Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej zabudowy mieszkalno-usługowej ul. Krzywoustego 315 do ul. Gorlickiej 2 oraz dobudowa do ul. Krzywoustego 307 wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów na osiedlu Psie Pola we Wrocławiu.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • "KUBIT" Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
 • Skład zespołu:  
 • Agnieszka Kubit  
 • Maciej Węglarz  
 • Kamil Kuroszczyk  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • Edyta Rybska  
 •  
 • http://www.kubit.net/  
 •  
Założenia projektowe, kontekst przestrzenny.


Przeznaczone pod zabudowę tereny znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu miasta Psie Pole. Koncepcje struktury zabudowy oparto więc na kontynuacji historycznego układu komunikacyjnego, wpisując projektowane budynki w otoczenie tak, by uzyskać atrakcyjną i wyróżniającą się architekturę współczesną uatrakcyjniającą i szanującą jednocześnie istniejącą zabudowę. Kształtując elewacje zastosowano rytm podziałów sugerujący kamienice tak, by rozbić monumentalną bryłę budynków wpisując je w małomiasteczkowy charakter okolicy. Szczególną uwagę poświęcono odpowiedniemu gabarytów obiektów: wysokość do gzymsu, kąt nachylania połaci dachowej nawiązujący do kamienic już istniejących, wysokość kondygnacji i kolorystyka elewacji.

Gdyby chcieć wykorzystać potencjał działki oraz spełnić warunki miejscowego planu zagospodarowania terenu bryła kamienicy z zadania 2 mogłaby wydawać się zbyt wysoka i monumentalna z jednej strony, oraz wąska i krucha z drugiej. Stąd od strony istniejącej kamienicy budynek został oddzielony ścianą z płytek ceramicznych rozbijającą ciężką bryłę budynku oraz jednocześnie dodającą współczesnego akcentu. Jest to granica między starym i nowym. Nie jest ona jednak drastycznie skontrastowana, by nie odwracać wzroku od narożnika budynku zadania 1. Dodatkowo podzielono kamienicę akcentami naroży i klatek schodowych wpisując ją delikatnie swym odpowiednim gabarytem w okolice, oraz poprzez wprowadzenie boniowania nawiązuje do bryły budynku z zadania 1.

Kamienica z zadania 1 miała spełniać wiele funkcji. Z jednej strony miała nawiązywać do istniejącej zabudowy, z drugiej zaś powinna wyróżniać się spośród innych kamienic ze względu na jej szczególne usytuowanie. Jest to budynek znajdujący się w zwężającym się narożu ulic Krzywoustego i Gorlickiej i stąd stanie się on dominantą ul. Krzywoustego. Toteż zaprojektowano go z wyraźnymi akcentami współczesnymi mającymi poprzez kontrast i akcent współtworzyć otaczającą małomiasteczkową zabudowę śródmiejską. Jej elementem charakterystycznym jest czarny, smukły narożnik z dwoma wykuszami. Znajduje się on na zamknięciu osi widokowej i jest skontrastowany w stosunku do otaczającej go architektury tak, by przyciągał wzrok przechodniów. Wykusze powstały poprzez wypchnięcie opasek okiennych nawiązując do architektury okolicznych kamieniczek. Przebijają one budynek na wylot, co widać od strony podwórka. Wykusze pojawiają się tutaj w formie balkonów. Podział elewacji na kamieniczki uzyskany został poprzez wprowadzenie kamiennych ram i szczytów.

Koncepcja zagospodarowania terenu.


Projektując obiekty dążono do możliwie najbardziej funkcjonalnego wykorzystania terenu poprzez odpowiednie grupowanie funkcji obiektu oraz planowanego układu komunikacyjnego względem siebie.

W zadaniu 1 zaprojektowano budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych ze stromym dachem od strony ulic i podziałami na elewacjach nawiązującymi swym charakterem do okolicznej zabudowy, oraz o gabarytach i wysokości zbliżonych do istniejącej zabudowy. Wjazd oraz wejście na teren podwórza znajduje się po stronie południowej działki, od ul. Gorlickiej. Zapewniają one możliwość wjazdu pojazdów służb interwencyjnych i kończy się placem manewrowym dla samochodów osobowych. Za wjazdem znajduje się teren rekreacyjny – zieleń parkową wraz z małą architekturą, ścieżkami i chodnikami oraz plac zabaw dla dzieci. Od placu manewrowego prowadzi ciąg pieszy prowadzący do wejścia do klatki schodowej części mieszkalnej budynku oraz obsługujący dostawy dla usług parteru. Na zagospodarowanym terenie nie przewidziano miejsc postojowych, gdyż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy będą korzystać z przyległych ulic lokalnych. We wnętrzu podwórza zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów tak, by było dogodnie dostępne zarówno dla mieszkańców jak i służb porządkowym. W zagospodarowaniu terenu przewidziano rezerwę pod przyszły budynek mieszkalno – usługowy, na tym terenie zaprojektowano zieleń niską wraz ze ścieżkami spacerowymi.

W zadaniu 2 również zaprojektowano budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych ze stromym dachem od strony ulic i podziałami na elewacjach nawiązującymi swym charakterem do okolicznej zabudowy, oraz o gabarytach i wysokości zbliżonych do istniejącej zabudowy. Wjazd oraz wejście na teren podwórza znajduje się po stronie południowo- wschodniej działki, od ul. Gorlickiej, zapewniając możliwość wjazdu pojazdów służb interwencyjnych i kończy się placem manewrowym dla samochodów osobowych. Za wjazdem znajduje się ciąg pieszy prowadzący do wejścia do klatki schodowej części mieszkalnej projektowanego budynku, obsługujący dostawy dla usług parteru oraz do budynku obecnie remontowanego. Na zagospodarowanym terenie nie przewidziano miejsc postojowych, gdyż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy będą korzystać z przyległych ulic lokalnych. Miejsce gromadzenia odpadów znajdować się będzie między budynkiem istniejącym a nowoprojektowanym, w parterze nowoprojektowanego i dostępne będzie zarówno od ul. Krzywoustego – dla służb porządkowych jak i od strony podwórza – dla mieszkańców i usług. Na terenie podwórza zaprojektowano kwartał zieleni niskiej z dominantą w postaci drzewa.

Zieleń istniejąca i projektowana.


Projektując wnętrza podwórzowe przyjęto zasadę minimalizowania ingerencji w istniejący drzewostan. Przewidziano też możliwość przesadzenia istniejącej zieleni.

Projektowana zieleń zadania 1 swoim nawiązaniem do ogrodów romantycznych kontrastuje ze współczesną architekturą wnętrza podwórzowego, rozbija tym samym jej prosty, współczesny charakter. Romantyczny charakter ogrodu z dużą ilością nasadzeń niskich i dominant drzew wysokich, punktów widokowych, otwarć i wijących się alejek ma powiększyć optycznie podwórze i nadać mu przytulny charakter, miejsca do odpoczynku i zabawy zarówno dla mieszkańców jak i dla klientów restauracji.

W zadaniu 2 zaprojektowano zieleń w kwartale prostokątnym tak, by tworzyła ramę i urozmaicała a zarazem podkreślała prosty charakter wnętrza. Ważnym elementem zieleni jest dominanta w postaci drzewa, znajdująca się w centralnym punkcie podwórza, która ma uwznioślić jego surowy a zarazem przytulny charakter. W swych założeniach projektowych podwórze ma stać się dziedzińcem zarówno mieszkańców jak i klientów pizzerii.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl