Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2009

2009 VIII Rewal Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Ratusza w Rewalu
2009 VII Rumia Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul Kościelnej w Rumi
2009 VII Lublin Konkurs otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
2009 VII Łódź Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy ul 1-go Maja 4 w Łodzi
2009 VII Bydgoszcz Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy
2009 VII Ostrów Wielkopolski Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku przy ul Wrocławskiej 10
2009 VII Suwałki Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
2009 VII Sośnicowice Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej krytego basenu przy ul Gimnazjalnej w Sośnicowicach
2009 VII Łódź Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Niepodległości w Łodzi
2009 VII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej „Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii – Materiały i Biomateriały oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne”
2009 VII Kraków Konkurs architektoniczny na budynek wielorodzinny przy ul Kasztelańskiej w Krakowie
2009 VII Legnica Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przedsięwzięcia pn Modernizacja i rozbudowa budynków muzeum miedzi przy ul partyzantów i Św Jana w Legnicy oraz przyległego do nich lapidarium
2009 VII Poznań Konkurs na opracowanie projektu urbanistyczno-architektonicznego i założeń ekspozycji Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
2009 VI Częstochowa Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im Jana Długosza w Częstochowie
2009 VI Będzin Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Zamkowe w Będzinie
2009 VI Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji Osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Piaski
2009 VI Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie
2009 VI Mszana Dolna Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im ks Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2009 VI Poznań Konkurs na opracowanie urbanistyczno-architektonicznego projektu koncepcyjnego rejonu między ulicami: Szyperską, Estkowskiego, Garbary i Piaskową w Poznaniu
2009 VI Wrocław Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładek
2009 V Mikołów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji budynku szpitala o blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz izbę przyjęć w celu dostosowania do wymagań przepisów prawa
2009 V Gdańsk Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej Szpitala – Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku
2009 V Wrocław Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną szpitala na Stabłowicach
2009 V Poznań Konkurs na zabudowę działek przy ul Garbary i ul Wodnej w Poznaniu
2009 V Lublin Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Teatru w budowie w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego
2009 V Michniów Opracowanie wstępnego projektu architektoniczno- urbanistycznego dotyczącego rozbudowy i modernizacji Muzeum w Michniowie w celu utworzenia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
2009 V Rumia Konkurs na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul Sienkiewicza w Rumi
2009 V Jabłonna Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, Chotomów, gm Jabłonna
2009 V Warszawa Opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego lewobrzeżnego bulwaru Wisły
2009 IV Gdańsk Konkurs na projekt koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Bałtyckiego Centrum Biznesu w Rębiechowie
2009 IV Sośnicowice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budynku przedszkola przy ul Szprynek w Sośnicowicach
2009 IV Będzin Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt
2009 IV Kraków MTA (11) konkurs młodych architektów na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie
2009 IV Kraków MTA (11) - Konkurs studenci na koncepcję wieży na Rondzie Mogilskim w Krakowie
2009 IV Kraków MTA (11) konkurs główny Trzeci wymiar architektury - 50 wieżowców dla historycznego miasta Krakowa
2009 IV Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej siedziby Teatru Nowego w Warszawie
2009 IV Szczecin Wykonanie koncepcji realizacji nowej siedziby firmy EPA sp z oo przy ul Duńskiej w Szczecinie
2009 IV Gorzów Wielkopolski Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu oraz opracowanie koncepcji modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
2009 III Szczecin Rozbudowa 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią przy ul Piotra Skargi w Szczecinie
2009 III Kazimierz Biskupi Zagospodarowanie terenu pomiędzy klasztorem Misjonarzy Świętej Rodziny a kościołem pw Św Marcina w Kazimierzu Biskupim
2009 III Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku hotelowego w Porcie Lotniczym Warszawa
2009 III Nowy Sącz Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu
2009 III Radom Opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową w Radomiu
2009 III Pińczów Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym Hali Widowiskowo-Sportowej z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
2009 III Dębica Koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy na Centrum Sztuki Europa Miast
2009 III Wrocław Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej zabudowy mieszkalno-usługowej ul Krzywoustego 315 do ul Gorlickiej 2 oraz dobudowa do ul Krzywoustego 307 wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów na osiedlu Psie Pola we Wrocławiu
2009 III Piaseczno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Budynku Biblioteki Powiatowej
2009 III Nysa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rewitalizacji Rynku w Nysie wraz z obszarem przyległym
2009 II Bytom Koncepcja architektoniczna zagospodarowania szybu Krystyna zlokalizowanego w Bytomiu przy ul Zabrzańskiej
2009 II Kielce Regionalny Port Lotniczy
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl