Międzynarodowy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Biuro Architektoniczne "GORGOŃ"
 • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • architekt Krzysztof Gorgoń  
 • architekt Marcin Jagiełło  
 • architekt Jarosław Krysiak  
 • architekt Stanisław Terlikiewicz  
 •  
 • współpraca:  
 • architekt Łukasz Chmiel  
 • architekt Kamil Lipiński  
 •  
 • http://www.jk-a.pl/ 
Koncepcja urbanistyczna

Koncepcja urbanistyczna proponowanego rozwiązania w pełni respektuje warunki zagospodarowania zawarte w regulaminie konkursu.

Gmach nowej siedziby NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA
W KATOWICACH został wpisany w obszar znajdujący się pomiędzy głównymi osiami kompozycyjnymi założenia:

- oś kompozycyjna - plac przed „Spodkiem” - Muzeum Śląskie,

- oś kompozycyjna - Pomnik Powstańców - Muzeum Śląskie.

Projektowany obiekt ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 128 x 48m i swymi dłuższymi bokami ustawiony jest równolegle do Alei Roździeńskiego oraz osi kompozycyjnej – plac przed „Spodkiem” - Muzeum Śląskie. Oś ta została przyjęta jako główny wyznacznik ciągu komunikacji pieszej – i w założeniu ma pełnić rolę reprezentacyjnej promenady, która połączy kompleks obiektów „Spodka” i mającego powstać Międzynarodowego Centrum Kongresowego z terenem Muzeum Śląskiego.

Dostępność komunikacyjną zapewniają bezkolizyjne rozwiązania komunikacji jezdnej oraz powiązanie układu ciągu pieszego z istniejącymi i projektowanymi traktami na dwóch różnych poziomach. Komunikacja jezdna na poziomie nieznacznie obniżonej projektowanej ulicy Olimpijskiej oraz komunikacja piesza na częściowo podniesionym poziomie projektowanej posadzki promenady, która rozpoczyna się kładką łączącą plac przed „Spodkiem” z płytą projektowanego postumentu, na którym został usytuowany gmach NOSPR-u.

Północna fasada projektowanego gmachu stanowi pierzeję pasażu. Na jej szerokości po przeciwnej stronie została zaprojektowana grupa zieleni wysokiej stanowiąca kontrapunkt do szklanej fasady. Zwarta grupa zieleni domyka pasaż stanowiąc jego drugą „naturalną” pierzeję. Wprowadzenie zieleni pozwoli również na wyeksponowanie zamknięcia osi kompozycyjnej w sposób podkreślający jakość rozwiązania architektonicznego na tle zmieniającej się zależnie od pór roku kolorystyki drzew.

Obiekt swoją skalą i wyrazem wpisuje się w kontekst architektoniczny obiektów istniejących („Spodka” i wieżowca Śląskiej DOKP) oraz mających dopiero powstać w bezpośrednim sąsiedztwie w wyniku rozstrzygniętych konkursów architektonicznych (Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe). Wszystkie wymienione obiekty z założenia są prestiżowymi budynkami użyteczności publicznej mającymi stanowić wizytówkę Katowic. Projektowana przestrzeń publiczna, którą tworzą wymienione obiekty powstaje na terenach pokopalnianych i określać będzie nowy kontekst kulturowy nie tylko w skali miasta, ale również całego regionu. Teren, na którym jest zlokalizowany cały zespół obiektów, leży wzdłuż północnej strony Alei Roździeńskiego. W rezultacie realizacji całość zamierzenia ma szansę stać się szczególną ekspozycją nowoczesnej architektury. Ta wyjątkowa galeria będzie „oglądana” z dwóch stron: „z zewnątrz”, czyli od Alei Roździeńskiego i terenów miasta położonych na południe oraz „od środka”, czyli od wspomnianej promenady, wzdłuż której obiekty są rozmieszczone.

Pełny opis dostępny po ściągnięciu w formacie PDF: opis.pdf
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl