Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej rozbudowy/nadbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7
wyróżnienie

<<< powrót
  • Zespół autorski Black & White
Skład zespołu:
  • Radosław Żubrycki  
  • Piotr Pawłowicz  
Idea


Idea przedstawionego projektu to zbudowanie prawdziwej Architektury Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, nie podatnej na chwilowe mody, dobrze komponującej się z istniejącym otoczeniem, opierającej się procesom starzenia i degradacji, Architektury która swoją formą i jakością będzie inspirująca nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłosci. Jest to próba stworzenia budynku znaku: silnej, czytelnej i konsekwentnej architektury publicznej, wyrazu indywidualistycznego potraktowania tematu, gdzie swiadomym zamierzeniem autora jest stworzenie dzieła charakterystycznego, i niekoniecznie łatwego w akceptacji.

Charakter Architektury

Celem Architektonicznym przedstawionego rozwiązania jest zbudowanie atrakcyjnej, i charakterystycznej choć surowej architektury publicznej.
Powaga Urzędu państwowego, oraz również świadomość nadrzędnego przeznaczenia, jakim jest obsługa spraw publicznych, wymaga stworzenia przestrzeni o prostych, łatwych do zrozumienia formach. Tradycyjnych, ale zawsze atrakcyjnych, klarownych przestrzennie i nie podatnych na procesy ‘formalnego’ starzenia się.

Przekaz budynku, jako nosnika ważnej funkcji musi być odbierany na każdym poziomie użytkowania, tak dla urzędników, jak dla poszukujących pomocy / porady petentów.

Człowiek w stycznosci z Architekturą Publiczną, najważniejszą funkcją publiczną w regionie, powinien mieć wrażenie powagi sytuacji, powinien dostrzec nieprzeciętność przestrzeni w jakiej się znalazł i powinien również to docenić. W tym przypadku zamierzeniem jest surowość i siła wyrazu jako wyraźna opozycja dla łatwej, często eklektycznej, w pseudo-nowoczesnych formach, architektury współczesnych miast.

Surowsze niż tradycyjnie formy, łatwe do zrozumienia piony i poziomy, silne akcenty komunikacji, stały się dla projektanta podstawą do wyłuskania charakteru architektury publicznej. Dzięki jasnym formom oraz klarowności układu, podkreślono niecodzienność zewnętrza i wnętrza. Nadano powagi sprawom poważnym, czyniąc z urzędu urząd.

Proste środki użyte dla uzyskania wrażenia powagi, mają na celu wywołanie określonego stanu: wrażenia ważnosci, dostojności, powagi, jaką niewątpliwie należy okazać w przestrzeni publicznej.
Proponowana architektura, tak w rozwiązaniach form, jak również materiałowych, ma być prosta i spokojna w odbiorze. Ma dawać poczucie pewnego ‘cofnięcia’ ale również ma budować świadomość ogólnej siły/ wartości i dumy z przestrzeni publicznej, której wszyscy jesteśmy częścią. Ma napełniać użytkowników poczuciem wartosci, dawać oddech i wrażenie nieprzeciętnej jakości.

Projekt

Rozbudowa opiera się na zachowaniu przestrzennego ładu zastanego w istniejącym terenie, wykorzystaniu istniejącej osi komunikacyjnej prowadzącej od Rynku, uporządkowaniu i wykorzystaniu istniejącego budynku i placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego, oraz na dodaniu nowego budynku biurowego ‘B’, zlokalizowanego w głębi terenu opracowania.

Istniejący budynek ma być nieznacznie przebudowany, z głównymi zmianami dotyczącymi materiałów elewacji, oraz mocnego, charakterystycznego zadaszenia, podkreślającego poziome linie zabudowy.
Nowy budynek biurowy, ma być prostym w formie, ale silnym architektonicznie budynkiem – dominantą przestrzenną. Dwudziestokondygnacyjny, transparentny mini-wieżowiec, ma stać się widocznym punktem orientacyjnym w przestrzeni miasta Zielona Góra. Ma to być nie tylko symbol nieustannego rozwoju regionu, ale również symbol zmiany charakteru Zielonej Góry, z prowincjonalnego, niewielkiego ośrodka przemysłowego, do nowoczesnego, dużego miasta usługowo-handlowego, ważnego ośrodka akademickiego w regionie, leżącego na skrzyżowaniu dróg nowej europy.

Skala nowego budynku, wykraczająca poza budynki istniejące w otoczeniu, ma być akcentem, konsekwentnym pokreśleniem rangi miejsca, jako lokalizacji Urzędu Państwowego. Również z tego powodu nowy budynek zlokalizowano za istniejącym budynkiem. Stworzona w ten sposób wielkomiejska przestrzeń placu, staje się integralną częścią rozwiązania, natomiast całość terenu jest zagospodarowana jako wysokiej jakości przestrzeń publiczna. Plac, park i skwer miejski, są elementami równie ważnymi w procesie projektowym, jak nowy biurowiec. Uzupełniają i podkreślają wysmukłą formę nowego budynku, dają pole przestrzennego oddechu, oraz teren rekreacyjny dla wielotysięcznego tłumu pracowników.
Wszystko dopełnione jest łącznikiem ‘C’, pomiędzy istniejącym a nowym budynkiem biurowym. Jest to przestrzeń publicznego holu, otwartego w ciągu dnia, jako część pasażu miejskiego, atrakcyjnej przestrzeni, mogącej służyć również jako przestronna, półotwarta galeria dla publiczności, lub miejsce spotkań. Strefowy dostęp do budynku oraz charakterystyczne zaprojektowanie komunikacji wewnętrznej, pozwala, na całkowite uniezależnienie powierzchni biurowych od powierzchni publicznych. Obie te przestrzenie mimo iż przenikające się w publicznym holu ‘C’, mogą działać osobno, bez naruszania funkcji i codziennych procesów pracy. Wnętrza zaprojektowano jako ciężkie, surowe, z manierą monumentalnosci, uzupełniające silne formy architektury publicznej; prostej i zrozumiałej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl