Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2019-03-25 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wrocław  
Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu


Zamawiający:
Organizatorem Konkursu studialnego jest SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim
Wrocławia.
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, www.wroclaw.sarp.org.pl, e-mail: wroclaw@sarp.org.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Sylwia Sikora, e-mail: sylwia.sikora@sarp.org.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
(1) oryginalność koncepcji, spójność charakteru przestrzeni;
(2) dyspozycja funkcjonalna, przestrzenna i materiałowa;
(3) zaproponowane powiązania z istniejącymi przestrzeniami publicznymi i prywatnymi;
(4) rozwiązanie ruchu pieszego, rowerowego i kołowego, szczególnie ulicy Małachowskiego;
(5) elastyczność przestrzeni dla różnych aktywności;
(6) możliwość etapowania realizacji.

Skład sądu konkursowego:
- Agata Chmielowska Miejski Konserwator Zabytków
- Piotr Fokczyński Architekt Miasta Wrocławia
- Maciej Hawrylak SARP O/Wrocław - Referent
- Dariusz Herman SARP O/Koszalin - Przewodniczący
- Daria Kieżun SARP O/Wrocław
- Marta Mnich SARP O/Wrocław
- Monika Pec-Święcicka Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
- Artur Rostocki Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k.
- Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
- Mikołaj Smoleński SARP O/Wrocław
- Bartłomiej Świerczewski Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
- Beata Urbanowicz Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia
- Marek Wiśniewski SARP O/Wrocław

Terminy:
2019-03-25 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2019-05-07 Termin składania prac konkursowych
2019-05-21 Rozstrzygnięcie konkursu

Nagrody:
I Nagroda: 15 000, - zł
II Nagroda: 10 000, - zł
III Nagroda: 7 000, - zł
Wyróżnienia (łącznie) 3 000, - zł

Regulamin wraz z załącznikami:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/aku-ura-miasta-konkurs-studialny-dot-okolic-ul-malachowskiego

  • 2019-03-29 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Biała Podlaska  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej


Zamawiający:
Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel. 833 416 177, e-mail zamowienia@bialapodlaska.pl.
Adres strony internetowej (url):http://www.um.bialapodlaska.pl/konkursbck

Kryteria oceny prac konkursowych:
Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji - 70
Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - 30

Terminy:
2019-03-29 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2019-06-17 Składanie prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II nagroda 9 000 zł
III nagroda 5 000 zł.

  • 2019-04-00 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Pierzchnica  
Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków na rynku” w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy”.


Zamawiający:
Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl
Internet: https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/

Kryteria oceny prac konkursowych:
• propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych - architektonicznych i dostosowania do otoczenia oraz krajobrazu - 80
• kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania - 20

Terminy:
2019-04-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2019-04-25 Składanie prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda: 500 zł brutto + zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl