Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • M/KWADRAT PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Skład zespołu:
  • architekt Małgorzata Miszkiewicz  
  • architekt Anita Gradomska  
  • architekt Agnieszka Marciniak  
  •  
  • http://www.mkwadrat.com/  
  •  

Budynek Centrum Edukacyjno-Muzealnego zlokalizowany jest na działce 1839/12 w Warce przy zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. Stanowi jedno z założeń rewitalizacji kompleksu.

Projektowany obiekt powstanie w miejscu dawnej obory folwarku przeznaczonej do rozbiórki. Kształt proponowanej zabudowy tworzy wewnętrzny dziedziniec, który pełni funkcje reprezentacyjną jak i gospodarczą dla obiektu. Punkt wyładowczy dostaw dla wystaw, wejścia gospodarcze, wjazdy do garaży znajdują się na południowo-zachodniej ścianie placu, zaś wejście główne do Centrum na południowo wschodniej, na wprost wjazdu. Przeszklenie wejścia jak i posadzka wprowadzają gościa do wnętrza i otwierają widok ze skarpy.

Cały obiekt ze względu na funkcje jak i lokalizacje ma charakter monumentalny, minimalistyczny i prosty w swej formie. Wpływ na taką formułę budynku ma też niewielki budżet przeznaczony na Centrum.

Budynek jest dwukondygnacyjny o szerokości elewacji około 41m i spełnia podstawowe wytyczne decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej Inwestycji. Projektowane białe elewacje korespondują z istniejącym budynkiem pałacowym Muzeum. Czarne płaszczyzny i pasy granitu wzbogacają bryłę.

Umieszczona na elewacji nad wejściem głównym do budynku ilustracja Bitwy pod Warką autorstwa Juliusza Kossaka ma wprowadzić zwiedzającego w ramy historyczne miejsca. Ponadto stanowi przedwstęp do obejrzenia planowanej makiety tej bitwy z 1656r w dolinie Pilicy.

Na południowo-wschodniej ścianie elewacji od strony sal wystawowych zlokalizowane są solary, które wspomagają centralne ogrzewanie budynku.

W projektowanym obiekcie zostały wydzielone strefy funkcjonalne. Poziom przyziemia to cześć reprezentacyjna - ogólnodostępna: hall z schodami, szatnia, sklepik, dyżurka i kawiarnia z widokiem na skarpę. W zachodnim skrzydle budynku znajduje się cześć zaplecza Centrum z punktem rozładunku, garażami, magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi. Na piętrze zlokalizowane są sale wystawowe oraz sala konferencyjno-koncertowa. Na ten poziom prowadzą z hallu wejściowego schody oraz winda hydrauliczna dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń wiążąca te sale stanowi foyer, strefa wypoczynku. Można także w tej części ustawiać czasowe ekspozycje.

Na piętrze za salą konferencyjną zaprojektowano dwa samodzielne pokoje gościnne oraz zaplecze samej sali. W drugim skrzydle za salami wystawienniczymi mieści się archiwum z biblioteką, ukryte z dala od najbardziej ruchliwej strefy obiektu.

Projekt uwzględnia ogólne założenia programowo-funkcjonalne przedstawione przez Inwestora Opracowanie wzbogacone jest o część powierzchni ogólnodostępnej stanowiącej foyer dla sal wystawienniczych jak i sali konferencyjno-koncertowej stąd większy bilans powierzchni użytkowej obiektu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl