Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem.
III Nagroda

<<< powrót
  • K2 ARCHITEKCI – WITOSŁAW KWIECIŃSKI
Skład zespołu:

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projektując formę budynku i tworząc przestrzeń wokół niego, kierowano się przyjętymi na wstępie założeniami:

a. zaprojektowanie budynku, dobrze wpisującego się, współgrającego z istniejącym otoczeniem i uzupełniającego krajobraz w nowe wartości.

b. stworzenie budynku szczerego w swym wyrazie, zgodnego z duchem czasów, w których powstaje,

c. twórcze nawiązanie do dachów łamanych i mansardowych

d. otwarcie budynku na park i skarpę

e. zmniejszenie skali budynku,

f. stworzenie czytelnego podziału funkcji i przestrzeni wewnętrznych budynku


Myśląc o budynku dobrze wpisującym się w otoczenie, autor nie szukał form i kolorów znikających, zlewających z nim, lecz je uzupełniających i podkreślających jego walory.

Takim kolorem jest niewątpliwie kolor biały. W każdej porze roku uczytelnia i podkreśla formę i koloryt drzew. Nawiązuje też do koloru ścian Muzeum i kolumnady w parku.

W poszukiwaniu formy i charakteru budynku punktem wyjścia była analiza łamanych płaszczyzn dachów mansardowych (dach mansardowy zapisano w warunkach zabudowy).

Dążeniem autora nie było dosłowne nawiązanie do dachów mansardowych, lecz ich twórcza interpretacja i ukształtowanie zgodne ze współczesnymi trendami w architekturze.

Jako główny motyw kształtujący kompozycję całego budynku przyjęto charakterystyczny, silnie zarysowany podział na łamane płaszczyzny.

Budynek tworzą podłużne, przecinające się elementy tworzące literę T.

Wytworzone przestrzenie, otwierają się w stronę dworku, parku i skarpy, a odwracają od budynku garażu na działce sąsiedniej.

Duży nacisk w projekcie położono na integrację wnętrza i zewnętrza budynku, przez ukierunkowanie głównych elementów budynku oraz szerokie przeszklenia w kierunku parku i doliny, dając wrażenie „wejścia” ich do wnętrz budynku.

Otwarcia na zewnątrz następują również z wnętrz budynku, poprzez wewnętrzne osie widokowe sal wystawowych i korytarzy, ukierunkowane w stronę budynku Muzeum i nadając mu rolę dominującą.

Usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie parku sale ekspozycyjne dają możliwość zintegrowania wystaw z parkiem.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl