Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej zabudowy mieszkalno-usługowej ul. Krzywoustego 315 do ul. Gorlickiej 2 oraz dobudowa do ul. Krzywoustego 307 wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów na osiedlu Psie Pola we Wrocławiu.
III nagroda

<<< powrót
 • Major Architekci
Skład zespołu:
 • Marcin Major  
 • Aleksandra Doniec  
 • Anna Tomżyńska  
 • Sławomir Łażewski  
 •  
 • wizualizacje:  
 • Paweł Major  
 • Kamila Jacyniuk  
 •  
 • http://www.majorarchitekci.pl 
koncepcja zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu w głównej mierze opiera się na zapisach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla obszaru objętego konkursem. Obowiązująca ciągła linia zabudowy oraz kontekst urbanistyczny projektowanej zabudowy stworzyły ramy, na bazie których powstał projekt. W założeniu autorów, nowe obiekty miały harmonizować z otoczeniem i oddawać nastrój tworzącego się w tym miejscu centrum dzielnicy. Proste, minimalistyczne bryły nie konkurują z otaczającą, różnorodną architekturą, jednakże poprzez czystość formy wnoszą w zastaną tkankę świeżość.
Zadanie 1 – działki 6,7,8/1 i 11/4

Zgodnie z projektem MPZP zabudowę przewidziano jako ciągłą wzdłuż ulicy Krzywoustego i Gorlickiej. Przestrzeń podwórza zagospodarowano z myślą o rekreacji mieszkańców. Budynki osłaniają wnętrze od zgiełku ulic i wydzielają miejsce przeznaczone tylko dla mieszkańców. Charakter otoczenia został odzwierciedlony na elewacjach budynku – prostych od strony ulic, z drugiej zaś strony wychodzących wykuszami w stronę wnętrza podwórza.
Osie założenia wnętrza kwartału stanowią dwa główne trakty piesze. Przecinają je poprzeczne pasy zieleni niskiej i średniowysokiej, wśród której w nieregularnych odstępach pojawiają się drzewa. W podwórzu przewidziano wydzielone miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz plac zabaw.
Koncepcja zakłada przejazd do wnętrza kwartału w przyziemiu budynku od strony ul. Gorlickiej. Umożliwia on wjazd służb interwencyjnych oraz dojazd do parkingu (11 miejsc parkingowych) przewidzianych w miejscu przyszłej zabudowy w południowej części kwartału.


Zadanie 2 – działka nr 89

Zagospodarowanie działki nr 89 ograniczała przede wszystkim istniejąca zabudowa kwartału. Ze względu na normatywne doświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Krzywoustego 307, projektowany obiekt musiał spełnić wymogi związane z jego odległością i wysokością. W wyniku przeprowadzonych analiz powstała koncepcja obiektu, o możliwie dużej powierzchni zabudowy i wysokości. Zapewniono przejście do wnętrza kwartału i dostęp do wejścia do sąsiedniego budynku od strony ul. Krzywoustego oraz możliwość wjazdu od strony ul. Gorlickiej. Ze względu na małą powierzchnię podwórka, miejsce gromadzenia odpadów stałych przewidziano w obrębie obiektu w przyziemiu, natomiast całą przestrzeń wolną kwartału przeznaczono na rekreację z niezbędną komunikacją. Kameralne wnętrze zostało wizualnie powiększone i urozmaicone galeriami, z których ostatnia -najszersza ze względu na doświetlenie sąsiedniego obiektu, będzie mogła realnie pełnić funkcję rekreacyjną dla mieszkańców najwyższej kondygnacji. Dostęp do lokali usługowych w przyziemiu zapewniono zarówno od strony ulicy, jak i z wnętrza kwartału. Przewidziany w regulaminie lokal małej gastronomi zlokalizowano w północnej części budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego placu.
Obiekt dobrze wpisuje się w istniejąca tkankę, dzięki zachowaniu wysokości , jak i zgodnego z sąsiednią zabudową podziału na poszczególne kondygnacje. Dodatkowo ażurowa obudowa klatki schodowej stanowi subtelne połączenie z budynkiem przy ul. Krzywoustego 307.

rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne

Zadanie 1 – działki 6,7,8/1 i 11/4

Koncepcja zakłada podział inwestycji zgodnie z przewidzianymi w regulaminie konkursu wariantami. Rozwiązanie to umożliwia etapowanie budowy i niezależne funkcjonowanie obu części założenia. Zaproponowano budynki 4-kondygnacyjne, podpiwniczone w układzie klatkowym i korytarzowym. W budynku narożnym zaproponowano charakterystyczną wachlarzową klatkę schodową, która wypełnia przestrzeń trudną do doświetlenia w przypadku mieszkań, natomiast dzięki zastosowaniu świetlika dachowego stanowi nie tylko przestrzeń użytkową, ale również element rzeźbiarski podkreślony grą świateł. Przyziemie budynku przeznaczono pod funkcję usługową – w większości są to lokale handlowe i usługowe, ale również lokal gastronomiczny o powierzchni 140m2. Główne wejścia do klatek prowadzących na kondygnacje mieszkalne zaproponowano od strony ulicy. Wewnątrz zapewniono dodatkowo przejście do podwórza oraz zlokalizowane w pobliżu klatek schodowych pomieszczenia na wózki i rowery. Na pierwszym i drugim piętrze zastosowano powtarzalność układu funkcjonalnego. Na ostatniej kondygnacji, ze względu na zachowanie proporcji ilościowej mieszkań, układ został nieznacznie zmodyfikowany. W piwnicy zlokalizowano komórki lokatorskie (po jednej na mieszkanie) oraz pomieszczenia techniczne i węzły cieplne.
Budynek charakteryzuje prosta jasna bryła perforowana dużymi oknami typu portfenetr. Dla urozmaicenia elewacji oraz podniesienia standardu mieszkań, na fasadach od strony ul. Krzywoustego i Gorlickiej pojawiają się większe przeszklenia, które w przyszłości mogą zostać zaadaptowane na loggie. Z kolei od strony rekreacyjnego wnętrza kwartału elewacja staje się bardziej otwarta i poprzez wykusze, które pełnią funkcję loggii, niejako „wychodzi” w stronę zieleni. Minimalistyczna bryła została wzbogacona o detale (balustrady i ramy), które przywołują na myśl charakterystyczne dla starej śródmiejskiej zabudowy balustrady i stanowią niejako „biżuterię” dla prostych gładkich ścian. Zaproponowany motyw stalowych okręgów może być poddawany transformacjom, zarówno jeśli chodzi o kształt i wielkość, jak również materiał i kolor.


Zadanie 2 – działka nr 89

Ze względu na niedużą szerokość traktu, zaproponowano układ galeriowy zabudowy z klatką schodową dostępną od ul. Krzywoustego. Rozwiązanie to pozwala na przewietrzanie wszystkich zaprojektowanych mieszkań i wprowadzenie naświetlami światła dziennego nawet do takich pomieszczeń, jak łazienki czy przedpokoje. W przyziemiu zaprojektowano lokale usługowe (mała gastronomia, handel, usługi). W piwnicy znajdują się komórki lokatorskie, pomieszczenie techniczne oraz węzeł cieplny. Na pierwszym i drugim piętrze przeważają mieszkania dwu- i trzypokojowe, natomiast na ostatnim piętrze, które ze względu na uniknięcie zacieniania sąsiedniego obiektu, zostało dodatkowo zwężone – zaprojektowano kawalerki, które uatrakcyjnia przestrzeń tarasowa od strony wnętrz kwartału.
Budynek otrzymał smukłą formę, która zyskała jeszcze silniejszego wyrazu dzięki zastosowaniu na elewacji koloru szarego. Ściany rozświetlają jasne połyskujące balustrady z motywem okręgów. Ażurowa obudowa klatki schodowej delikatnie łączy projektowaną zabudowę kwartału z budynkiem przy ul. Krzywoustego 307.


W projekcie zaproponowano powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym rozwiązania konstrukcyjne. Stropy żelbetowe typu Filigran. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków silikatowych, natomiast ściany konstrukcyjne i słupy żelbetowe. Wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem strukturalnym w kolorze białym i szarym. Okna typu portfenetr. Balustrady stalowe z charakterystycznym powtarzalnym motywem okręgów – w kolorze naturalnym, jak również malowane proszkowo w kolorze czarnym, grafitowym i białym. Ramy zabezpieczające okna bez balustrad wykończone blachą tytan.-cynk. Konstrukcja klatki schodowej i galerii budynku na działce nr 89 stalowa. Loggie od strony podwórza zamykane przesuwnymi kolorowymi panelami szklanymi.
Zarówno koncepcja zagospodarowania terenu, jak i architektury budynków spełniają kryteria ekonomii i optymalnego obniżenia kosztów budowy i eksploatacji budynków, dzięki wyważonym decyzjom projektowym i rozsądnym rozwiązaniom technicznym. Prosta konstrukcja oraz powtarzalność elementów budowlanych i wykończeniowych pozwolą na obniżenie kosztów budowy. Z kolei zwarta kubatura to oszczędność podczas eksploatacji budynków.

infrastruktura techniczna

Ze względu na powtarzalność dwóch pierwszych kondygnacji mieszkalnych i projektowanie ostatniej w oparciu o ich układ funkcjonalny, w budynkach zachowano czysty układ pionów instalacyjnych. Koncepcja zakłada dostosowanie do wszelkich wymagań inwestora w zakresie instalacji i infrastruktury technicznej. Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów stałych, dróg ppoż, parkingu zaprojektowano w oparciu o obowiązujące normy. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń w poziomie parteru oraz za pomocą platform na 1 piętro. Istnieje możliwość lokalizacji w obrębie pionów komunikacyjnych platform wraz z obudową.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl