Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie
I Nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa J.P. Woźny
Skład zespołu:
  • arch. Przemysław Woźny  
  • arch. Joanna Wystańska Woźny  
  • arch. Michał Szuniewicz  
  • arch. Adam Zieliński 

Zasady kompozycji
Generalna koncepcja w twórczy sposób nawiązuje do historycznego układu urbanistycznego miasta. W przyszłych pracach planistycznych powinno się dążyć do możliwie maksymalnego odtworzenia miasta w jego formie miasta średniowiecznego. Należy dążyć do uzupełnienia tkanki urbanistycznej a przebieg dawnych murów miejskich podkreślić zabudową, ulicami i roślinnością. Stanowić to będzie uporządkowanie zabudowy i podniesienie turystycznej atrakcyjności miasta. W obrębie rynku proponuje się podzielenie placu na dwie części zróżnicowane co do funkcji i formy. W części południowej, w miejscu dawnego kościoła proponuje się postawienie ażurowego zadaszenia z lekkimi, przeszklonymi pawilonami. Będzie ono funkcjonowało jako miejsce rekreacji mieszkańców, zadaszonej sceny, plenerowych wystaw a przede wszystkim ogródków gastronomicznych. Przeszklone pawilony, których przydział będzie koncesjonowany przez miasto, będą wynajmowane na drobny handel, usługi lub gastronomię. W części północnej, w miejscu istniejącego trawnika została zaprojektowana część reprezentacyjna placu. Pozostawiono istniejące drzewa a kompozycję placu dopełniono nowymi nasadzeniami. Obie części placu rozdzielone zostały fontanną a na zamknięciu osi ustawiono nowoczesną rzeźbę. Cały plac zostanie wyłożony kostką brukową i płytami granitowymi, tworząc elegancką płaszczyznę. Dzięki tym wszystkim zabiegom rynek powinien stać się miejscem uroczystości (lokalnych, państwowych i kościelnych), festynów, targów, happeningów, wystaw oraz pokazów. Plac będzie więc spełniał funkcje reprezentacyjne, handlowe i rekreacyjne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl