownymi drzewami.

Przewidywana struktura roślinności odznacza się trwałością, zapewnia korzystne warunki dla wypoczynku i klimatoterepii oraz posiada walory plastyczne, podkreślane barwą , światłem, zapachem i kształtem przy dość niskich nakładach inwestycyjnych i pielęgnacyjnych. Roślinność o najwyższych walorach estetycznych i ozdobnych, dającą największe walory plastyczne wprowadzono w miejscach najbardziej eksponowanych.

Tej bogatej szacie roślinnej towarzyszą płaszczyzny ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i placów z małą architekturą, oświetleniem wzbogacającym i uatrakcyjniającym dla użytkowników wszystkich grup wiekowych.

2. Koncepcja architektoniczna części wodno-rekreacyjnej.

Budynek pływalni jest zwartą bryłą, na rzucie prostokąta krytą krzywoliniowym dachem, rozprutym przeszklonym podłużnym świetlikiem. Od strony południowej hala basenu przez przeszkloną ścianę integruje się z basenami zewnętrznymi i zaprojektowanymi terenami rekreacyjnymi położonymi poniżej kompleksu. Przeszklony świetlik dachu oraz południowa fasada hali basenowej dają możliwość pełnej obserwacji krajobrazu zewnętrznego, a także umożliwiają bezpośredni dostęp naturalnego światła dla zażywania kąpieli słonecznych wewnątrz kompleksu. Podobnie od strony wejścia do kompleksu bryła została wzbogacona przeszklonym dwukondygnacyjnym holem głównym, który umożliwia obserwację krajobrazu od strony północnej.

Wzdłuż budynku i podjazdu od strony północnej oraz wzdłuż budynku i parkingu od strony zachodniej zaprojektowano zadaszenia zewnętrzne, by osłonić użytkowników przybywających lub opuszczających kompleks przed warunkami atmosferycznymi np.: śnieg, deszcz lub ostre słońce.
Od strony południowej zaprojektowano kompleks trzech zjeżdżalni o zróżnicowanych długościach z przeszkloną wieżą, z której będzie można podziwiać widok na panoramę miasta.

Od strony północnej przewidziano projektowany czterokondygnacyjny budynek hotelu.

Budynek pod względem funkcji dzieli się na dwie części: W części południowej znajdują się funkcje związane z basenem, a w części północnej znajdują się funkcje dodatkowe i obsługa basenu oraz budynek hotelu.

Całość funkcji basenowych zlokalizowano na parterze tj. halę basenową oraz hol wejściowy z kasami, szatnią, sklepikiem sportowym i toaletami ogólnodostępnymi. Na zachód od holu wejściowego zaprojektowano zespoły szatniowo- sanitarne basenu oraz pokój pomocy medycznej. W dalszej części skrzydła zachodniego przewidziano zespół odnowy biologicznej, który będzie posiadał niezależne wejście z zewnątrz, ale będzie również dostępny (w niektórych funkcjach) z części basenowej. Na wschód od holu wejściowego zaprojektowano pomieszczenia dla ratowników, zespół szatniowo - sanitarny dla zawodników, pomieszczenia dla trenerów i sędziów oraz część administracyjną z zespołem szatniowo sanitarnym dla personelu. W dalszej części skrzydła wschodniego przewidziano hol prowadzący do trybun przy basenie sportowym.

Na piętrze zaprojektowano bar – kawiarnię, który będzie dostępny zarówno od strony holu, jak i od strony hali basenowej (bar mokry na antresoli). Ponadto na piętrze zaprojektowano dużą salę konferencyjną z możliwością podziału na trzy mniejsze przy pomocy mobilnych ścianek akustycznych, restaurację z zapleczem kuchennym, zespół toalet ogólnodostępnych oraz pomieszczenie techniczne wentylatorni i klimatyzatorni.

Na poziomie piwnic zaprojektowano zespół pomieszczeń technicznych związanych z obsługą basenów jak również całego obiektu min.: stację uzdatniania wody wraz z niezbędnymi pomieszczeniami technologicznymi, węzeł cieplny, pomieszczenie przyłącza wody, rozdzielnię elektryczną.

Zaprojektowano halę basenową o wymiarach 80,3 x 36,5 m. Wysokość hali basenowej będzie zmienna, ze względu na krzywoliniowy dach. Minimalna wysokość hali pod dachem – 6,4 m. maksymalna wysokość hali - 14,4 m. W dachu hali basenowej wzdłuż osi podłużnej zaprojektowano przeszklony świetlik szerokości 12,0 m.

2.1 Hala basenowa.
W hali basenu zaprojektowano:
nieckę sportową o wym. 25 x 16 m i pow. lustra wody 400 m²
basen rekreacyjny wewnętrzny o pow. lustra wody 435 m² wyposażony w następujące atrakcje basenowe: - ławki masażu wodno-powietrznego,
- wodospad-ściana wody,
- bicze wodne,
- dziką rzekę ,
- grzybek,
- gejzery podwodne,
- masaż karku,
- masaż ścienny,
- sztuczną falę.
Dodatkowo nad basenem rekreacyjnym zaprojektowano dwie kładki umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy różnymi fragmentami plaży.
brodziki dla dzieci o pow. 34 m² wyposażony w następujące atrakcje basenowe:
- zjeżdżalnia rynnowa o długości 12 m.
- mini zjeżdżalnia dla najmłodszych (np.: typu słonik)
nieckę hamowni kompleksu trzech zjeżdżalni zewnętrznych o pow. lustra wody 74 m².
nieckę hamowni zjeżdżalni wewnętrznych o pow. lustra wody 31 m².
trzy wanny wewnętrzne z hydromasażem typu SPA o pow. lustra wody każda 3,3 m².
dwie wanny zewnętrzne z hydromasażem typu SPA o pow. lustra wody każda 3,3 m².
trzy zjeżdżalnie rurowe zewnętrzne o długościach: 45 m, 86 m, 115 m.
wewnętrzną zjeżdżalnię rynnową czterotorową o długości 10 m.
plażę wewnętrzną z miejscami na leżaki i zielenią.
bar mokry na antresoli hali basenowej.
bar mokry na poziomie plaży basenowej w płd – zach narożniku hali. Ten bar będzie sezonowo dostępny w okresie letnim z plaży zewnętrznej.
Pomiędzy niecką sportową, a częścią rekreacyjną zaprojektowano poszerzoną plażę o szerokości ~12,0m, która w czasie zawodów będzie służyć zawodnikom i trenerom.
We wschodniej części hali basenowej wzdłuż niecki sportowej zaprojektowano widownię z 323 miejscami siedzącymi, w tym 6 - 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do widowni wyłącznie z poziomu parteru.

2.2 Zewnętrzna część wodno – rekreacyjna.
W zewnętrznej części wodno rekreacyjnej zaprojektowano:
Basen rekreacyjny zewnętrzny o pow. lustra wody 256 m² (połączony z basenem rekreacyjnym wewnętrznym) wyposażony w następujące atrakcje basenowe:
- siedziska masażu wodno-powietrznego,
- hydromasaże,
- bicze wodne,
- gejzer wodny,
- grzybek.
plażę zewnętrzną (taras) wokół niecki zewnętrznej z miejscami na leżaki i zielenią.
Łąkę do leżakowania.

Łączna zaprojektowana powierzchnia lustra wody wynosi 1236,6 m², w tym: w część wewnętrzna 980,6 m², a część zewnętrzna 256 m².

2.3 Zespół odnowy biologicznej.
W skład zespołu odnowy biologicznej będą wchodzić: siłownia, sala fitness, kompleks saun, kompleks SPA, szatnie i łazienki dla klientów oraz zaplecze szatnio – sanitarno - socjalne dla personelu.
Kompleks saun będzie składał z 2 saun fińskich z basenem do zanurzania, 2 saun parowych z basenem do zanurzania, pokoju relaksacyjnego i 2 kabin solarium.
Kompleks SPA będzie składał z pokoju terapii świetlnej, basenu laseroterapii, pokoju inhalacji solankowych, pokoju kuracji błotnych, pokoju kuracji wodnych, pokoju masaży i pokoju relaksacyjnego.
Układ funkcjonalny kompleksu odnowy biologicznej został tak zaprojektowany, aby mogli z niego korzystać klienci będący w części basenowej, a także klienci przychodzący z zewnątrz wyłącznie do tej części obiektu. Ponadto zaprojektowano dostęp do tego kompleksu dla gości hotelowych, bez konieczności opuszczania budynku.

2.4 Przestrzeń technologiczna basenu.
Przestrzeń technologiczną basenu zaprojektowano na poziomie piwnic pod plażą hali basenu. Wokół niecek basenowych przewidziano przestrzenie techniczne umożliwiające prowadzenie rurociągów technologicznych oraz ich stały monitoring. Wejście do podbasenia zapewniają trzy klatki schodowe, jedna wewnętrzna i dwie zewnętrzne. W części technologicznej basenu zaprojektowano: stację uzdatniania wody, magazyny chemikaliów, zbiorniki wyrównawcze dla niecek basenowych, dyspozytornię.

2.5 Opis rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych.
Konstrukcję hali basenowej stanowią krzywoliniowe dźwigary z drewna klejonego o łącznej rozpiętości 93,75 m podparte w części środkowej dwoma pochyłymi słupami. Dźwigary w rozstawie co 6,0 m. W kierunku poprzecznym podparcie pokrycia stanowią płatwie z drewna klejonego w rozstawie 2,1 m.

Konstrukcja ścian i stropów pozostałej części budynku żelbetowa monolityczna.

Niecki basenów żelbetowe podniesione na słupkach z pełnym dostępem od spodu lub alternatywnie niecki basenów oraz elementy konstrukcyjne ścian bocznych niecek stalowe, zakotwione w płycie żelbetowej podniesionej na słupkach żelbetowych z pełnym dostępem od spodu. Rynny przelewowe basenów typu Zurich.

Na elewacjach zastosowano następujące materiały wykończeniowe: elewacyjne kształtki ceramiczne (elewacja ceramiczna wentylowana), płyty poliwęglanowe czterokomorowe o niskim współczynniku przenikania, drzwi, okna i fasady aluminiowe (szkło termoizolacyjne, bezpieczne z powłoką niskoemisyjną zabezpieczającą wnętrza przed promieniowaniem cieplnym), aluminiowe żaluzje elewacyjne. Pokrycie dachu membraną przeciwwodną z folii dachowej PCV.

3.Hotel.

Budynek hotelu zaprojektowano jako 4– kondygnacyjny niepodpiwniczony.
Na parterze zaprojektowano hol wejściowy z recepcją, pokój śniadań z zapleczem kuchennym, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia administracyjne z zapleczem socjalnym.
Na 1, 2 i 3 piętrze zaprojektowano pokoje hotelowe 1 i 2 osobowe z łazienkami. Łącznie na 3 kondygnacjach zaprojektowano 108 miejsc noclegowych.
Konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy. Stropy żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wypełniające murowane. Stropodach płaski kryty membraną przeciwwodną z folii dachowej PCV.
Elewacje budynku hotelu wykonane będą z materiałów zastosowanych na budynkach pływalni i hali sportowej: elewacyjne kształtki ceramiczne (elewacja ceramiczna wentylowana) oraz fasady aluminiowe.

4.Rozwiązania zmniejszające koszty użytkowania basenu.
Kompleks wodno-rekreacyjny zostanie zaprojektowany przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań, umożliwiających maksymalne ograniczenie zużycia mediów oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Koncepcja przewiduje także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Składają się na to:
- pompy ciepła w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła z powietrza wentylacyjnego wywiewanego i z wykorzystaniem go do podgrzania zewnętrznego powietrza nawiewanego;
- dachowe kolektory słoneczne wytwarzające energię do podgrzania wody;
- odzysk ciepła ze ścieków wód popłucznych (natryski) i wykorzystanie go do wstępnego podgrzewania wody zimnej;
- zabezpieczenie całorocznego basenu zewnętrznego ruchomym przykryciem, rozwijanym na noc w celu obniżenia strat ciepła;
- wykorzystanie wód opadowych do spłukiwania toalet oraz podlewania terenów zielonych;
- zastosowanie w zespołach sanitarnych wodooszczędnej armatury, sterowanej przyciskami czasowymi,
przyjęcie przy projektowaniu zmniejszonych współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynków w stosunku do wymaganych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
- zastosowanie energooszczędnych źródeł światła;
- wykonanie instalacji odzysku wody (kondensatu) z central wentylacyjnych i ponownego jej wykorzystania w instalacji wodociągowej;
- ogrzewanie podłogowe w całym obiekcie, zmniejszające zużycie energii cieplnej, podnoszące komfort termiczny użytkowników obiektu, przystosowane do wykorzystania ciepła z ciepłowni geotermalnej.
- Zminimalizowanie strat ciepła poprzez zastosowanie zwartych brył obiektów, a co za tym idzie minimalnej powierzchni ścian zewnętrznych.
- Również pompy ciepła byłyby rozwiązaniem bardzo korzystnie wpływającym na ekonomikę eksploatacji, niemniej ich realizacja podniesie koszty budowy.

5.Przystosowanie kompleksu dla osób niepełnosprawnych.
- Pochylnie zewnętrzne i bezkolizyjne wejście główne z poziomu terenu.
- Miejsca postojowe na parkingu przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Automatycznie otwierane drzwi frontowe.
- Zespoły szatniowo - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Windy wewnętrzne łączące wszystkie kondygnacje budynków
- Wydzielone miejsca na trybunach w pływalni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl