Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa "AiM" Arkadiusz Miśkiewicz
Skład zespołu:
  • arch. Arkadiusz Miśkiewicz  
  • arch. Ewelina Gaweł  
  • arch. Maksym Konieczko  
  • arch. Justyna Kuprowska  
  • arch. Krzysztof Malcherek  
  • stud. Łukasz Pieszka  
  •  
  • http://www.aimarchitekci.pl 
GŁÓWNE CELE PROJEKTOWE:

- rozbudowa istniejącego budynku w sposób jak najmniej ingerujący w jego strukturę
- spojenie projektowanej prostej formy z istniejącą bardzo chaotyczną bryłą w celu stworzenia atrakcyjnej, nowoczesnej architektury mogącej stać się wizytówką miasta
- nawiązanie do charakteru miasta poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów
na charakterystycznych elementach budynku ( naturalny kamień )
- dostosowanie obiektu ( istniejącego i projektowanego) do potrzeb osób niepełnosprawnych
- uzyskanie odpowiedniej powierzchni biurowej w przeliczeniu na jednego pracownika
- ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia pomieszczeń biurowych poprzez zróżnicowanie szerokości okien oraz zastosowanie elementów osłaniających na elewacjach
- uzyskanie optymalnych powiązań pomiędzy petentem a urzędnikiem
- odpowiednie stopniowanie dostępności interesantów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu ( wydziały dostępne dla petentów znajdują się na niższych kondygnacjach )
- stworzenie sali obsługi, jako otwartej przestrzeni dostępnej dla wszystkich interesantów, połączonej z salą dla petentów wypełniających formularze
- stworzenie prostego układu komunikacyjnego – czytelnego dla wszystkich użytkowników
- logiczne rozmieszczenie funkcji i wszystkich komórek Urzędu ze względu na ich wzajemne powiązania
- stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i przedpola przed budynkiem oraz strefy zieleni pomiędzy istniejącą i projektowaną częścią Urzędu
- podkreślenie osi widokowych związanych ze Wzgórzem Zamkowym i ulicą Rybną.
- przeniesienie najważniejszych funkcji urzędu do projektowanej części
- usytuowanie gabinetu prezydenta w sposób umożliwiający otwarcie widokowe na zamek

LOKALIZACJA:
Budynek Urzędu Miejskiego znajduje się w centrum miasta przy ulicy 11 Listopada. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja, w pobliżu której znajduje się między innymi dawny Rynek Rybny oraz pozostałości średniowiecznych murów miejskich. Jest to ważny element historyczny, podobnie jak sam zamek, widoczny z terenu działki. Od strony wschodniej znajdują się tereny zielone, park – oddzielający budynek urzędu od zabudowy mieszkaniowej. Od zachodu działka nie jest ograniczona żadnymi budynkami, co daje możliwość otwarcia i stworzenia atrakcyjnego przedpola dla budynku, z widokiem na rzekę.

Dużym problemem jest zbytnie nasłonecznienie pomieszczeń biurowych od strony południowej, wschodniej i zachodniej , sygnalizowane przez pracowników urzędu.

ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE:
Granica opracowania obejmuje obszar “A” oraz część obszarów “B” i “C” .
W projektowanym założeniu obszary “D” i “E” zostały przeznaczone na cele komercyjne ze względu na swą atrakcyjną lokalizację i wartość rynkową.
Z przeprowadzonych analiz wynika że istniejący budynek powinien ulec rozbudowie
w kierunku północnym, gdyż:

- daje to możliwość stworzenia przedpola dla całego budynku Urzędu Miejskiego
ze wskazaniem kompozycyjnym osi ul. Rybnej i widokiem na zamek – ważny symbol miasta;
- dobudowa od strony południowej nie jest korzystna ze względu niedostateczną ilość miejsca;
- pozwala to na wykorzystanie atrakcyjnego obszaru “E” na inną inwestycję.

Zaprojektowano dodatkowy wjazd na działkę od strony północnej – pozwoliło to na stworzenie 39 miejsc parkingowych od strony północno-wschodniej. Oprócz tego, od strony północno-zachodniej znajduje się istniejący parking dla petentów – 21 miejsc. Od strony zachodniej – frontowej, zaprojektowano 13 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej znajduje się istniejący dojazd do zaplecza kuchni i magazynów wraz z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej. Przy tej drodze dojazdowej zaprojektowanych zostało 11 miejsc postojowych. Od strony południowej budynku zaprojektowano parking na 16 miejscach parkingowych z dojazdem z istniejącej drogi. Łącznie ilość miejsc parkingowych, istniejących i projektowanych, wynosi 100 miejsc.

Uporządkowany układ projektowanego założenia urozmaicają ukształtowane geometrycznie powierzchnie trawników z dwóch stron budynku. Przed istniejącym
i projektowanym budynkiem zaprojektowano dwa murki: “murek – ławka” i “murek - fontanna” nawiązują materiałem do zamku będzińskiego. Podobne elementy kamienne znajdują się na elewacji projektowanego budynku w formie wysuniętej ściany oraz przed budynkiem istniejącym. Atrakcyjną przestrzeń stanowi patio pomiędzy istniejącą a projektowaną częścią Urzędu. Jest ono częściowo zadaszone, osłonięte od ruchliwej ulicy 11 Listopada. Będzie ono miejscem uroczystości na otwartym powietrzu, ogródkiem dla baru oraz atrakcją dla nowożeńców wychodzących z sali ślubów.
Zaproponowane rozwiązania przestrzenne umożliwiają łatwy dostęp wszystkich grup korzystających z budynku. :
- dostęp dla petentów bezpośrednio z parkingów przed Urzędem, z dwóch stron
- dostęp dla pracowników odrębnym wejściem z parkingu przeznaczonego tylko
- dla tej grupy
- dostęp dla obsługi bufetu – osobnym wejściem, niedostępnym dla pozostałych użytkowników budynku
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I FUNKCJONALNE:

Nowy budynek zaprojektowano jako prostą bryłę, będącą kontynuacją istniejącej formy urzędu, jednocześnie porządkującą cały układ. Forma projektowanego budynku wynika
z optymalnych lokalizacji, wielkości i sąsiedztwa poszczególnych jednostek w Urzędzie. Charakteryzuje ją czytelny układ komunikacyjny i prosty podział przestrzeni, ułatwiający orientację w budynku, tym samym tworząc atrakcyjne i przyjazne przestrzenie
dla pracowników i petentów.

Projektowana część nawiązuje poziomami stropów do istniejącej części. Wyjątkiem jest parter, gdzie poprzez zrównanie poziomu podłogi z poziomem terenu uzyskano atrakcyjną i reprezentacyjną przestrzeń o wysokości 3,75m. Zaproponowany układ funkcjonalny dostosowano do potrzeb zarówno urzędników jak i interesantów. Funkcje generujące największy ruch umieszczono na parterze.
Komunikację pionową budynków zapewniają:
- 2 klatki schodowe w części istniejącej;
- 2 klatki schodowe w części projektowanej;
-winda zlokalizowana w części projektowanej przy budynku istniejącym, zapewniająca obsługę obydwu części.

Na każdym piętrze budynku znajdują się zaprojektowane zgodnie z przepisami technicznymi toalety, a w części projektowanej przystosowane są również dla osób niepełnosprawnych.
Elementem scalającym “istniejące” z “projektowanym” jest zadaszenie oparte
na kolumnadzie, która swym kierunkiem podkreśla oś widokową na zamek. Elementy te dodają całemu budynkowi powagi i rangi charakterystycznej dla tego typu obiektów.

BUDYNEK PROJEKTOWANY:

Parter

Główne wejście znajduje się od strony zachodniej, zaakcentowane nadwieszonym fragmentem budynku. Wchodząc, interesanci dostają się bezpośrednio do przestronnej sali, podzielonej na biuro obsługi klienta i poczekalnię, z możliwością wypełniania formularzy. Naprzeciwko wejścia zlokalizowano centrum informacji, windę oraz schody prowadzące na parter części istniejącej budynku. Na wprost znajduję się również przeszklona klatka schodowa pełniąca funkcję klatki ewakuacyjnej, z możliwością wyjścia na patio pomiędzy nową i starą częścią budynku. Dzięki przeszkleniom, zielona przestrzeń “przenika” do budynku. Przy głównej sali obsługi klienta znajdują się wydzielone kasy. Toalety dla petentów dostępne są z przestrzeni klatki schodowej stanowiącej jednocześnie strefę wyjścia do patio.

Pozostałą część parteru zajmuje Urząd Stanu Cywilnego, posiadający osobne wejście
od strony północnej, dzięki czemu stanowi odrębną jednostkę funkcjonalną – może działać niezależnie od budynku głównego. W tej części znajdują się: przestronny hol z wyjściem na patio pełniący także funkcję poczekalni, pokoje biurowe dla pracowników, archiwum, klatka schodowa, toalety oraz od strony wschodniej sala ślubów z widokiem na patio.

I piętro
Piętro projektowanej części połączone jest szerokim korytarzem z częścią istniejącą. Oprócz komórek organizacyjnych i sali konferencyjnej, znajduje się tutaj antresola
z widokiem na strefę wejściową na parterze. Zlokalizowano tutaj następujące komórki organizacyjne urzędu:
- Referat Księgowości
- Referat Podatków i Opłat
- Referat Planowania i Sprawozdawczości
- Skarbnik
- Referat Promocji
- Referat Sportu i Turystyki
- Referat Kultury
- Biuro Współpracy z Zagranicą

II piętro
Na tym piętrze znajduje się siedziba władz Miasta – gabinety prezydenta
i wiceprezydentów z sekretariatem oraz biura Rady Miejskiej i Sekretarza, z których zgodnie z założeniem projektowym rozciąga się widok na wzgórze zamkowe - jedno
z najatrakcyjniejszych miejsc w Będzinie oraz zielone bulwary na Przemszą.
Przy gabinecie prezydenta zaprojektowano salę obrad na 16 osób oraz większą salę
na około 100 osób (z zapleczem) z możliwością podziału na dwie mniejsze w zależności od potrzeb.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY:
Zmiany w części istniejącej polegają głównie na dostosowaniu powierzchni biurowej
do wymogów normowych oraz doprowadzenie sanitariatów, klatek schodowych , dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych do zgodności z warunkami technicznymi i przepisami ochrony p. pożarowej.
Dodatkowo na każdym piętrze zaprojektowano aneks kuchenny, palarnię dla pracowników oraz pomieszczenie gospodarcze.

Piwnica
Zgodnie z potrzebami urzędu w piwnicy przewidziano miejsce na archiwa, pomieszczenia dla konserwatorów, firmy sprzątającej, magazyny (Obrony Cywilnej, materiałów biurowych, magazyn mebli i maszyn biurowych), pomieszczenia bufetu, pomieszczenia socjalne, szatnie, toalety, magazyn art. higienicznych, wymiennika ciepła, rozdzielni głównej niskiego napięcia, UPS sieci komputerowej, pokój socjalny dla pań oraz bawialnię
z poczekalnią dla matek z dziećmi załatwiających sprawy w urzędzie.
Ponadto zaprojektowano dodatkowe wyjście z istniejącej klatki schodowej na poziom terenu. Dzięki temu klienci bufetu mają możliwość bezpośredniego wyjścia na patio.

Parter
Główne wejście dla interesantów na poziom parteru istniejącej części budynku znajduje się w holu projektowanej części. Dodatkowe wejście dla petentów alokalizowana od strony wschodniej. Tam przewidziano pomieszczenia dla Referatu Dodatków Mieszkaniowych oraz Referatu Spraw Społecznych. Wejście dla pracowników budynku istniejącego znajduje się od strony zachodniej-frontowej.
Na tym poziomie znajdują się także:
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
- Miejski Konserwator Zabytków
- Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych umieszczony przy szerokim korytarzu, zapewniającym wystarczającą ilość miejsca dla tego typu funkcji, generujących duży ruch interesantów

- Wydział Spraw Obywatelskich
- Jednostka Realizująca Projekt
- Referat Gospodarki Lokalami
- Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego

Przy istniejącej sali sesyjnej zaprojektowano salę klubową, salkę narad oraz szatnię dla uczestników spotkań. Ta część została wydzielona przeszklonymi drzwiami w celu ograniczenia dostępności do niej petentów. W celu spełnienia wymogów związanych
z przepisami p. poż zaprojektowano dodatkowe wyjście z głównej sali sesyjnej
do przedsionka i bezpośrednio na zewnątrz budynku.

I piętro
- Referat Ochrony Środowiska
- Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
- Referat Gospodarki Komunalnej
- Wydział Edukacji
- Referat Inwestycji
- Referat Gospodarki Przestrzennej
- Referat Księgowości

II piętro
- Referat Administracyjny
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
- Biuro Zamówień Publicznych
- Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
- Referat Organizacyjny
- Referat Kontroli Wewnętrznej
- Kancelaria tajna
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:

Budynek projektowany:

Konstrukcja nośna projektowanego budynku żelbetowa, z wypełnieniem bloczkami
z betonu komórkowego. Ściany działowe – z bloczków z betonu komórkowego lub z płyt gips-karton.

Obudowa klatek schodowych i windy – żelbetowa.
Stropy oraz klatki chodowe - żelbetowe monolityczne. Projektowane schody zewnętrzne oraz pochylnia - betonowe na gruncie.

Projektowana kolumnada i zadaszenie przed istniejącą częścią budynku w konstrukcji żelbetowej. Do słupów zostały zamocowane stalowe siatki pełniące rolę rusztu dla pnącej się zieleni. Pełni ona funkcje osłaniające budynek istniejący przed nadmiernym nasłonecznieniem, podobnie jak zaprojektowane od strony południowej i wschodniej elementy z blachy perforowanej.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zastosowano sufity podwieszane gips-karton.
Podłogi pomieszczeń biurowych - wykładzina dywanowa obiektowa, korytarze i klatki schodowe – płytki gresowe

Ślusarka i stolarka zewnętrzna aluminiowa lub PCV, wewnętrzna drewniana.
Ściany zewnętrzne projektowanego budynku - otynkowane w dwóch kolorach zgodnie
z wizualizacjami na planszach.
Ściana przy wejściu głównym i wejściu dla pracowników obłożona kamieniem nawiązującym do charakteru zamku będzińskiego.

Budynek istniejący:
Istniejący budynek zostanie ocieplony metodą lekką mokrą styropianem gr. 14cm, zgodnie z założeniami audytu energetycznego. Ściany zewnętrzne otynkowane na biało. Dodatkowo na południowej i wschodniej ścianie w oknach umieszczono pionowe elementy a blachy perforowanej osłaniające pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Zarówno obiekt istniejący jak i część projektowana zostały dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez:

- wydzielone miejsca postojowe na parkingu przed Urzędem Miasta
- windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
- toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp
do wszystkich kondygnacji i pomieszczeń budynku istniejącego oraz projektowanej części urzędu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACJI:

Wszystkie rozwiązania projektowe spełniają zasady bezpieczeństwa i ewakuacji budynku wymagane przepisami.

Projektowany budynek zaliczany jest do grupy budynków niskich o klasie odporności pożarowej “C” i kategorii zagrożenia ZLIII.

Budynek istniejący jest zaliczany do średniowysokich o klasie odporności pożarowej “B”
i kategorii zagrożenia ZLIII.

Budynek istniejący i część projektowana stanowią odrębne strefy pożarowe, oddzielone
od siebie drzwiami EI60. Ewakuacja części istniejącej i projektowanej odbywa się poprzez klatki schodowe i dojścia na zewnątrz budynku. Korytarze szerokości min. 145cm. Klatki schodowe zamknięte, oddymiane, ze ścianami REI60. Drzwi do klatek schodowych ewakuacyjnych 150cm EI30. Stropy REI60.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl