Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu użyteczności publicznej kryta pływalnia w Obornikach Śląskich
I Nagroda

<<< powrót
  • MALKOM D. Malińska i Wspólnicy Spółka Jawna
Skład zespołu:
  • inż. arch. Maciej Chlebuś  
  • inż. arch. Wojciech Jasiński  
  • inż. arch. Rafał Maliński  
  • mgr inż. arch. Bogdan Słomski 
Opis przyjętych założeń i rozwiązań projektowych do koncepcji zagospodarowania terenu


Priorytetowym celem było ulokowanie obiektu basenu w taki sposób, aby nieinwazyjnie wpisywał sie w kontekst otaczających go budynków i jednocześnie podnosił, jakość użytkowa przestrzeni publicznej, której cześć ma stanowić.
Projekt postuluje ulokowanie budynku naprzeciwko istniejącego budynku OSiR, w ten sposób, aby przestrzeń pomiędzy budynkami stała sie niewielkim placem wejściowym. Budynki połączone maja być łącznikiem w postaci zadaszonego przejścia.
Zachodnia część działki wygospodarowana została pod miejsca parkingowe. Projekt dopuszcza wykorzystanie części działki 68 AM-10 pod dodatkowe miejsca parkingowe- w zależności od potrzeb.
Pomiędzy basenem a budynkiem OSiR zaprojektowana została ścieżka piesza, która docelowo ma funkcjonalnie zastąpić ścieżkę biegnąca wzdłuż północnej granicy działki.


Opis przyjętych założeń i rozwiązań projektowych do koncepcji architektonicznej obiektu pływalni

Głównym założeniem było stworzenie budynku o prostej formie, popartej atrakcyjnymi rozwiązaniami elewacyjnymi;
Hala basenowa od trzech stron jest przeszklona- w dolnych partiach elewacji projektowane jest szkło matowe- tak, aby zapewnić korzystającym z basenu komfort z użytkowania. Od strony północnej elewacja hali jest przeszklona tak, aby pozwolić użytkownikom na swojego rodzaju kontakt z natura. Podziały elewacji w części basenowej odpowiadać maja tym w pozostałej części, tak, aby całość miała spójny, jednolity charakter.
Po wejściu do budynku użytkownik napotyka przestronny hall, z którego przez szklana, ścianę widać wnętrze hali basenowej. W hallu użytkownik może swobodnie zmienić obuwie i pozostawić je w szatni. Później może udać sie na basen, po uprzednim uiszczeniu opłaty i przejściu przez przebierane basenowa, która została zaprojektowana w ten sposób, aby korzystać z niej mogli zarówno normalni użytkownicy, jak i zorganizowane grupy, np. dzieci z pobliskiej szkoły w jednym czasie mogą bezkolizyjnie przebierać sie dzieci z rożnych klas. Hala basenowa zajęta jest przez basen pływacki, basen rekreacyjno- szkoleniowy, z licznymi atrakcjami, brodzik, oraz zjeżdżalnie wewnętrzna. Z hali basenowej można dostać sie do sauny. Z hallu dostać można sie również na piętro, gdzie znajdują sie trybuny, kawiarnia z widokiem na hale basenowa oraz pomieszczenia biurowe, w tym gabinet prezesa. Pomieszczenia biurowe połączone zostały ze sobą w pary niewielkimi aneksami kuchennymi. Na poziomie +1 znajdować sie ma również niewielka trybuna oraz solarium. Do kondygnacji piwnicy dostęp mają mieć jedynie osoby do tego upoważnione. Znajdować sie tam ma m. in. wentylatornia i kotłownia, która ma obsługiwać również pobliski budynek OSiR

Opis przyjętych założeń i rozwiązań technologicznych

Budynek dzieli sie konstrukcyjnie na dwie części- hala basenowa ma konstrukcje z drewna klejonego, natomiast pozostała cześć budynku ma konstrukcje słupowo- płytowa z żelbetu. Do obłożenia elewacji użyte zostaną paneli z tworzywa sztucznego, które posiada dobre właściwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w wilgotnych warunkach; elewacja w części basenowej pokryta jest szkłem.
Na dachu przewidziane są kolektory słoneczne, które maja służyć podgrzewaniu wody w basenie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl