Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP47 w Szczecinie, oraz studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • DYRDA FIKUS ARCHITEKCI
  • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • arch. Marta Dyrda  
  • arch. Radosław Fikus  
  • arch. Antoni Hołowiński  
  • arch. Marcin Jagiełło  
  • arch. Jarosław Krysiak  
  •  
  • http://www.jk-a.pl 

IDEA

CHOROBA - KIKUT / Analiza stanu istniejącego szkoły wskazuje na jej wysoką wartość historyczno - architektoniczną. Jednocześnie wyraźnie zaznaczona jest dysharmonia i brak równowagi w układzie przestrzennym obiektu. Układ opiera się na centralnie umieszczonym głównym wejściu, które stanowi najwyższy osiowy element. Niestety zamierzony symetryczny układ szkoły zaburzony jest przez brak prawego skrzydła. Intuicyjnie wyczuwalną niekompletność próbowano uzupełnić w 1994 roku. Nieudolnie dobudowano salę gimnastyczną, której wymiary, proporcje, wykończenie w żaden sposób nie stanowią kontynuacji pierwotnej myśli architektonicznej. Powstał przestrzenny 'kikut', uniemożliwiający prawidłową rozbudowę szkoły, blokując jej dalszy rozwój.

PANACEUM - PROTEZA / Przedstawiona w poprzednim punkcie diagnoza wskazuje na konieczność radykalnych przekształceń 'kikuta'. Pierwszą decyzją projektową jest jego wyburzenie. Pozwoli to na wykreowanie brakującego elementu i przywróci pierwotny, symetryczny układ bryły przez powtórzenie wymiarów i proporcji lewego skrzydła. Dzięki tym działaniom wzbogacamy istniejący obiekt o pełną 'protezę', która stanie się zwornikiem łączącym nową halę sportową z zastaną modernistyczną strukturą.

WYNIK - REHABILITACJA / Zgodnie z warunkami konserwatora nowoprojektowana hala powinna zostać zlokalizowana z tyłu budynku istniejącej szkoły. Proponujemy połączenie 'protezy' z programem nowego obiektu. Pozwoli to na płynne przejście, połączenie w jeden organizm istniejącej szkoły i kompleksu sportowego. Wykorzystując nadarzającą się okazję związaną z omawianą inwestycją dokonamy 'rehabilitacji' istniejącej struktury.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Głównym założeniem projektowym spajającym teren opracowania jest ciągły, całościowy układ boisk uniwersalnych oraz traktów pieszych łączących wszystkie elementy zagospodarowania. Materiałem pokrywającym nawierzchnię będzie sportowy tartan. Proponowane zagospodarowanie terenu zachowuje układ podziału działek z ich niewielką korektą. Zmianie ulega przebieg drogi dojazdowej, która będzie się ciągnąć wzdłuż zachodnich granic terenu opracowania. Droga ta zakończona placem manewrowym (plac przed szkołą oraz boisko uniwersalne) będzie pełniła funkcje pożarowe. Przy zachowaniu szerokości nowego obiektu (szkoła oraz hala traktowane jako jeden budynek) do 60m nie wymagane jest prowadzenie drogi pożarowej wokoło wszystkich elewacji. Miejsca postojowe dla 40 pojazdów osobowych zlokalizowane zostaną wzdłuż drogi dojazdowej.

OBIEKT - UKŁAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Projektowany obiekt przyjmuje w rzucie kształt litery 'L', gdzie krótsza część stanowi omawianą wcześniej 'protezę', w jej wnętrzu: nowe wejście do szkoły z pełnym trzonem komunikacyjnym oraz sala audytoryjna na piętrze dla 200 osób. Dłuższa część mieści w sobie pełny program sali sportowej z pomieszczeniami obsługującymi. Obiekt jest zróżnicowany przestrzennie co wyraża się zmiennością wysokości poszczególnych części mających odzwierciedlenie w układzie funkcjonalnym. Wyższe są: sala audytoryjna, spiętrzone nad salą judo sala szkolna, oraz pomieszczenie mieszczące centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne nad salą gimnastyczną. Taki układ kształtowania bryły w bezpośredni sposób nawiązuje do istniejącej rozrzeźbionej szkoły. Otwiera kadry widokowe, nie przysłaniając jej
a jednocześnie poprzez kontrast materiałowy (bordowa cegła - biała blacha) podkreślając jej przestrzenne walory.

OBIEKT - ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE

Konstrukcję ścian, stropów, schodów,stopni trybun widowni, szachtów, dźwigów projektuje się jako żelbetową monolityczną. Konstrukcja przekrycia nad salami: gimnastyczną i szkolną stalowa kratownicowa, dźwigary w rozstawie co 6m. Posadowienie na ławach i płycie fundamentowej. / Elewacje pokryte płytami warstwowymi z wypełnieniem z wełny mineralnej wykończone blacha trapezową. Niezbędne doświetlenie uzyskane dzięki perforacji blachy trapezowej, za którą znajdzie się aluminiowa fasada szklana. Perforacja wykonana w układzie nawiązującym do rozstawu cegieł na elewacjach istniejącej szkoły. Ściany i stropy wewnątrz sal sportowych wykonane z surowego betonu z rysunkiem deskowań oraz z blachy trapezowej. Posadzka wewnętrznych przestrzeni wejściowych wykonana z tartanu jako kontynuacja zagospodarowania terenu. Elastyczna nawierzchnia posadzki przechodzi płynnie na konstrukcie obiektu w poziomie przyziemia. Reszta budynku w części areny pokryta jest posadzką sportową, w części komunikacji i funkcji towarzyszących zacieranym betonem pokrytym żywicami epoksydowymi. / Obiekt wyposażony będzie w niezbędne instalacje. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umieszczone zostaną w przestrzeni zlokalizowanej nad główna areną sportową.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl