Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu basenowego w Ustce
II Nagroda

<<< powrót
  • Biuro Projektowe Studio AV Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Arkadiusz Zubowicz  
  • mgr inż. arch. Maciej Faust  
  • mgr inż. arch. Cyprian Ożóg-Orzegowski 

Opis do projektu konkursowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu basenowego w Ustce.

1. Opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych.

Zaprojektowany obiekt usytuowany został w zachodnio- północnej części działki 1680/12. Bryłę budynku tworzy hala basenowa z zaznaczonymi ścianami szczytowymi wys. 9,2 m wraz z niższą, podłużną częścią, w której znajduje się kręgielnia. Dominantę stanowi wieża ze zjeżdżalniami na przedłużeniu hali basenowej zlokalizowana zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania. Usytuowanie budynku nie koliduje z oznaczoną na planie strefą ochrony konserwatorskiej.

Przewidziano dojazd od nowoprojektowanej ulicy oznaczonej na planie 03-KD, układ komunikacyjny pozwala na dojazd samochodom osobowym i autobusom. Przewidziano 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla gości oraz 8 dla osób niepełnosprawnych oraz zatokę parkingową dla dwóch autobusów w części północnej działki. Dodatkowy parking dla personelu aquaparku od strony wschodniej budynku przewidziany na 22 miejsca postojowe wraz z dojazdem do części technicznej. W opracowaniu zaproponowano również lokalizację miejsc postojowych zgodnie z wytycznymi M.P.Z.P w. mówiącymi o dodatkowym parkingu dla urządzeń i pojazdów służbowych . Znajduje się on w obszarze 2 UC, ale z racji iż leży on poza granicą działki 1680/12 nie wliczamy go w budżet inwestycji.

Komunikacja piesza i rowerowa zaprojektowana została zgodnie z wytycznymi planu na kierunku północno- południowym wzdłuż zachodniej granicy terenu zapewniając dostęp od ulicy Grunwaldzkiej i na kierunku południowo zachodnim umożliwiając dojście do zachodniej części terenu. Zagospodarowanie terenu wokół aquaparku ze względu na ograniczenia budżetowe przewidziano jako dwuetapowe. W pierwszym etapie przewiduje się wykonanie zagospodarowania w najbliższym sąsiedztwie budynku wraz z miejscami parkingowymi, w następnym etapie proponuje się umiejscowienie w południowej działki placu zabaw dla dzieci, niecki wodnej prostokątnej z fontannami, we wschodniej części umiejscowiony zostanie skatepark.

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych sytuowana jest zieleń wysoka, obszary wokół placów zabaw, skateparku i niecki pokrywać będzie zieleń niska (trawa i krzewy). Ciągi komunikacyjne, dojścia i place wykonane zostaną z kostki betonowej typu pol-bruk, nawierzchnia ścieżek rowerowych tartan. Dodatkowo projektuje się na przedłużeniu bryły kręgielni obszar betonowych brył kubicznych wys. do 1 m mogących służyć jako miejsce do siedzenia. Place zabaw konstrukcji drewnianej na podłożu piaskowym, skatepark o nawierzchni gładkiej z elementami betonowymi i metalowymi.
Zgodnie z warunkami konkursu w opracowaniu ujęto całą działkę 1680/12 i przyjęto znajdujące się na niej obiekty inwentarskie do rozbiórki.

Koncepcja bryły budynku jest ściśle związana z układem konstrukcyjnym. Cały obiekt został oparty na siatce modularnej 6x6m, co zdeterminowało układ przestrzenny obiektu. W założeniu prosta forma ma na celu ograniczenie kosztów całej inwestycji. Rozplanowanie funkcji przewiduje się w poziomie parteru oraz częściowo na poziomie powyżej parteru. Obiekt składa się z następujących stref:

- holu głównego z wejściem na widownię
- barowej wraz zapleczem
- kręgielni
- basenowej
- przebieralni
- administracyjnej
- technicznej.

Główne wejście do budynku zlokalizowano w północno-zachodniej części działki. Wejścia do części administracyjnej i technicznej od strony wschodniej.
W holu głównym znajduje się recepcja z kasami, toalety ogólnodostępne, wejście do strefy barowej i dalej do kręgielni wejście na antresolę z widownią na 50 osób oraz połączenie z pomieszczeniami ratowników. Hol projektuje się jako przeszklony z możliwością zajrzenia do hali basenowej.
Po przejściu przez kasy i pobraniu opaski chipowej z możliwością kontroli czasu goście przechodzą do strefy przebieralni gdzie w przelotowych kabinach przechodzą do części z szafkami (180 szafek zamykanych na chip). Przewiduje się po 8 stanowisk natrysków męskich i damskich oraz po jednym w strefie dla inwalidy i matki z dzieckiem. Z natrysków przechodzi się bezpośrednio na halę basenową, gdzie zlokalizowano główną nieckę basenu pływackiego o wym. 16x25 m z i głębokości 1,2 -2,5 m z sześcioma torami pływackimi oraz nieregularną niecką basenową z atrakcjami wodnymi takimi jak: schody podwodne, wodospad, masaże biczem wodnym, masaże podwodne, 2 jacuzzi na 8 osób, dwie zjeżdżalnie rurowe z hamownią w wydzielonej strefie niecki.

Dodatkowo przewidziano brodzik o głębokości do 0,6 m skomunikowany bezpośrednio z pokojem dla matki z dzieckiem. Brodzik wyposażony jest w ślizgawkę. Z hali basenowej przewidziano możliwość wyjścia na teren. Przewiduje się wydzielenie pomieszczenia do kąpieli borowinowych w wannach oraz pomieszczenie sauny. Borowiny składowane w części technicznej.

Ratownicy wchodzą do swojego pomieszczenia z holu głównego i po przebraniu kierują się na halę basenową.

Zaplecze administracyjne znajduje się we wschodniej części budynku i jest skomunikowane z częścią techniczną oraz ze strefą przebieralni. W części administracyjnej przewiduje się pracę 9 osób w trzech pomieszczeniach biurowych.

Strefa techniczna znajduje się we wschodniej części budynku i posiada wejście na poziom nad parterem oraz połączenie z halą basenową oraz wejście z części administracyjnej.
Dodatkowo przewiduje się podziemną część techniczną na prowadzenie instalacji wentylacyjnych, pomp, i filtrów oraz pomieszczenie chlorowni. W strefie technicznej przewiduje się pracę 2 osób i wydzielenie dla nich pomieszczenia.

Strefa barowa wraz z zapleczem przewidziana dla 30 gości ubranych bezpośrednio połączona z holem głównym i kręgielnią. Z baru możliwa jest obserwacja wnętrza hali basenowej.

W strefie barowej przewidziano kuchnię, zmywalnię oraz magazyn wraz z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie serwerów.

Kręgielnia połączona z barem wyposażona w sześć torów oraz miejsca do obserwacji zawodów wraz z węzłem sanitarnym.


2. Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

Konstrukcja budynku zaprojektowana jako słupowa na siatce modularnej 6x6 m.
Głowna konstrukcja dachu nad halą basenową wykonana z dźwigarów z drewna klejonego o rozpiętości 24 m. Słupy żelbetowe główne o średnicy 50 cm, słupy żelbetowe pośrednie średnicy 35 cm.

Antresola z widownią i częścią techniczną oparta na stropie monolitycznym, stropodach nad kręgielnią żelbetowy. Konstrukcja rur zjeżdżalni zawieszona na słupach żelbetowych zewnętrznych.

Dach nad halą wykonany w technologii płyt warstwowych np. KINGSPAN.
Stolarka zewnętrzna aluminiowa. Przewiduje się wykorzystanie okładzin elewacyjnych z paneli drewnianych, ściany szczytowe i wieża ze zjeżdżalniami okładzina typu ALUCOBOND.

Posadzki wewnętrzne wykonane w holu głównym z płyt kamiennych, w części przebieralni i basenowej płytki ceramiczne antypoślizgowe. Niecki basenowe wyłożone płytkami z imitacją mozaiki. W części barowej i kręgielni podłogi z paneli drewnianych. Ściany malowane farbami odpornymi na działanie wilgoci w części basenowej i przebieralni.


3. Opis rozwiązań infrastrukturalnych.

Wentylacja:
Przewiduje się działanie niezależnych systemów wentylacji dla:
- pomieszczeń pomp i podbasenia z magazynem podchloru wapnia.
- hali basenowej
- pomieszczenia natrysków i przebieralni.
- pomieszczenia holu
- pomieszczenia baru i kręgielni.
Przewiduje się zastosowanie rekuperacji oraz gruntownych wymienników ciepła.

Ogrzewanie:
Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą nawiewu z uwzględnieniem lokalizacji nawiewów pod stolarką okienną w celu zapobieżenia parowaniu. Przewiduje się ogrzewanie wody za pomocą kotłowni gazowej zintegrowanej z systemami. Przyłącze gazowe z drogi 03-KD

Systemy pomp i uzdatniania wody:

Przewiduje się chlorowanie wody, orurowanie i pompy oraz filtry znajdować się będą w części podbasenia.

Instalacje elektryczne :
Przewiduje się wykonanie trafostacji w związku z przewidywanym dużym zapotrzebowaniem na moc, przyłącze z drogi 03-KD

Przyłącze wodociągowe z drogi 03-KD :
Minimalna średnica 110 mm

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z drogi 03-KD:
Minimalna średnica 300 mm+ ewentualna przepompownia

Przyłącze kanalizacji deszczowej 03-KD

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl