Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głównego we Wrocławiu wraz z otoczeniem.
Lokalizacja: Wrocław
Rozstrzygnięcie konkursu: 2008-09-18
Organizator: Polskie Koleje Państwowe SA

<<< powrót

I nagroda

  • GRUPA 5 Architekci

Nagrodę przyznano za całościową ideę łączącą walory urbanistyczne miejsca jako struktury funkcjonalnoprzestrzennej
miasta z multikompleksowym zespołem komercyjno-usługowym, w którym dworzec (stacja
kolejowa) jest jednym ze zintegrowanych elementów funkcjonalnych całego kompleksu.
Nowoprojektowane zespoły funkcjonalne łączą podzielone torami przestrzenie miejskie, uczytelniają
komunikację pieszą i kołową, poprawiają dostępność dworca (peronów), definiują przestrzeń miejską, artykułują
struktury zabudowy – tworzą śródmiejski, o wysokich walorach krajobraz kulturowy.
Wprowadzenie zieleni w intensywną tkankę urbanistyczną kreuje balans pomiędzy przestrzenią zabudowy i
otwartą, o cechach rekreacyjno-parkowych.
Organizacja wewnętrznych przestrzeni budynku dworca i właściwy podział funkcjonalny, wzbogacony
licznymi powiązaniami komunikacyjnymi w planie jak i w trzecim wymiarze, czynią obiekt otwartym na przyjęcie
wielorakich funkcji, w tym szczególnie handlowych, stwarzających ekonomiczne podstawy dla inwestycji jak i
rentownej eksploatacji całego obiektu.
Proponowane rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i materiałowo-estetyczne wskazują na profesjonalny
warsztat projektanta, tak w odniesieniu do projektowanych elementów jak i istniejącej historycznej substancji
miejsca.

II nagroda

  • Kanon Grzegorz Chojnacki

III nagroda

  • +48 Pracownia Projektowa / J.E-Studio Projektowe

Wyróżnienie

  • Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o

Wyróżnienie

  • A.S.P.A. Pracownia Architektoniczna

Wyróżnienie

  • Studio A+R W. Jarząbek i Partnerzy S.C.
  • SPECHT, KALEJA +PARTNER ARCHITEKTEN GmbH
  • CONVIS BAUMANAGMENT & PROJEKTSTEUERUNG GmbH

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl