Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku hotelowego w Porcie Lotniczym Warszawa o standardzie 5 * który organizator zamierza prowadzić w systemie międzynarodowych hoteli Marriott w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Arch. Andrzej Bulanda SARP, MOIA  
 • Arch. Włodzimierz Mucha SARP, MOIA  
 • Arch. Jacek Chyrosz SARP, MOIA  
 • Arch. Michał Brzychcy  
 • Arch. Maciej Kaufman  
 • Arch. Iga Konowalska  
 • Arch. Marcin Maraszek  
 • Arch. Daniele Natoli  
 • Arch. Marta Pędowska  
 • Arch. Ewa Popko  
 • Arch. Ewa Sokołowska  
 • Arch. Piotr Steckiewicz  
 • Arch. Piotr Szterner  
 • Arch. Witek Wyczański  
 • Kuba Różycki  
 •  
 • http://www.bimarch.pl 
Powstały budynek jest kompromisem pomiędzy potrzebą oczekiwanej przez Inwestora szczególnej ekspresji i unikatowości budynku- znaku i jego lokalizacji w przestrzeni portu lotniczego im Fryderyka Chopina i uwarunkowań lokalizacyjnych, wynikających z przesądzeń konstrukcyjno funkcjonalnych- lokalizacji obiektu na istniejącej płycie garażu, a także ograniczonego budżetu inwestycji.

Idea
Budynek jako znak
Budynek jako symbol
Budynek jako produkt
Obłość formy zewnętrznej
Dynamika formy zewnętrznej
Lapidarność formy zewnętrznej
Integracja konstrukcji i formy – Strukturalność
Piąta elewacja
introwertyczność wewnętrznego świata atrium

 Prosty obły budynek obiekt o dynamicznej formie jako zwieńczenie i kontrapunkt budynku parkingowego a zarazem dialog z dynamicznym halowym budynkiem terminala T2.
 Uwolnienie parteru - efekt unoszenia się obiektu nad płyta garażu
 Dynamika fasad (ruch, start, lotnisko)
 Integracja konstrukcji i architektury, tektoniki i materiałów fasadowych (kadłub, strukt uralność)
 Forma zewnętrzna kojarząca się z produktem przemysłowym raczej niż z konwencjonalnym budynkiem(kadłub samolotu, kontener, kapsuła)
 Nawiązanie dialogu z terminalem T2 kolorystyka, linearność, powtarzalność detalu, lekkość
 Ekspozycja atrium hotelowego z najazdu na poziom odlotów T2
 Otwarcie na miasto (widok zatrium, fitness, galerii widokowej)
 Wielkoprzestrzenne atrium wewnętrzne ze szklanym dachem (obserwacja nieba, lot, klucz żurawi)
 Skontrastowanie wnętrza drewno, ciepło, tektonika fasad z obłością elewacji zewnętrznych(wnętrze, skorupa zewnętrzna)
 Wydzielenie niezależnego wejścia do centrum konferencyjnego
 Wprowadzenie wody i zieleni wysokiej do wnętrza
 Ranga piątej elewacji w strefie lotniska (kadłub, kontener znak rozpoznawczy nocą)
 Wytworzenie introwertycznego świata hotelu wydzielonego akustycznie od otoczenia (klosz, kapsuła, pokład)

Bryła
Dążono do zharmonizowana bryły hotelu z istniejącym parkingiem, przy jednoczesnym nadaniu jej czytelnej zwartej, prostej I dynamicznej formy najlepiej odpowiadającej szczególnej lokalizacji budynku w porcie lotniczym dużej metropolii. Zaproponowana filozofia hotelu lotniskowego realizując założenia i wytyczne programowe. zakłada stworzenie budynku introwertycznego nakierowanego na własne wnętrze oderwane dosłownie i symbolicznie od zgiełku i ruchu portu lotniczego, żyjące własnym życiem i będące przyjaznym, zróżnicowanym przestrzennie miejscem dla odpoczynku dla każdego gościa. System wewnętrznych przestrzeni publicznych o różnej skali, estetyce i dynamice, położonych na różnych wysokościach pod wspólnym szklanym dachem umożliwia każdemu znalezienie odpowiedniego dla siebie klimatu. Duży centralne atrium-patio daje poczucie skali i prestiżu oczekiwanego od obiektu tej klasy przy jednoczesnym zachowaniu kameralności i intymności poszczególnych enklaw.

Hotel lotniskowy jest hotelem krótkiego pobytu głownie biznesowego gdzie w zamkniętej i odizolowanej akustycznie od hałasu lotniska przestrzeni należy zapewnić z uwagi na charakter otoczenia możliwe szerokie spektrum atrakcji na wysokim poziomie. Stąd zróżnicowany i rozbudowany program gastronomii, galeria handlowa, biznes centrum, podniebny fitness i bar a także centrum konferencyjne. Istotnym elementem przestrzeni wspólnej jest zieleń i woda podnoszące komfort użytkowy i jakość klimatu a także elementy rzeźbiarskie zawieszone we wnętrzu- klucz odlatujących żurawi, baldachimy.

Lotniskowy hotel sieciowy operujący korporacyjnymi standardami głównie na poziomie pokoi hotelowych i schematów funkcjonalnych, we wnętrzach wspólnych powinien mieć aspiracje do stania się oryginalnym i niepowtarzalnym miejscem o oryginalnej architekturze, tak aby stał się pozytywnie rozpoznawalny i zapamiętany przez klienta- będąc jednocześnie wizytówką Warszawy czy nawet Polski.

Technologia hotelu w projekcie uwzględniono wytyczne sieci hoteli Marriott oraz Normy Polskie dotyczące hoteli 5*. Szczególna lokalizacja hotelu i istniejące uwarunkowania konstrukcyjne wymusiły pewne modyfikacje np. dotyczące szerokości pokoi hotelowych.
Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem otwartym i uniwersalnym dającym się relatywnie łatwo dostosować do standardów dowolnej sieci. Dotyczy to też wnętrz hotelowych w obszarze publicznym gdzie w zaproponowane generalne decyzje przestrzenne i estetyczne można wbudować indywidualny projekt wnętrz wybranej sieci hotelowej.

Integracja z parkingiem budynek hotelowy został zintegrowany z siatką konstrukcyjną parkingu z wykorzystaniem rozkładu nośności poszczególnych słupów tak aby zminimalizować prace wzmacniające w parkingu oraz do niezbędnego minimum zredukować liczbę miejsc parkingowych zabranych w wyniku wzmocnień konstrukcji i realizacji programu hotelowego na poziomie 0. Uwarunkowania konstrukcyjne omówiono szczegółowo w rozdziale konstrukcja.

Lokalizacja hotel usytuowano frontem do budynku terminalu organizując przed nim podjazd dla samochodów, autokarów i taxi.

Wejścia do hotelu prowadzą cztery wejścia: wejście główne od strony terminala T2, dodatkowe wejście do centrum konferencyjnego od strony południowej, wejście służbowe i strefę dostaw od strony wschodniej. Dodatkowo w obszar lobby hotelowego wjechać można istniejącymi głównymi windami parkingowymi po nadbudowie szybu.

Lobby hotelowe wraz z recepcją zlokalizowano na poziomie +1 w stosunku do poziomu parkingu. Z westybulu dolnego dostajemy się do niego schodami ruchomymi lub windami.
Recepcja hotelowa znajduje się w poziomie +1 w obszarze lobby głównego.

Łącznik z terminalem T2 w projekcie przewidziano miejsce pod przyszły łącznik kryty z budynkiem terminala T2 co znacznie poprawiłoby standard dojścia bezpośrednio w poziomie lobby recepcyjnego nad ulicą dojazdową. Projekt terminala T2 przewidywał taką możliwość.

Program w pełni zrealizowano program użytkowy inwestora i wymagania stawiane hotelom 5* z uwzględnieniem specyfiki lokalizacji lotniskowej. Zaproponowano funkcje towarzyszące i dodatkowe dla uatrakcyjnienia programu i nadania hotelowi znaczącej rangi. Sposób realizacji funkcji pomocniczych i technicznych w dużej mierze zależeć będzie od przeszłej analizy możliwości lokalizacji części funkcji w istniejących kubaturach lub pod nimi.

Lobby/atrium sercem hotelu i węzłem komunikacji wewnętrznej jest lobby górne i atrium ,ze strefy wejścia na poziomie 0 wjeżdżamy schodami ruchomymi lub windami do lobby właściwego na poz. +1, gdzie znajduje się recepcja. Z bocznej kieszeni wejścia głównego korzystają też grupy dla których zorganizowano recepcję dolną. W obszar lobby górnego doprowadza się też windy parkingowe i ewentualnie przyszła kładkę do terminala T2. Lobby górne zajmuje centralne miejsce w atrium i zakończone jest recepcją. Z lobby wjeżdżamy panoramicznymi windami na pietra hotelowe lub wchodzimy do części odpoczynkowo gastronomicznej atrium. zlokalizowanej na dwóch poziomach +1 i +2. Z atrium możemy też wejść do zespołu usług centrum biznesowego oraz zejść do centrum konferencyjnego

Zielony pas istotnym elementem kompozycyjnym założenia atrium jest zielony pas biegnący wzdłuż wewnętrznej krawędzi skrzydła frontowego, będący jednocześnie łącznikiem i wydzieleniem między atrium a strefa usług i centrum konferencyjnym. W pasie zieleni znajdują się elementy wodne z świetlikami doprowadzającymi, światło dzienne do centrum konferencyjnego, schody na poziom centrum oraz widok na foyer kongresowe w części południowej.

Woda odgrywa istotne znaczenie w stabilizacji i poprawie klimatu w atrium zwiększając w sposób naturalny wilgotność powietrza

Mostki przerzucone nad pofalowaną zielenią lub wodą są dodatkową atrakcją miejsca

Panoramiczne windy w lobby hotelowym usytuowano w przeszklonym szachcie trzy windy panoramiczne łączące wszystkie poziomy hotelu. Wraz z kładkami piętrowymi windy stanowią centralny element pionowy atrium wprowadzając w nie element ruchu i zmienności.

Kładki piętrowe o konstrukcji stalowej łączą ze sobą skrzydła tego samego piętra.

Galeria widokowa znajduje się na ostatniej kondygnacji skrzydła wschodniego w pobliżu fitness i sky baru.

Centrum konferencyjne znajduje się na poziomie 0 z niezależnym wejściem i podjazdem od strony południowej. Głównym elementem centrum są trzy łączone ze sobą sale po 300 m2 o podwójnej wysokości. Pozostałe sale konferencyjne zgodnie z programem umieszczono wzdłuż ulicy biegnącej po śladzie zielonej osi kompozycyjnej. Centrum posiada własne zaplecze cateringowe połączone z kuchnią hotelową, szatnie , toalety, magazyny sprzętu. Może funkcjonować całkowicie niezależnie od funkcji hotelowej jednak jest łatwo osiągalne również wewnętrzną komunikacją hotelową (windy i schody)

Piętra hotelowe układ pokoi na piętrach wykorzystuje zaproponowany system konstrukcji w module 4m wynikający z dwukrotnego zmniejszenia siatki parkingowej i zastosowania ścian wydzieleń międzypojowych jako elementów konstrukcyjnych. Optymalizując możliwości nośne istniejącej konstrukcji zróżnicowano wielkości nadwieszeń po obu stronach skrzydeł i wykorzystano to w zróżnicowaniu wielkości pokoi hotelowych 28/30m2.
Piętro klubowe o podwyższonym standardzie znajduje się zgodnie z wytycznymi na ostaniej kondygnacji w skrzydle frontowym. Dodatkowe doświetlenie korytarzy piętrowych skrzydła frontowego uzyskano eliminując pojedyncze jednostki od strony atrium i wytwarzając w ich miejsce przeszklone aneksy piętrowe z prostym serwisem (napoje chłodzące lód). Wszystkie pokoje w ramach grupy posiadają jednakową wielkość i geometrię.

Room sernice zgodnie ze standardami hoteli 5* może odbywać się z dwóch wind niezależnie w obu skrzydłach z możliwością połączenia na poziomie +1. Zapewniono też zrzut brudnej bielizny w skrzydle wschodnim.

Fitness znajduje się na ostatniej kondygnacji od strony wschodniej. Z plaży przed basenem zlokalizowanej w północnym szczycie budynku rozciąga się widok na miasto. Program fitness rozwinięto w stosunku do programu standardowego jednak uznano to za wartość hotelu lotniskowego. Basen widoczny jest z galerii widokowej. Podbasenie eliminuje 4 pokoje na kondygnacji niższej. Zespół fitness skomunikowany jest ze sky barem znajdującym się w sąsiedztwie.

Program gastronomiczny zróżnicowany i rozbudowany działający w oparciu o węzeł kuchenny na poziomie +1 z zapleczem socjalnym na +2. węzeł kuchenny obsługuje:

Restauracje na poziomie +1 wychodząca na atrium
Sky bar na poziomie +6 przy fitnessie
Śniadania- kawiarnia wiedeńska na poziomie +2 na dachu Sali koferencyjnej jest to przestrzeń wielofunkcyjna półprywatna ograniczona do gości hotelowych, działająca jako sala śniadań a w godzinach późniejszych jako kawiarnia i piano bar.
Lobby bar wyspa w atrium
Centrum konferencyjne –catering możliwość organizacji dużych imprez, bankietów (połączenie sal z foyer)

Akustyka szczególne ostre wymagania wynikające z klasy hotelu i jego uciążliwej lokalizacji zostały spełnione przez zastosowanie podwójnej skóry od zewnątrz obłej osłony aluminiowo szklanej, zachodzącej nad dach techniczny, od wewnątrz wykładziny drewnianej. Obłość kształtu pozwala na dodatkową redukcję poziomu tła zewnętrznego.

Parkingi z układu parkingów w trzech poziomach wyeliminowano niezbędne stanowiska dla zapewnienia głownie na poziomach niższych podszybi pod nowoprojektowane dźwigi a na poziomie 0 lokalizacji funkcji hotelowej. Ostatecznie zredukowano liczbę miejsc o 250 stanowisk

Obsługa komunikacyjna uproszczono system poruszania się po parkingu w wyniku redukcji lub zamknięcia wybranych stref. Nie zmieniono lokalizacji wjazdów i komunikacji między piętrami a także zasad ewakuacji i dojść do parkingu dla osób trzecich. Zapewniono połączenie istniejącą klatką schodową i windami poziomu garaży z lobby hotelowym (po ich nadbudowie)

Dostawy zorganizowano z poziomu 0 przez boks rozładowczy w oparciu o główną windę transportowa hotelu. W tym celu wydzielono w obszarze parkingu strefę wolną od parkowania.

Wywóz śmieci odbywa się z komory śmieciowej zlokalizowanej w sąsiedztwie boksu rozładowczego we wspólnej strefie. W przypadku możliwości technicznych śmietnik można zorganizować w przestrzeniach pod parkingiem.

Portiernia w strefie wejścia służbowego zlokalizowano portiernię i monitoring obiektu.

Poziom techniczny podstawowym poziomem technicznym jest poziom górny gdzie w obrębie ażurowej konstrukcji stanowiącej skomponowaną i zintegrowaną z pozostałymi elewacjami umieszczono wieże chłodnicze, centrale wentylacyjne oraz górne rozprowadzenie pionów wentylacyjnych . Wyprowadzenie bocznych ścian w formie zagiętej attyki nadaje budynkowi dynamiczną i obłą formę bliską estetyce obiektu latającego. Za zagiętą attyką ukryto systemowe relingi i wózki do mycia fasad. W ten sposób budynek pozbawiony został światłocieniowych gzymsów zewnętrznych relingów i atrybutów kojarzących się z klasycznym budynkiem. Pozostałe pomieszczenia techniczne i pomocnicze znajdują się w poziomie 0 lub o ile będzie to możliwe pod płytą garażu (przyłącza, zbiorniki ppoż.)
Niepełnosprawni budynek w pełni wyposażony i dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami sieciowymi.

Konstrukcja


Projektowany hotel zostanie ustawiony na istniejącym 2-kondygnacyjnym parkingu, wybudowanym przy terminalu portu lotniczego na Okęciu.
Istniejący obiekt ma konstrukcję żelbetową, słupowo- płytową. Słupy rozstawiono co 7,4x8m i z uwagi na słabe grunty w podłożu, posadowiono na palach. Konstrukcja istniejąca uwzględniała nadbudowę o budynek hotelowy, jednak nie na całej powierzchni wykonanej konstrukcji. W materiałach konkursowych zestawiono siły, na jakie zaprojektowane zostały słupy i fundamenty oraz wykonane stropy. Z materiałów tych wynika, że górny strop parkingu zaprojektowano na obciążenia użytkowe 6 kN/m2, co odpowiada wymaganiom dla ruchu autobusów. Z analizy nośności słupów, wynika, że przewidziano dociążenie istniejącej konstrukcji dwoma budynkami, połączonymi lżejszym łącznikiem. Obszar możliwy do nadbudowy obejmuje rejon osi B-D/5-17 (o wymiarach 14,8x96m) oraz osi G-J/11-20 (o wymiarach 14,8x72,0m) oraz łącznika między osiami D-G/12-16 (wymiary w rzucie 22,2x40m). Rezerwy nośności słupów wynoszą ok. 2200 kN w osiach B,F,J, ok.4000 kN w osiach D i G oraz 5000- 7000 kN w osiach C i H. Nieco mniejsze rezerwy nośności mają słupy narożne (ok. 1600 kN) i skrajne.
Projektując hotel, nadbudowany nad konstrukcją istniejącą, jego przyszły plan i rozwiązania konstrukcyjne, określono w oparciu o analizę możliwego dociążenia konstrukcji istniejącej.
Podjęto 3 zasadnicze decyzje projektowe:
 Konstrukcję budynku ustawiono na słupach posiadających rezerwy nośności, przy takim jej ukształtowaniu, aby możliwie w pełni tę nośność wykorzystać.
 Ze względów akustycznych, sztywności konstrukcji oraz zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej, przewidziano wykonanie hotelu w konstrukcji żelbetowej.
 Tak zaprojektowano siatkę podpór kondygnacji nadbudowywanych, aby zminimalizować ciężar konstrukcji, w celu uzyskania możliwie największej ilości nadbudowywanych kondygnacji.
Hotel ukształtowano w formie 2 budynków dwutraktowych, z nadwieszeniami, połączonych hallem, przekrytym w poziomie dachu obu budynków przeszklonym dachem. Ponadto w parterze hallu umieszczono 1-kondygnacyjną przestrzeń konferencyjno- restauracyjną, zaś obie części hotelu, na każdej kondygnacji spięto galerią łącznikową.

Siatkę słupów kondygnacji garażowych 7,4x8,0m, w kondygnacjach wyższych, hotelowych zagęszczono. Zmiana rozstawu słupów w wyższych kondygnacjach wynikająca z możliwości, jakie daje 4m szerokość modułu pokoju hotelowego, pozwoliło na zoptymalizowanie grubości stropów między kondygnacyjnych, dla uzyskania możliwie niewielkiego ciężaru konstrukcji.

Zmiana siatki słupów została zrealizowana w dwóch skrajnych osiach podpór, przez rozwidlenie słupów w wysokości kondygnacji „0” i „+1”, z rozstawu podłużnego 8m, do rozstawu 4m. W rzędzie środkowym, słupy pozostawiono w wyższych kondygnacjach pionowe, będące kontynuacją słupów garażowych, a więc w rozstawie 8m. Jednakże w osi środkowej, wprowadzono na słupach w poziomie każdej kondygnacji podciąg podłużny, pokrywający się ze ścianami korytarzowymi hotelu, umożliwiający liniowe oparcie stropów. Ponadto, z uwagi na zróżnicowane nośności słupów w obu skrajnych rzędach podłużnych, budynek nadwieszono poza linie słupów zewnętrznych niesymetrycznie: od strony hallu o 2,4m, zaś od strony zewnętrznej o ok. 1m. W ten sposób uzyskano układ dwutraktowy, z przewieszeniami. W przekroju poprzecznym uzyskano 2 trakty szerokości 7,4m, ze wspornikami 1m i 2,4m; w przekroju podłużnym słupy w 2 osiach zewnętrznych rozstawiono co 4m, zaś w osi wewnętrznej stropy oparto liniowo na podciągach ramy podłużnej, opartej co 8m. Takie modułowanie pozwoliło na uzyskanie stropów o grubości 20cm. Przewidziano wykonanie ścian wewnętrznych lekkich, na szkielecie metalowym. Obciążenia obliczeniowe 1m2 stropu miedzykondygnacyjnego wraz z obciążeniem użytkowym i obciążeniem ścianami działowymi wynosi ok. 10 kN/m2.

Przy tym poziomie obciążeń, możliwe było nadbudowanie na konstrukcji istniejącej 6 kondygnacji hotelowych (kondygnacja „0” na istniejącej płycie parkingu i 5 kondygnacji nadbudowanych- w sumie 6 dodatkowych stropów (wliczając w to stropodach, na którym przewidziano ustawienie central wentylacyjnych.

Dzięki rozwidleniu podpór, uzyskano podłużne usztywnienie konstrukcji budynku. Dodatkowo sztywność przestrzenną zapewniają trzony komunikacyjne, umieszczone w hotelu.

Projektowany budynek ma kształt trapezu, o szerokości ok.53,7m i długości od 58,7m do 130,7m.
Składa się z 2 żelbetowych budynków dwutraktowych, szerokości 18,2m każdy, połączonych hallem, zadaszonym w poziomie dachu. Szerokość łącznika w poziomie dachu 17m.

Hall w sposób naturalny dylatuje podłużnie dwie części hotelu. Dodatkowo przewidziano dylatacje poprzeczne, powiązane z rytmem dylatacji parkingu istniejącego. Dylatacje te zostaną zrealizowane jako przegubowo- przesuwne, poprzez systemowe łączniki dylatacyjne w stropach.

Fragmenty końcowe obu części budynku, ukształtowane w rzucie w formie trójkątów, między osiami 2-5/B-D oraz 8-11/G-J, usytuowano nad częścią parkingu, dla której nie przewidywano nadbudowy. 10 słupów istniejących w tym rejonie będzie wymagało wzmocnienia. Zostaną one wzmocnione poprzez okucie profilami stalowymi i obetonowanie natryskiem zapewniającym wymaganą odporność ogniową.
Projektowane trzony windowe zostaną ustawione na niezależnych fundamentach i poprowadzone od najniższej kondygnacji istniejącej.

Klatki schodowe w części hotelowej, niebędące kontynuacją istniejących trzonów komunikacyjnych, wykonane zostaną w lekkiej konstrukcji, opartej na stropach części nadbudowywanej.

Galerie łączące 2 części hotelu w poziomie kondygnacji hotelowych, zlokalizowane w hallu hotelowym zostaną wykonane w formie stalowego wielokondygnacyjnego mostu kratowego, opartego na obu częściach hotelu.

Zadaszenie łącznika między dwoma częściami hotelu zaprojektowano w lekkiej konstrukcji cięgnowej, na której umieszczono przeszklenie. Cięgna linowe zostaną napięte i zakotwione w żebrach- skrzydłach, wyprowadzonych ze środkowego traktu każdej z części hotelu ponad dach. Dzięki plastycznemu rysunkowi żeber nad dachem i cięgien ażurowego dachu, rozpiętych między nimi, budynek zyska atrakcyjną, świecącą piątą elewację.

Materiały: beton B37, stal zbrojeniowa BSt500, stal profilowa 18G2, stal wysokiej wytrzymałości do lin klasy 1840.

Systemy instalacyjne


Przyjęte standardy instalacyjne uwzględniają wytyczne sieci Marriott oraz przepisy Norm Polskich dotyczących hoteli 5*. Rozwiązania szczegółowe uwzględniają specyfikę lokalizacyjną i fakt nadbudowy istniejącego garażu z funkcjonującymi systemami instalacyjnymi. W przypadku braku szczegółowych informacji w warunkach konkursu co do istnienia czy lokalizacji pomieszczeń przyłączy zaproponowano wariant zakładający brak istnienia w strukturze garażu tych pomieszczeń. W przypadku ich istnienia zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na pomieszczenia pomocnicze hotelu bez zmiany zasad funkcjonowania systemów instalacji wewnętrznej. Dotyczy to lokalizacji: węzła cieplnego, trafostacji, rezerwowego agregatu prądotwórczego, separatorów, przyłączy wody użytkowej.

SYSTEM WODNO-ŚCIEKOWY.
Przewiduje się zaopatrzenia w wodę z lokalnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w rejonie inwestycji.
Instalacja wody zimnej pokrywać będzie potrzeby socjalno-bytowe i pożarowe.
Instalacja wody ciepłej doprowadzona będzie do przyborów sanitarnych służących celom socjalno-bytowym. Przygotowywana ona będzie w wymiennikach wody ciepłej.
Dla bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano instalacje tryskaczowe wraz ze zbiornikiem i pompownią oraz instalację hydrantową ze zbiornikiem zapasu i własną pompownią.
W ulicach otaczających działkę zlokalizowane są kanały kanalizacji deszczowej i sanitarnej Sieć kanalizacyjna pracuje w systemie kanalizacji rozdzielczej.
Ścieki pochodzące z urządzeń gastronomicznych będą podczyszczane w separatorach tłuszczu i skrobii.
Przewiduje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków do istniejących kanałów wg warunków technicznych określonych przez odbiorcę ścieków.
Wody opadowe z dachu odprowadzone będą systemem rur spustowych wewnętrznych.. Odbiornikiem będą kanały kanalizacji deszczowej wg warunków technicznych określonych przez ich odbiorcę. Szczegółowe rozwiązania techniczne po uzyskaniu pełnych danych budynku istniejącego.

SYSTEMY OGRZEWANIA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
System wentylacji i klimatyzacji zapewniać będzie w pomieszczeniach hotelowych, biurowych, konferencyjnych, rekreacyjnych i gastronomicznych parametry komfortu w zakresie temperatury i wilgotności. W zimie minimalna temperatura w pomieszczeniach pobytu ludzi winna wynosic 21 o C przy wilgotności względnej ok. 40%, a w lecie odpowiednio 23 o C przy wilgotności względnej ok. 40-60%. Ilość powietrza świeżego dostarczanego do pomieszczeń pobytu ludzi winna być nie mniejsza niż 40 m3 /h i osobę.
Wymiana powietrza i utrzymanie komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie następująco :

1. W pokojach hotelowych nawiew powietrza odbywać się będzie przez nadsufitowe pompy ciepła, pobierające powietrze obiegowe z pomieszczenia, a świeże z kanałów nawiewnych z central hotelowych.. Wywiew z poszczególnych pokoi realizowany będzie przez indywidualne instalacje wywiewne z krata wyciągową zlokalizowaną w łazienkach. Straty lub zyski ciepła pokrywane będą przez systemy ogrzewania i chłodzenia przy użyciu lokalnych pomp ciepła pracujących w pętli wodnej 35/30 o C.

2. W pokojach biurowych nawiew powietrza odbywać się będzie przez nadsufitowe pompy ciepła, pobierające powietrze obiegowe z pomieszczenia, a świeże z kanałów nawiewnych z central biurowych. Wywiew powietrza zużytego odbywać się będzie wydzielonymi zespołami wywiewnymi biurowymi. Przewiduje się odzysk ciepła w systemie wentylacji biur w wymiennikach krzyżowych. Straty lub zyski ciepła pokrywane będą przez systemy ogrzewania i chłodzenia przy użyciu lokalnych pomp ciepła pracujących w pętli wodnej 35/30 o C.

3. W salach konferencyjnych, restauracji, zespole fitness, itp. wentylacja realizowana będzie poprzez wydzielone systemy nawiewno-wywiewne ze zmienna ilością powietrza z central nawiewno-wywiewnych wyposażonych w wymienniki odzysku ciepła. Straty lub zyski ciepła pokrywane będą przez systemy ogrzewania i chłodzenia przy użyciu lokalnych pomp ciepła pracujących w pętli wodnej 35/30 o C.

4. W pomieszczeniach technicznych, zaplecza socjalnego itp. wymiana powietrza odbywać się będzie w systemie wentylacji mechanicznej wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej. Ogrzewanie tych pomieszczeń zapewni grzejnikowa instalacja centralnego ogrzewania. Nie przewiduje się chłodzenia tych pomieszczeń.

Przygotowanie wody obiegowej w pętli pomp ciepła odbywać się będzie w oparciu o zraszane wieże chłodnicze (chłodzenie) i systemy wymiennikowe zasilane z m.s.c. (ogrzewanie). Nawilżanie powietrza realizowane będzie lokalnie poprzez kanałowe nawilżacze parowe, a jego filtrowanie w centralach nawiewnych w blokach filtracji. Obniżenie poziomu hałasu pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizowane będzie poprzez stosowanie tłumików kanałowych oraz odpowiednie posadowienie urządzeń.

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO.
Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania miejskiej sieci cieplnej, a zatem źródłem ciepła dla budynku będzie istniejąca miejska sieć cieplna wg warunków technicznych określonych przez dostawcę ciepła. Lokalizacja węzła cieplnego w pomieszczeniach technicznych na parterze lub w istniejących pomieszczeniach pod garażem wg wytycznych szczegółowych.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.
Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania sieci energetycznej. Zasilanie obiektu zrealizowane będzie na warunkach określonych przez dostawcę energii.
Przewiduje się, że podstawowe zasilanie zrealizowane będzie z sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV przez stację transformatorowa typu PZO. Obiekt winien posiadać zasilanie rezerwowe średniego lub niskiego napięcia wyprowadzone z innej pętli kablowej.
Zespół energetyczny w postaci rozdzielni średniego napięcia z układem pomiarowym, komór transformatorowych oraz rozdzielni głównej niskiego napięcia zlokalizowane będą w wydzielonych pomieszczeniach, a na poszczególnych piętrach rozlokowane będą rozdzielnice i tablice piętrowe. Lokalizacja na podobnych zasadach jak w przypadku węzła cieplnego.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
Obiekt położony jest w zasięgu działania sieci telekomunikacyjnych. Podłączenie do tych sieci określać będą warunki techniczne wydane przez wybranego operatora telekomunikacyjnego. Obiekt wyposażony będzie w instalacje telefoniczne, internetowe, TV przewodowej, kontroli dostępu, CCTV, antywłamaniową, a w zakresie instalacji p/poż system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy.

Przewidziano odrębne pomieszczenia na zlokalizowanie urządzeń instalacji teletechnicznych, a na poszczególnych kondygnacjach rozdzielnice i tablice piętrowe.
Wszystkie instalacje i urządzenia techniczne budynku monitorowane będą, a także częściowo sterowane popr

Ppoż


1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, niniejszy budynek jest budynkiem średniowysokim
(6 kondygnacji, 25,0 m wysokości) o funkcji zamieszkania zbiorowego wraz z niezbędnymi zapleczami i pomieszczeniami technicznymi i zaliczony został do:
- kategorii zagrożenia ludzi - ZL V,(atrium oraz pomieszczenia na parterze budynku kwalifikowane są do kategorii ZL I zagrożenia ludzi),
- klasy odporności pożarowej B pomniejszonej do C ze względu na zastosowanie ochrony budynku stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 17 500 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5 000 m2 powiększona o 100% ze względu na zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego.

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na górnej płycie istniejącego trójpoziomowego parkingu P2 stanowiącego strefę PM o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 - garaż otwarty o klasie odporności ogniowej D. Projekt zakłada oddzielenie istniejącego garażu stropem o klasie odporności ogniowej REI120. Konstrukcja główna budynku niezależna od konstrukcji garażu.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Jako drogę pożarową przewiduje się wykorzystanie istniejącej drogi od strony portu lotniczego przebiegającej wzdłuż ściany frontowej hotelu. Do skrzydła północno – wschodniego akcja pożarowa będzie prowadzona z poziomu -5.60 (istniejącej drogi) poprzez istniejąca klatkę schodową.
Dopuszczalna odległość 50 m dojść z drogi pożarowej do klatek ewakuacyjnych nie została przekroczona.

3. STREFY POŻAROWE:
Ze względu na funkcje obiektu i układ konstrukcyjny budynek podzielony został na strefy pożarowe o powierzchni nie przekraczającej 10 000 m2 wydzielone ścianami oddzieleń przeciwpożarowych w układzie pionowym – ściany w klasie odporności ogniowej REI 120 i poziomym (stropy o klasie odporności ogniowej R120 EI60). Projektuje się wydzielenie w strefy pożarowe pomieszczeń, w których będą umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia.
W przestrzeni atrium głównego i klatkach schodowych projektuje się zainstalowanie urządzeń do usuwania dymów i gazów pożarowych w postaci klap dymowych. Pomieszczenia od strony atrium wyposażone w zamknięcia otworów okiennych dymoszczelne.

4. DROGI EWAKUACYJNE:
W budynku kategorii zagrożenia ludzi - ZL V odległość pomiędzy dwoma klatkami ewakuacyjnymi wynoszą 120 m a przy jednej 15 m. powyższe odległości nie zostały przekroczone. Poziome drogi ewakuacyjne wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej EI30. Drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higieniczno sanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, posiadały będą klasę odporności ogniowej, co najmniej EI 30. Poziome drogi ewakuacyjne podzielone zostaną na odcinki mniejsze od 50 m drzwiami dymoszczelnymi.

5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
Nie przewiduje się stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA:
Budynek wyposażono w instalacje wodociągową do celów przeciwpożarowych wyposażoną w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. Zasilanie instalacji z zewnętrznej sieci wodociągowej przez pompownię przeciwpożarową podnoszącą ciśnienie w instalacji.

7. INSTALACJA TRYSKACZOWA:
Budynek chroniony będzie stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym. W budynku projektuje się zbiornik na wodę pożarową o pojemności ok. 200m3 oraz pompownię pożarową

8. DRUGOSTRONNE ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ:
Budynek wyposażono w agregat prądotwórczy na paliwo płynne jako drugie źródło zasilania energetycznego.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W budynku zastosowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Budynek wyposażony zostanie w oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne działało będzie, przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.
Budynek zostanie wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej zapewnią ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 min (30 min, dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych).

10. INSTALACJA SSP i DSO
System sygnalizacji pożarowej - SSP
Budynek zostanie objęty 100% nadzorem instalacją wczesnej detekcji zagrożenia pożarowego,
System sygnalizacji pożarowej będzie wysyłać automatycznie, na podstawie zweryfikowanych sygnałów pożarowych ze swojej części detekcyjnej i procedur zawartych w oprogramowaniu wewnętrznym centrali sygnalizacji pożarowej (CSP), sygnały wyzwalające do central i sterowników realizujących przyjęty scenariusz ewakuacyjny i ograniczający rozprzestrzenianie pożaru.
System sygnalizacji pożarowej będzie wysyłał sygnały wyzwalające do systemów oddymiania pożarowego, zapobiegających zadymieniu, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, oddzieleń przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego i innych systemów technicznych budynku.
Sygnały alarmu pożarowego, uszkodzenia i zaniku sieci będą przekazywane do najbliższej jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP, lub Komendy Rejonowej PSP z a pomocą urządzenia transmisji alarmu pożarowego i uszkodzeniowego.

Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO
Budynek zostanie wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy.
Dźwiękowy system ostrzegawczy zapewni zrozumiałe przekazywanie komunikatów alarmowych, ewakuacyjnych i zagrożeniu. System DSO zapewni przekazywanie poleceń i komunikatów za pomocą mikrofonu strażaka słyszalnych we wszystkich przestrzeniach budynku, w których mogą przebywać ludzie.
Wykrycie przez adresowalne czujki i zweryfikowanie pożaru przez CSP lub personel obsługujący, spowoduje przekazanie sygnałów i komunikatów alarmowych w zagrożonej strefie przez DSO.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl