Konkurs na opracowanie projektu trwałej przestrzennej formy Miejsca Pamięci - pn. Lubelski Plac Śmierci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Black&White Architecture
Skład zespołu:

IDEA: STWORZENIE UNIKALNEGO MIEJSCA PAMIĘCI O WYSOKICH WALORACH PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
FUNKCJA: MIEJSCE PAMIĘCI, POMNIK, MIEJSCE ZEBRAŃ, PLAC APELI PAMIĘCI, MIEJSCE EDUKACYJNE Z MOŻLIWOSCIĄ ORGANIZACJI NIEWIELKICH OTWARTYCH WYKŁADÓW

OPIS IDEOLOGICZNY PROJEKTU

Zamknięte drogi to unikalny projekt stworzenia pomnika w formie użytkowego miejsca pamięci.
Architektoniczno-plastyczna forma proponowanego rozwiązania jest działaniem celowym, mającym na celu stworzenie kliku jednocześnie przenikających się przestrzeni: przestrzeni pamięci wynikającej z ogólnych założeń, przestrzeni edukacyjnej w formie zamkniętego , objętego ochroną placu, i przede wszystkim stworzenia przestrzeni miejskiej o wysokich walorach estetycznych, użytkowej i użytecznej ( nie oderwanej od rzeczywistości ) dającej możliwość zbudowania formy żywej pamięci o wielkiej tragedii.

Zamierzeniem autorów pracy jest stworzenie prostego w formie, łatwego w odbiorze miejsca, które poprzez zrozumiałą symbolikę surowych materiałów stanie się pomnikiem wielkiej tragedii i miejscem nie przemijającej pamięci.
Plac, mur, zieleń, światło oraz brama to najprostsze z możliwych ideologicznych elementów, głęboko zapisane w podświadomości człowieka. Dzięki prostocie formy i surowości materiałów możliwe jest uzyskanie klimatu zadumy, wyciszenia, kontemplacji; prostej i wyrazistej.
Jednocześnie autorzy pracy zrezygnowali z pokazania rampy kolejowej jako elementu zbyt dosłownego, gdzie odwiedzający plac nie mieli by szansy na pełne wyciszenie i wielowymiarowe przemyślenia, zbyt skupiając się na pojedynczym wspomnieniu, które symbolizuje jedynie koniec historii wielu ludzi, niejako zacierając ślady całego życia.

Plac - odwołuje się do pamięci o tragedii przesiedlenia i oczekiwania na transport, pozwala na podróżowanie lub oczekiwanie, ogrodzony i połamany symbolizuje nienaturalny koniec drogi

Mur – symbolizuje czas jaki minął między tym co się wydarzyło, a tym co jest dzisiaj; oddziela; oddziela plac pamięci od miejskiego zgiełku, izoluje, wycisza, buduje klimat szczególnego przeznaczenia i przeniesienia w inny czas – czas tragedii;
przerwy w murze, to prześwity minionych wydarzeń przez które przechodnie mogą przyjrzeć się wszystkiemu z daleka, a Ci będący w środku, mogą innym ‘okiem’ spojrzeć na normalny świat

Zieleń – symbol odrodzenia; każda tragedia ma swoje przebaczenie; po każdej tragedii następuje czas zadumy, czas przemyśleń, zrozumienia, a potem niezniszczalna, wciąż odradzająca się pamięć

Światło – jest najpierwotniejszym znakiem przejścia miedzy życiem i śmiercią; elementem wzbudzającym zainteresowanie i budującym klimat

Brama – symbol przejścia, nieodzowny element wszystkich miejsc pamięci
OPIS FUNKCJONALNY PROJEKTU:

Celem nadrzędnym jest uzyskanie zrozumiałej przestrzeni miejskiej wysokiej jakości , organizującej teren zagospodarowania w surowy, klarowny sposób; przestrzeni której celem jest podkreślenie roli ‘ pamięci o tragedii ‘ jak również udostępnienia miejsca dla edukacji .

Teren został podzielony na dwie części: otwartą oraz zamkniętą.
Cześć otwarta jest ogólnie dostępnym terenem rekreacyjnym – łącznikiem funkcjonalnym z terenami otaczającymi bez względu na ich obecne i przyszłe zagospodarowanie. Prostota zagospodarowania ma dać możliwość łatwego, nieinwazyjnego skomunikowania oraz zorganizowania z terenami przyległymi, bądź rozwój funkcji w przyszłości ( np. Budowa centrum Pamięci, etc )

Część zamknięta stanowi główne miejsce pamięci. Miejsce wydzielone/ oddzielone a przez to wyszczególnione nie tylko ideowo, ale również funkcjonalnie. W zamierzeniu autorów, do wnętrza miejsca pamięci dostęp będzie okresowy, związany z organizacją niewielkich wykładów, lub uroczystości upamiętniających, a także ochronę przed atakami wandalizmu. Zaproponowano ogrodzenie w formie umożliwiającej zapoznanie z się zawartością wnętrza, bez konieczności ingerencji ( lub przez przerwy w murze, lub przez transparentne bramy ).
Dodatkowo ogrodzenie fragmentu terenu daje możliwość organizacji zamkniętych wykładów lub wystaw oraz innych uroczystości, łatwe utrzymanie porządku, etc.

Wokół całego terenu zaproponowano obejście w formie chodnika. Główne dojście do wnętrza miejsca pamięci znajduje się od ul. Zimnej, choć możliwe jest umieszczenie bram wejściowych w każdej ścianie ogrodzenia ( autorzy zaproponowali jedną bramę i trzy ogrodzenia , ostateczna wersja do uzgodnienia).

Zaproponowane zagospodarowanie to przede wszystkim miejsce wyciszenia i odpoczynku, miejsce przemyśleń. Obniżony poziom wewnętrznego dziedzińca tworzy naturalne siedziska, miejsce kontemplacji. Możliwe jest zorganizowanie wykładów dla uczniów szkół, lub spacerów po kładkach rozmieszczonych ponad trawnikiem. Wielkość terenu pozwala na zorganizowanie wielu aktywności jednocześnie ( np. Spacer niewielkiej grupy po dziedzińcu może odbywać się równocześnie z wykładem tematycznym po wewnętrznej stronie kładek. Zmiana poziomów daje możliwość kaskadowego usadowienia niewielkich widowni ( niewielkie formy teatralne, apele pamięci, miniaturowe wykłady )
Infrastruktura techniczna ( sterowanie oświetleniem, ewentualny monitoring lub nagłośnienie )została zlokalizowana w formie nieinwazyjnej, zamkniętej szafy transformatorowej w jednej ze ścian ogrodzenia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl